Τι είναι τα ιδιωτικά κεφάλαια (private equity);

Τι είναι τα ιδιωτικά κεφάλαια (private equity);

Είναι απαραίτητο για έναν επιχειρηματία να γνωρίζει σε τι διαφέρουν τα ιδιωτικά κεφάλαια από τα επιχειρηματικά.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι μια μορφή επένδυσης στην οποία το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει σε ιδιωτικές οντότητες και όχι στο δημόσιο.

Οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και αποτελούν σημαντικό μέρος πολλών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Εάν ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε ιδιωτικά κεφάλαια, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τόσο τα οφέλη, όσο και τους κινδύνους που εγκυμονούν.

Σε αυτό το άρθρο, θα ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα ιδιωτικά κεφάλαια (private equity).

Δίνοντας έναν ορισμό

Τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι μια επενδυτική διαδικασία κατά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο (ή το πράγμα στο οποίο επενδύετε) δεν είναι ανοιχτό στο δημόσιο εμπόριο.

Το χρηματιστήριο είναι ένα παράδειγμα δημόσιας επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου, επειδή το κοινό κατέχει πολλές από τις μετοχές της χρηματιστηριακής εταιρείας. Επένδυση ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου είναι όταν υπάρχουν λιγότερα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή.

Αυτό περιλαμβάνει συνήθως τους επενδυτές, οι οποίοι είναι επίσης γνωστοί ως ετερόρρυθμοι εταίροι, και την εταιρεία που εκτελεί την επένδυση, η οποία μπορεί επίσης να ονομάζεται ομόρρυθμος εταίρος.

Οι εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου εντοπίζουν ποιες επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση.

Στην συνέχεια, τις αγοράζουν, κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές για να αυξήσουν τα έσοδα και την αξία τους και τις πουλούν με κέρδος.

Οι περισσότερες επενδύσεις ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου χρειάζονται πέντε έως δεκαπέντε χρόνια για να αποφέρουν κέρδος.

Επομένως, οι εμπλεκόμενοι κατανοούν ότι περιμένουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για τις επενδύσεις τους.

Πως τα ιδιωτικά κεφάλαια αποφεύγουν ορισμένους φόρους; Wall Street Journal

Τα οφέλη των ιδιωτικών κεφαλαίων

1. Βοηθούν επιχειρήσεις με χαμηλή απόδοση

Όταν μια επιχείρηση δεν αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, οι επενδυτές ιδιωτικών μετοχών την αγοράζουν για να τη βελτιώσουν.

Για ορισμένες επιχειρήσεις, αυτή μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ του λουκέτου και του να παραμείνουν ανοιχτές.

Με τη βελτίωση της εταιρείας, τα κέρδη θα αυξηθούν, οι ήδη υπάρχοντες θέσεις θα διατηρηθούν και θα δημιουργηθεί παράλληλα η ανάγκη για περισσότερες.

2. Βοηθούν τις επενδύσεις σας

Τα ιδιωτικά κεφάλαια έχουν σημειώσει σημαντική επιτυχία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Για κάποιους, είναι μια επένδυση με δυνατότητα πολύ υψηλών ανταμοιβών.

Αν θέλετε να αναπτύξετε το τρέχον επενδυτικό σας portfolio, η επένδυση σε εταιρείες ιδιωτικών μετοχών μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το πετύχετε.

3. Σας παρέχουν την επιλογή να μην είστε στο χρηματιστήριο

Για ορισμένους οργανισμούς, η χρηματοδότησή τους από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν την πίεση να είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Όταν πολλοί άνθρωποι έχουν μερίδιο σε μια εταιρεία, μπορεί όλοι να θέλουν να πουν την άποψή τους σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η εταιρεία ή πώς θα βελτιωθεί.

Παράλληλα, οι εταιρείες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο ενδέχεται να χάσουν τη χρηματοδότησή τους εάν λάβουν αποφάσεις με τις οποίες δεν συμφωνούν οι υποστηρικτές τους.

Με την ιδιωτική χρηματοδότηση, οι εταιρείες μπορεί να έχουν περισσότερο χώρο για να επιχειρήσουν μη συμβατικές τακτικές ανάπτυξης.

Τι είναι το χρηματιστήριο και πως λειτουργεί; Netflix Explained

Ποιους κινδύνους εγκυμονούν τα ιδιωτικά κεφάλαια;

1. Είναι δύσκολο να βρεθεί αγοραστής για τα κεφάλαια αυτά

Παρόλο που μια εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου βοηθά μια άλλη να εφαρμόσει νέες διαδικασίες προκειμένου να αυξήσει το κέρδος και την αξία της, δεν είναι εγγυημένο ότι υπάρχει πάντα ο κατάλληλος αγοραστής.

Περιστασιακά, εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να αποφασίσουν να παρουσιάσουν την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας αντί να την πουλήσουν ξανά ιδιωτικά.

2. Η διαπραγμάτευση καθορίζει την αξία της εταιρείας

Όταν μια εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου πουλά την εταιρεία, η διαπραγμάτευση μεταξύ της εταιρείας και του ενδιαφερόμενου μέρους καθορίζει την αξία της.

Με τις δημόσιες επιχειρήσεις, η αγορά είναι αυτή που καθορίζει την αξία μιας επιχείρησης. Επομένως οι ιδιωτικές πωλήσεις μπορεί να είναι πιο αναξιόπιστες.

3. Δεν υποστηρίζονται οι αξίες και τα ήθη της επιχείρησης

Όταν οι ενεργές εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου αγοράζουν μια επιχείρηση, εφαρμόζουν νέες πολιτικές και διαδικασίες για τη βελτίωσή της.

Επειδή ο πρωταρχικός στόχος τους είναι να αυξήσει τις δυνατότητες κέρδους και την αξία της εταιρείας, μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τα ήδη υπάρχοντα ήθη της.

Οπότε, μπορεί να επιλέξουν να καταργήσουν θέσεις και να απολύσουν υπαλλήλους με μεγάλη εμπειρία, εάν αυτό σημαίνει αύξηση της νομισματικής αξίας της εταιρείας.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.