Τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds);

Τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds);

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του χρηματιστηρίου και των επενδύσεων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ένα χρηματοοικονομικό “όχημα” που συγκεντρώνει περιουσιακά στοιχεία από τους μετόχους για να επενδύσει σε τίτλους όπως μετοχές, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Είναι απαραίτητο για κάποιον που θέλει να μάθει για την λειτουργία του χρηματιστηρίου να γνωρίζει το τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια.

Για αυτό, στο σημερινό μας άρθρο εξηγούμε τόσο τα χαρακτηριστικά τους, όσο και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από την επένδυση σε αυτά.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων

 • Τα αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζονται επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων. Εκείνοι κατανέμουν τα περιουσιακά στοιχεία του κεφαλαίου και προσπαθούν να παράγουν κέρδη κεφαλαίου ή εισόδημα για τους επενδυτές του κεφαλαίου.
 • Το χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι δομημένο και ελέγχεται ώστε να ταιριάζει με τους επενδυτικούς στόχους που αναφέρονται στο ενημερωτικό του δελτίο.
 • Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν στους “μικρούς” επενδυτές πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων με επαγγελματική διαχείριση. Κάθε μέτοχος, λοιπόν, συμμετέχει αναλογικά στα κέρδη ή τις ζημίες του κεφαλαίου.
 • Τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε έναν τεράστιο αριθμό τίτλων. Η απόδοση συνήθως παρακολουθείται από τις αλλαγές στο συνολικό χρηματιστηριακό κεφάλαιό τους. Αυτό προκύπτει από τη συγκεντρωτική απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων.
 • Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μέρος μεγαλύτερων επενδυτικών εταιρειών όπως η Fidelity Investments, η Vanguard, η T. Rowe Price και η Oppenheimer. Κάθε κεφάλαιο έχει έναν διαχειριστή, που μερικές φορές ονομάζεται επενδυτικός σύμβουλος. Εκείνος, είναι νομικά υποχρεωμένος να εργάζεται προς το συμφέρον των μετόχων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

mutual funds

Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα αμοιβαία κεφάλαια είναι η επιλογή των λιανικών επενδυτών με τη συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων σε συνταξιοδοτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον εργοδότη να επενδύονται σε αυτά.

1. Διαποικίληση

Η ανάμειξη επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο για τη μείωση του κινδύνου, είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα τέτοιων επενδύσεων.

Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έχει τίτλους με διαφορετικές κεφαλαιοποιήσεις και κλάδους και ομόλογα με διαφορετική διάρκεια και εκδότες. Η αγορά ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επιτύχει την διαφοροποίηση φθηνότερα και γρηγορότερα από την αγορά μεμονωμένων τίτλων.

2. Εύκολη πρόσβαση

Στις συναλλαγές στα μεγάλα χρηματιστήρια, τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται με σχετική ευκολία καθιστώντας τα, επενδύσεις υψηλής ρευστότητας.

Επιπλέον, όταν πρόκειται για ορισμένους τύπους περιουσιακών στοιχείων (όπως οι ξένες μετοχές), τα αμοιβαία κεφάλαια είναι συχνά ο πιο εφικτός τρόπος για τη συμμετοχή μεμονωμένων επενδυτών.

3. Οικονομίες κλίμακας

Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν οικονομίες κλίμακας ανεξάρτητα από πολλές προμήθειες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Η αγορά μόνο ενός τίτλου τη φορά οδηγεί σε μεγάλες χρεώσεις συναλλαγών. Οι μικρότερες ονομαστικές αξίες των αμοιβαίων κεφαλαίων επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφεληθούν από τον μέσο όρο του κόστους σε δολάρια.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζει και πουλά μεγάλες ποσότητες τίτλων κάθε φορά. Επομένως, το κόστος συναλλαγής του είναι χαμηλότερο από αυτό που θα πλήρωνε ένα άτομο για συναλλαγές τίτλων.

4. Αξιοποιούνται από επαγγελματίες

Ένας επαγγελματίας διαχειριστής επενδύσεων κάνει διεξοδική έρευνα αγοράς προτού προβεί σε συναλλαγές. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας σχετικά φθηνός τρόπος για έναν μικρό επενδυτή να ζητήσει από έναν διαχειριστή πλήρους απασχόλησης να πράττει και να παρακολουθεί τις επενδύσεις του.

Επιπλέον απαιτεί πολύ χαμηλότερα ελάχιστα επενδυτικά κεφάλαια. Οπότε, παρέχει έναν τρόπο χαμηλού κόστους στους μεμονωμένους επενδυτές να βιώσουν και να επωφεληθούν από την επαγγελματική διαχείριση χρημάτων.

5. Ποικιλία και ελευθερία επιλογής

Οι επενδυτές έχουν την ελευθερία να ερευνούν και να επιλέγουν επαγγελματίες με ποικίλα στυλ και στόχους διαχείρισης. Ένας διαχειριστής κεφαλαίων μπορεί να επικεντρωθεί σε:

 • Επενδύσεις αξίας
 • Επενδύσεις ανάπτυξης
 • Αναπτυγμένες αγορές
 • Αναδυόμενες αγορές
 • Εισόδημα ή
 • Μακροοικονομικές επενδύσεις, μεταξύ πολλών άλλων στυλ.

Αυτή η ποικιλία επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση όχι μόνο σε μετοχές και ομόλογα, αλλά και σε εμπορεύματα, ξένα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα μέσω εξειδικευμένων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Έτσι, υπάρχουν ευκαιρίες για ξένες και εγχώριες επενδύσεις που διαφορετικά δεν θα ήταν άμεσα προσβάσιμες στους απλούς επενδυτές.

Πως να εκμεταλλευτείτε προς όφελός σας το χρηματιστήριο; / George Karageorgos / Business Talks Podcast

Τα μειονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια

Η ρευστότητα, η διαφοροποίηση και η επαγγελματική διαχείριση καθιστούν τα αμοιβαία κεφάλαια ελκυστικές επιλογές. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα.

1. Καμία εγγύηση

Όπως πολλές άλλες επενδύσεις χωρίς εγγυημένη απόδοση, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποτιμηθεί η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου σας. Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις τιμών, μαζί με τις μετοχές στο χαρτοφυλάκιο τους. Η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) και αντίστοιχα ινστιτούτα παγκοσμίως δεν εγγυούνται τις επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων.

2. Δυσκολία στην μεταφορά χρημάτων

Τα αμοιβαία κεφάλαια απαιτούν ένα σημαντικό ποσό των χαρτοφυλακίων τους να διατηρούνται σε μετρητά για να ικανοποιούν τις εξαγορές μετοχών κάθε μέρα. Για να διατηρήσουν τη ρευστότητα και την ικανότητα να εξυπηρετούν τις αναλήψεις, πρέπει συνήθως να διατηρούν μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου τους ως μετρητά από ό,τι ένας τυπικός επενδυτής.

Επειδή τα μετρητά δεν κερδίζουν καμία επιστροφή, συχνά αναφέρονται ως “αντίσταση μετρητών”.

3. Υψηλά κόστη

Οι προμήθειες μειώνουν τη συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου και αξιολογούνται στους επενδυτές ανεξάρτητα από την απόδοσή του. Οι προμήθειες ποικίλλουν πολύ από ταμείο σε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Επομένως, η άγνοια για αυτές μπορεί να έχει αρνητικές μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθώς τα κεφάλαια που διαχειρίζονται ενεργά συνεπάγονται με κόστη συναλλαγών που συσσωρεύονται κάθε χρόνο.

4. Οι φόροι

Όταν ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων πουλά έναν τίτλο, ενεργοποιείται ένας φόρος υπεραξίας. Οι φόροι μπορούν να μετριαστούν με επένδυση σε φορολογικά ευαίσθητα αμοιβαία κεφάλαια ή διατηρώντας μη φορολογικά ευαίσθητα κεφάλαια σε λογαριασμό με αναβολή φόρου, όπως 401(k) ή IRA.

Πηγή: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.