Επιχειρηματικοί στόχοι: Τύποι, παραδείγματα και tips για το πώς εφαρμόζονται

Επιχειρηματικοί στόχοι: Τύποι, παραδείγματα και tips για το πώς εφαρμόζονται

επιχειρηματικοί στόχοι

Βασικό θεμέλιο για την ορθή λειτουργία ενός οργανισμού είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι.

Αυτοί δείχνουν σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρησή σας, καθώς ξεκαθαρίζουν για ποιον σκοπό εργάζεστε.

Λειτουργούν δηλαδή σαν πυξίδα που θα σας βοηθήσει να φτάσετε στον “προορισμό σας” (π.χ. αύξηση πωλήσεων, μείωση αποθεμάτων).

Στο άρθρο αυτό, θα αναφερθούμε στους διάφορους τύπους επιχειρηματικών στόχων, θα σας δωθούν συμβουλές για τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και μια σειρά από παραδείγματα για ευρύτερη κατανόηση.

Πρώτα, όμως, ας εξηγήσουμε:

Τι είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι;

Είναι στόχοι που θέλει να επιτύχει ένας οργανισμός μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Συχνά, οι εταιρείες θέτουν τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους, προκειμένου να υποστηρίξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Αυτοί οι στόχοι μπορεί να αφορούν ποικίλες πτυχές μιας επιχείρησης όπως:

 • την ανάπτυξή της
 • την κερδοφορία
 • την εξυπηρέτηση πελατών

Ενώ πολλοί επιχειρηματικοί στόχοι ισχύουν για ολόκληρους οργανισμούς, μεμονωμένα τμήματα, managers κι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τους δικούς τους στόχους.

Επιχειρηματικοί στόχοι: Πόσους τύπους συναντάμε;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιχειρηματικών στόχων που μπορούν να τεθούν από μια ομάδα, ένα τμήμα ή έναν οργανισμό. Μερικοί συνήθεις τύποι περιλαμβάνουν:

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι

Είναι οι στόχοι που μια εταιρεία θέλει να ολοκληρώσει στο άμεσο ή σύντομο μέλλον.

Μπορεί να περιλαμβάνουν στόχους που σχεδιάζετε να επιτύχετε εντός της επόμενης βδομάδας, μήνα ή έτους.

Λόγου χάρη, η αύξηση των αξιολογήσεων εξυπηρέτησης πελατών μέσα στο επόμενο εξάμηνο είναι ένας βραχυπρόθεσμος επιχειρηματικός στόχος.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι

Είναι οι στόχοι που μια επιχείρηση σκοπεύει να πετύχει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα(ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους).

Για παράδειγμα, η επέκταση σε μια νέα περιοχή μέσα στα επόμενα 5 χρόνια είναι ένας μακροπρόθεσμος επιχειρηματικός στόχος.

Στόχοι διαδικασίας

Ένας στόχος διαδικασίας αναφέρεται σε συγκεκριμένα βήματα ή ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας οργανισμός για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Συχνά, θέτει αυτόν τον τύπο στόχου για τη βελτίωση της ροής της εργασίας του αλλά και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση των δοκιμών διασφάλισης ποιότητας για την αύξηση των ενημερώσεων λογισμικού είναι ένας στόχος διαδικασίας.

Ποιοτικοί στόχοι

Είναι μη μετρήσιμοι στόχοι που θέτουν οι επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία ή την ικανοποίηση των πελατών και των υπαλλήλων τους.

Παραδείγματος χάρη, η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας με γνώμονα την ευδιαθεσία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας είναι ένας ποιοτικός στόχος.

Ποσοτικοί στόχοι

Οι ποσοτικοί στόχοι είναι το αντίθετο από τους ποιοτικούς στόχους, επειδή μπορείτε να τους μετρήσετε με σαφήνεια χρησιμοποιώντας δεδομένα.

Όταν ορίζετε έναν ποσοτικό στόχο, μπορείτε να προσδιορίσετε τις μετρήσεις που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε την πρόοδό σας.

Ένα παράδειγμα ποσοτικού επιχειρηματικού στόχου είναι η αύξηση των εσόδων κατά 25.000 $ εντός του επόμενου τριμήνου.

επιχειρηματικοί στόχοι

Πώς θέτονται σωστά οι επιχειρηματικοί στόχοι;

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα μερικούς τρόπους για το πως θέτονται σωστά οι επιχειρηματικοί στόχοι.

Σκεφτείτε και σημειώστε μια λίστα από στόχους

Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό επιτεύξιμων επιχειρηματικών στόχων είναι να αφιερώσετε λίγο χρόνο για αυτό που ονομάζουμε brainstorming.

Δηλαδή, η πρόταση και καταγραφή των στόχων που θέλετε να επιτύχετε μέσα στους επόμενους μήνες και χρόνια.

Αυτή η διαδικασία σάς βοηθά να συγκεντρώσετε διάφορους στόχους, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε ποιοι αποτελούν προτεραιότητες.

Ζητήστε από άλλα μέλη της ομάδας σας ή βασικά ενδιαφερόμενα μέρη να προτείνουν τις ιδέες τους, ώστε να μπορείτε να κάνετε μια ολοκληρωμένη λίστα με πιθανούς στόχους.

Επιλέξτε τους στόχους σας

Αφού έχετε μια λίστα με πιθανούς στόχους, επιλέξτε αυτούς που θέλετε να επιτύχετε πρώτα.

Είναι σημαντικό να ταξινομείτε τους στόχους σας κατά σειρά προτεραιότητας, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στους πιο σημαντικούς.

Λάβετε υπόψη την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού για να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε σχετικούς στόχους.

Μπορείτε να επιλέξετε να υλοποιήσετε πολλούς στόχους ταυτόχρονα, εφόσον αισθάνεστε ότι ο οργανισμός ή η ομάδα σας μπορεί να τους διαχειριστεί αποτελεσματικά και με επιτυχία.

Κάντε τους στόχους σας συγκεκριμένους

Αφού αποφασίσετε ποιους στόχους σκοπεύετε να εκπληρώσετε, κάντε τους όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένους.

Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε γεγονότα, στατιστικά στοιχεία ή δεδομένα για να σας βοηθήσουν σε αυτό.

Για παράδειγμα, αντί να λέτε ότι θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις τον επόμενο χρόνο, θα μπορούσατε να δηλώσετε ότι θέλετε να αυξήσετε τις συνολικές πωλήσεις κατά 5% τους επόμενους τρεις μήνες.

Ο καθορισμός ενός στόχου μπορεί να σας βοηθήσει να τον χωρίσετε σε μικρότερα και πιο εφαρμόσιμα βήματα για να τον πετύχετε.

Αποφασίστε το πώς θα μετρήσετε κάθε στόχο

Αποφασίστε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μετρήσετε κάθε στόχο για να προσδιορίσετε πότε τον έχετε επιτύχει.

Είναι χρήσιμο να καθιερώνετε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI), οι οποίοι είναι μετρήσιμες τιμές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε την πρόοδό σας προς έναν στόχο.

Για παράδειγμα, εάν ο στόχος σας είναι να αυξήσετε τη συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων, ο KPI σας μπορεί να είναι μια βαθμολογία ικανοποίησης 90% σε μηνιαίες έρευνες εργαζομένων.

επιχειρηματικοί στόχοι

Καθορίστε μικρότερους στόχους

Εάν έχετε θέσει έναν μακροπρόθεσμο στόχο, καθορίστε μικρότερους στόχους που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το κίνητρό σας προς αυτόν.

Ο διαχωρισμός ενός μεγαλύτερου στόχου σε μικρότερα tasks και στόχους μπορεί να διασφαλίσει ότι όλοι κατανοούν τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν, ώστε να συνεχίσουν να εργαζόνται αποδοτικά σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο.

Ας πούμε, εάν ο μακροπρόθεσμος στόχος σας είναι να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της εταιρείας, με άλλα λόγια του brand name της, ένας μικρότερος στόχος μπορεί να είναι να γράφετε πέντε νέες αναρτήσεις ιστολογίου κάθε μήνα για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο.

Θέστε μια προθεσμία για τους στόχους σας

Ορίστε μια συγκεκριμένη προθεσμία για κάθε στόχο, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων στόχων που έχετε θέσει.

Ο καθορισμός μιας σαφούς προθεσμίας για τους στόχους σας μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι για να τους επιτύχετε.

Λάβετε υπόψη τους διαθέσιμους πόρους που έχετε και τη διάρκεια των εργασιών και των διαδικασιών που σχετίζονται με τον στόχο σας.

Επιλέξτε μια ρεαλιστική προθεσμία για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τον πετύχετε.

Να είστε υπόλογοι

Εφόσον αναπτύξετε τους στόχους σας, κρατήστε τον εαυτό σας υπόλογο σε αυτούς.

Μπορείτε να το κάνετε αυτό ενημερώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους υπαλλήλους, τους managers ή άλλους για τους στόχους που έχετε δημιουργήσει και τις προθεσμίες που έχετε για τον καθένα.

Εάν διαχειρίζεστε μια ομάδα ή ένα τμήμα, σκεφτείτε να οργανώσετε μια συνάντηση για να συζητήσετε τους στόχους και να εξηγήσετε πώς μπορούν όλοι να συνεργαστούν για να τους επιτύχουν.

Μια δημόσια ανακοίνωση μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε υπόλογοι για τους στόχους σας και να δώσετε σε άλλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν μαζί σας και να εργαστούν για την επίτευξή τους.

Μετρήστε την πρόοδό σας

Αφού θέσετε επιχειρηματικούς στόχους, να αξιολογείτε τακτικά την πρόοδό σας για κάθε στόχο.

Επιλέξτε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για να παρακολουθήσετε κάθε στόχο και να καταγράψετε την πρόοδό σας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να μετράτε τους δείκτες KPI σας μία φορά την εβδομάδα και να καταγράφετε τις μετρήσεις σας σε ένα υπολογιστικό φύλλο για να σας βοηθήσει να δείτε την πρόοδό σας με την πάροδο του χρόνου.

επιχειρηματικοί στόχοι

Μερικά παραδείγματα επιχειρηματικών στόχων

 • Ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων κατά 30% τους επόμενους έξι μήνες.
 • Βελτίωση των συνολικών πρακτικών συνεντεύξεων εφαρμόζοντας μια απλοποιημένη διαδικασία συνέντευξης για κάθε υποψήφιο.
 • Μείωση του κόστους των εργαζομένων κατά 20% τον επόμενο χρόνο.
 • Αύξηση της συνολικής πελατειακής βάσης κατά 15% τους επόμενους έξι μήνες.
 • Αξιολόγηση προηγούμενων τακτικών μάρκετινγκ και πωλήσεων για τον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών και εφαρμογή τους για το επόμενο οικονομικό έτος.
 • Βελτίωση της αφοσίωσης των πελατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά 10% τους επόμενους δύο μήνες.
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο του οργανισμού κατά 30% τους επόμενους έξι μήνες.
 • Πρόσληψη ενός υπεύθυνου μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αύξηση της παρουσίας της μάρκας στο διαδίκτυο.
 • Άνοιγμα μιας δεύτερης επιχειρηματικής έδρας σε άλλη πόλη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας