Στρατηγικό Μάρκετινγκ: Τι είναι; Ποιος ο σκοπός του και παραδείγματα.

Στρατηγικό Μάρκετινγκ: Τι είναι; Ποιος ο σκοπός του και παραδείγματα.

στρατηγικό μαρκετινγκ

Σε τι χρησιμεύει το στρατηγικό μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση;

Ας δούμε ένα παράδειγμα: Φανταστείτε ότι δραστηριοποιείστε στην πώληση ρολογιών υψηλών προδιαγραφών. Πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι κορυφαίο και είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν να προσελκύονται πελάτες στο κατάστημά σας.

Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποιείτε ότι το να έχετε απλώς ένα εξαιρετικό προϊόν δεν είναι αρκετό.

Πρέπει να αναπτύξετε ένα σχέδιο για την προώθηση των ρολογιών σας στο σωστό κοινό, με τον σωστό τρόπο, ώστε να αυξήσετε τις πωλήσεις.

Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνει δράση το στρατηγικό μάρκετινγκ.

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου και μιας προσέγγισης για την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους μιας επιχείρησης.

Τι είναι το Στρατηγικό Μάρκετινγκ;

Στρατηγικό μάρκετινγκ είναι αυτό που κάνουν οι εταιρείες όταν έχουν μια γραπτή στρατηγική μάρκετινγκ που καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητές τους.

Έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και χρησιμεύει ως βάση για όλες τις αποφάσεις μάρκετινγκ. Eίναι ένα βιώσιμο σχέδιο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (ή στόχων).

Εξετάζει τι λειτουργεί ήδη καλά στην εταιρεία σας και τι λείπει από το όνειρό σας, καθιστώντας το έτσι πιο πιθανό να το επιτύχετε.

Θα ήταν ασφαλές να πούμε πως το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι μια σημαντική πτυχή της δικιάς σας στρατηγικής μάρκετινγκ; Η απάντηση είνα, Ναι!

“Κάντε το μάρκετινγκ σας τόσο ωφέλιμο που οι άνθρωποι θα σας πληρώσουν γι’ αυτό”, αυτό να το έχετε στο μυαλό σας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαχείρισης του προϊόντος. Για να πραγματοποιήσετε στρατηγικό μάρκετινγκ, θα πρέπει να σχεδιάσετε τη διαδικασία καλά εκ των προτέρων.

Αυτό το άρθρο θα περιγράψει τι είναι και γιατί είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία.

Το στρατηγικό μάρκετινγκ έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές στις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, εξακολουθεί να μην υπάρχει σωστή κατανόηση όσον αφορά την σχέση του και την λειτουργία του στις βιομηχανίες.

Συχνά γνωστό ως στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία είναι μια έννοια που μπορεί να ακούτε συχνά, αλλά μπορεί να μην την κατανοείτε πλήρως και αφορά αποκλειστικά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Στην πραγματικότητα, η στρατηγική σκέψη μάρκετινγκ θα πρέπει να διέπει όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ που αναλαμβάνει ένας μικρός οργανισμός.

Ωστόσο, το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο μπορεί γρήγορα να γίνει αποθαρυντικό όταν μια επιχείρηση μεγαλώνει.

Πώς μπορείτε να καθιερώσετε, να βελτιώσετε και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά μια ευέλικτη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ, ενώ ταυτόχρονα να χειρίζεστε διάφορα άλλα καθήκοντα και εργασίες;

Θα δούμε παρακάτω.

Μάρκετινγκ και Στρατηγικό Μάρκετινγκ: Η διαφορά

Ας δούμε τι είναι το μάρκετινγκ και πώς διαφέρει από το στρατηγικό μάρκετινγκ.

Η γνώση του τι θέλουν οι πελάτες σας είναι απαραίτητη για το μάρκετινγκ. Μέσω του μάρκετινγκ, οι εταιρείες ή οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέες μεθόδους και τακτικές για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των πελατών.

Οι άνθρωποι μερικές φορές συγχέουν το μάρκετινγκ και την πώληση, αν και πρόκειται για “δύο” εντελώς διαφορετικές έννοιες.

Η πώληση συνεπάγεται την προσέλκυση πελατών στα αγαθά σας για να τα ανταλλάξουν με μετρητά, ενώ το μάρκετινγκ ασχολείται με την αξία της συναλλαγής.

Ας το θέσουμε ως εξής: το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία εντοπισμού, ανάπτυξης, παραγωγής και ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών.

Ποια είναι όμως η διαφορά του Μάρκετινγκ με το Στρατηγικό Μάρκετινγκ;

Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο είναι παρόμοια με τη διαφορά μεταξύ ενός κομματιού τυριού και της χρήσης αυτού του κομματιού τυριού για να φτιάξετε νόστιμα λαζάνια.

Ενώ το πρώτο είναι υπέροχο από μόνο του, υστερεί μπροστά στη χρήση του ως μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου που μεγιστοποιεί το όφελος όλων των στοιχείων.

Οι προσπάθειες μάρκετινγκ σχεδιάζονται με τη χρήση ποικίλων εργαλείων και στρατηγικών.

Τα 4P του μάρκετινγκ, συχνά γνωστά ως μείγμα μάρκετινγκ, είναι βασικά εργαλεία και προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ειδικοί του μάρκετινγκ για να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες μάρκετινγκ με τους στόχους της εταιρείας: 4P=(Price, Product, Place, Promotion).

Τα 3C, οργανισμός(corporation), πελάτης(customer) και ανταγωνισμός(competition), είναι στρατηγικά εργαλεία και στρατηγικές μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με τον Mintzberg, οι κορυφαίοι στρατηγικοί marketers ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους αναλύοντας κάθε ένα από τα 3C για να οικοδομήσουν με επιτυχία μια στρατηγική αγοράς.

Το μάρκετινγκ προωθεί την εταιρεία, την επωνυμία της και τα προϊόντα της.

Το στρατηγικό μάρκετινγκ, από την άλλη πλευρά, βοηθά την ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησης παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ συνδυάζει στοχευμένες μεθόδους μάρκετινγκ με κοινούς στόχους, ενώ το μάρκετινγκ από μόνο του είναι συχνά μια άσκοπη δραστηριότητα.

Στρατηγικό Marketing; Ποιος είναι ο σκοπός του;

Τα σχέδια μάρκετινγκ αποκαλύπτουν τον στόχο του στρατηγικού μάρκετινγκ.

Οι οργανισμοί έχουν διαπιστώσει ότι τα σχέδια που περιέχουν στρατηγικό μάρκετινγκ είναι κρίσιμα για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων σε τομείς όπως η αναγνώριση του προϊόντος ή της εταιρείας και η διατήρηση και επέκταση της πελατειακής βάσης.

Αναδεικνύει την ικανότητα αυτής της προσέγγισης να βελτιώνει τους οργανωτικούς στόχους.

Επίσης, είναι η εφαρμογή των κλάδων του μάρκετινγκ για την επίτευξη των εταιρικών στόχων με τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Καλύπτει θέματα υψηλού επιπέδου, όπως ποιες αγορές πρέπει να στοχευθούν, ποιες υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν και πώς να τιμολογηθούν και να προωθηθούν.

Μερικά παραδείγματα

Ψάχνετε για μερικά παραδείγματα στρατηγικής μάρκετινγκ που μπορούν να σας παρακινήσουν; Είναι ακριβώς εδώ!

Το οικοσύστημα του μάρκετινγκ αλλάζει συνεχώς και είναι αδύνατο να συμβαδίζει με τις νέες τάσεις, μεθόδους και τεχνολογίες. Δεν μπορείτε να ευημερήσετε αν είστε παγιδευμένοι στο παρελθόν και υιοθετείτε ξεπερασμένες τακτικές μάρκετινγκ.

Spotify: Προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στον χρήστη!

Το Spotify είναι ένα από τα πιο γνωστά παγκόσμια brand σήμερα, αλλά πώς έγινε δημοφιλής αυτή η σουηδική εταιρεία;

Ξεχωρίζει ως ο πρώτος μεταξύ των πολλών παρόχων μουσικής συνεχούς ροής επειδή επικεντρώνεται στο να βοηθά τους καταναλωτές να βρίσκουν νέο περιεχόμενο.

Για παράδειγμα, επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν μουσική ανάλογα με τη διάθεσή τους, είτε θέλουν να γυμναστούν είτε να χορέψουν και άλλα πολλά.

Coca-Cola: Πρωταθλητής της αιτίας!

Σύμφωνα με το 56% των πελατών, οι μάρκες εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές αιτίες ως τεχνική μάρκετινγκ.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις μάρκες. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola έχει αψηφήσει το στερεότυπο προωθώντας το “happy”.

Στη Βραζιλία, η Coca-Cola ανέπτυξε το “The Happiness Track”, ένα κόκκινο φορτηγό που περιόδευε στους δρόμους και μοίραζε δωρεάν προιόντα σε όποιον πατούσε το κόκκινο κουμπί του αυτοκινήτου.

Η καμπάνια “sharing is caring” βοήθησε στην τοποθέτηση της μάρκας στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: Chisellabs

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας