Τι είναι η Άμεση Δημόσια Προσφορά (DPO), πώς λειτουργεί και σε τι διαφέρει από την IPO;

Τι είναι η Άμεση Δημόσια Προσφορά (DPO), πώς λειτουργεί και σε τι διαφέρει από την IPO;

Άμεση Δημόσια Προσφορά

Η Άμεση Δημόσια Προσφορά αποτελεί μια μέθοδο που εφαρμόζεται από εταιρείες, προκειμένου να αντλήσουν χρηματοδότηση.

Προφανώς, η Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) συνιστά το πιο διαδεδομένο είδος προσφοράς και, γενικότερα, προτιμάται.

Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δε διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για δαπάνη προτιμούν, πλέον, να προσφέρουν χρεόγραφα και τίτλους απευθείας στο κοινό.

Τι είναι, τελικά, η Άμεση Δημόσια Προσφορά, πώς προκύπτει και ποιες οι διαφορές με την ευρέως γνωστή Αρχική Δημόσια Προσφορά;

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων μαζί και με τη βοήθεια παραδειγμάτων.

Για αρχή, ας δούμε έναν ορισμό:

Τι είναι η Άμεση Δημόσια Προσφορά;

Μια Άμεση Δημόσια Προσφορά αναφέρεται μερικές φορές ως άμεση τοποθέτηση.

Είναι ένα είδος προσφοράς που επιτρέπει στην εκδότρια εταιρεία να πουλήσει τους τίτλους της απευθείας σε επενδυτές χωρίς να χρησιμοποιεί μεσάζοντα, όπως μια επενδυτική τράπεζα.

Όταν μια εταιρεία αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτή αντί για Αρχική Δημόσια Προσφορά, εξαλείφει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που σχετίζεται με τη διάθεση στο χρηματιστήριο.

Συνήθως, οι εταιρείες που εισέρχονται στο χρηματιστήριο μέσω IPO υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μεσάζοντες, όπως επενδυτικές τράπεζες.

Αυτοί οι μεσάζοντες αναλαμβάνουν, ουσιαστικά, να χειριστούν τη διαδικασία προσφοράς για λογαριασμό της εκδότριας εταιρείας.

Η εξάλειψη των διαμεσολαβητών μειώνει το κόστος κεφαλαίου της προσφοράς.

Οι περισσότερες Άμεσες Δημόσιες Προσφορές εξαιρούνται από την πλειονότητα των απαιτήσεων που ορίζονται από την Επιτροπή Χρηματιστηρίου Τίτλων (SEC).

Ορισμένες από αυτές τις εξαιρέσεις τέθηκαν σε ισχύ το 1992, όταν η SEC ίδρυσε το Πρόγραμμα Πρωτοβουλιών Μικρών Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα προσέφερε μια αναβολή σε μικρές επιχειρήσεις που δεν ήταν σε θέση να αντλήσουν κεφάλαια προσφέροντας τίτλους σε επενδυτές.

Κατά την άντληση κεφαλαίων, οι μικρομεσαίες εταιρείες προτιμούν την Άμεση Δημόσια Προσφορά έναντι της IPO.

Τους επιτρέπει να αντλούν κεφάλαια απευθείας από την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, αντί να δανείζονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι τράπεζες.

Μια τέτοια ρύθμιση επιτρέπει στην εκδότρια εταιρεία να καθορίσει τους όρους των προσφορών.

Επομένως, δε χρειάζεται να αγωνιστεί για να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις που θέτουν οι τράπεζες κι οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Στην Άμεση Δημόσια Προσφορά η εκάστοτε επιχείρηση δρα χωρίς κάποιον ανάδοχο

Πώς λειτουργεί μια Άμεση Δημόσια Προσφορά;

Όταν μια εταιρεία εκδίδει τίτλους μέσω Άμεσης Δημόσιας Προσφοράς (DPO), συγκεντρώνει χρήματα ανεξάρτητα.

Δηλαδή, χωρίς τους περιορισμούς που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση τραπεζών κι επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Οι όροι της προσφοράς εξαρτώνται αποκλειστικά από τον εκδότη που καθοδηγεί και προσαρμόζει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Η εκδότρια εταιρεία ορίζει:

  • την τιμή προσφοράς,
  • την ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή,
  • το όριο στον αριθμό των τίτλων που μπορεί να αγοράσει ένας επενδυτής,
  • την ημερομηνία διακανονισμού και
  • την περίοδο προσφοράς εντός της οποίας οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν τους τίτλους και μετά την οποία η προσφορά θα κλείσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει μεγάλος αριθμός μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν ή ο χρόνος είναι σημαντικός.

Εν προκειμένω, η εκδότρια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός μεσίτη προμηθειών για να πουλήσει ένα μέρος των μετοχών στους πελάτες του.

Διαδικασία Άμεσης Δημόσιας Προσφοράς

Μια άμεση τοποθέτηση μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες, ανάλογα με την εταιρεία και το ύψος του κεφαλαίου που σχεδιάζει να συγκεντρώσει ο εκδότης.

Τα ακόλουθα είναι τα βασικά στάδια σε μια Άμεση Δημόσια Προσφορά:

1. Στάδιο προετοιμασίας

Στο στάδιο της προετοιμασίας της έκδοσης, ο εκδότης συντάσσει ένα σημείωμα προσφοράς που αναφέρει λεπτομερώς πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τον τίτλο που εκδίδεται.

Συνήθως, ο τύπος τίτλου μπορεί να είναι κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, REIT (εταιρείες που αγοράζουν κι αναπτύσσουν ακίνητη περιουσία για διαχείριση από μεριάς τους κι όχι για μεταπώληση), χρεόγραφα κ.λπ.

Ο εκδότης θα πρέπει, επίσης, να αποφασίσει για το κατάλληλο μέσο marketing, όπως εφημερίδες, social media, καμπάνιες τηλεμάρκετινγκ κ.λπ. που θα χρησιμοποιήσει για την προώθηση της προσφοράς.

2. Κανονιστική έγκριση

Η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται, ακόμη, να πληροί όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις στην πολιτεία, όπου σκοπεύει να πραγματοποιήσει την Άμεση Δημόσια Προσφορά.

Οι κανονιστικές απαιτήσεις καθοδηγούνται από τους νόμους Blue Sky κάθε πολιτείας κι απαιτείται από τους εκδότες να καταχωρούν τις προσφορές τους και να αποκαλύπτουν οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, καθώς κι όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες.

Μερικά από τα έγγραφα συμμόρφωσης που απαιτείται να καταθέσουν οι εκδότες περιλαμβάνουν:

  • το σημείωμα προσφοράς,
  • το καταστατικό,
  • τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις κι
  • άλλες σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν τη συναλλαγή

Τα έγγραφα παρέχουν στους επενδυτές πληθώρα πληροφοριών στις οποίες μπορούν να βασίσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Στη συνέχεια, το κράτος διενεργεί μια αξιοκρατική αξιολόγηση για να καθορίσει εάν η προσφορά είναι ισορροπημένη και δίκαιη για τις επενδύσεις.

Άμα τα αρμόδια όργανα μείνουν ικανοποιημένα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, η έγκριση χορηγείται εντός περιόδου από δύο εβδομάδες έως δύο μήνες.

3. Εξαιρέσεις SEC

Οι περισσότερες Άμεσες Δημόσιες Προσφορές δεν απαιτείται να εγγραφούν στο SEC, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις για ορισμένες εξαιρέσεις.

Για παράδειγμα, ο Κανόνας 147 (Ενδοπολιτειακή εξαίρεση κατάθεσης) επιτρέπει στις εταιρείες να αντλούν κεφάλαια πουλώντας τίτλους στο κοινό.

Δεδομένου ότι οι τίτλοι πωλούνται εντός της πολιτείας, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η εξαίρεση ισχύει μόνο όταν τόσο η εταιρεία όσο κι οι επενδυτές είναι κάτοικοι της ίδιας πολιτείας.

Μια άλλη εξαίρεση είναι ο κανόνας 504 ή ο κανονισμός D, ο οποίος εξαιρεί τις εταιρείες που συγκεντρώνουν όχι περισσότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια σε περίοδο 12 μηνών μέσω της πώλησης τίτλων.

Επιπρόσθετα, δε θέτει κανέναν περιορισμό στον αριθμό ή τον τύπο των επενδυτών.

DPO vs IPO

Άμεση Δημόσια Προσφορά έναντι Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς

Η Αρχική κι η Άμεση Δημόσια Προσφορά είναι οι δύο κύριες μέθοδοι με τις οποίες μια εταιρεία μπορεί να αντλήσει κεφάλαια πουλώντας τίτλους σε μια δημόσια αγορά συναλλάγματος.

Σε μια IPO, ο εκδότης δημιουργεί νέες μετοχές που αναλαμβάνονται από έναν μεσάζοντα, όπως μια επενδυτική τράπεζα ή χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Ο ανάδοχος συνεργάζεται με την εκδότρια εταιρεία κατά τη διαδικασία προσφοράς, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο διαμεσολαβητής καθορίζει την τιμή IPO των μετοχών κι είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία προσφοράς για λογαριασμό του εκδότη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ενδιάμεσος μπορεί να χρειαστεί να εγγυηθεί την πώληση συγκεκριμένου αριθμού μετοχών από τις μετοχές που είναι σε κυκλοφορία και προσφέρονται στο κοινό.

Αντίθετα, μια Άμεση Δημόσια Προσφορά είναι λιγότερο περίπλοκη σε σύγκριση με μια Αρχική Δημόσια Προσφορά.

Αυτό οφείλεται στην πώληση τίτλων απευθείας στο κοινό, χωρίς διαμεσολάβηση από ανάδοχο.

Όμως, δεν προσφέρονται νέες μετοχές στο κοινό και δεν υπάρχει εγγύηση για την πώληση τίτλων.

Ταυτόχρονα, παρέχονται λιγότερες πληροφορίες για τα οικονομικά της εταιρείας, καθιστώντας πιο ασταθείς τις συναλλαγές.

Η εκδότρια εταιρεία, εν τη απουσία κάποιου ενδιάμεσου, αναλαμβάνει η ίδια βασικές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, ορίζει τους όρους έκδοσης, όπως την τιμή προσφοράς, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ανά επενδυτή και τον μέγιστο αριθμό τίτλων που μπορεί να αγοράσει κάθε επενδυτής.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα

Ben & Jerry’s Ice Cream

Μια από τις πρώτες αξιόλογες DPO ήταν το 1984 από τον Ben Cohen και τον Jerry Greenfield, δύο επιχειρηματίες που χρειάζονταν περίπου 750.000 $ για την επιχείρηση παγωτού τους.

Διαφήμισαν τα μερίδια ιδιοκτησίας τους μέσω τοπικών εφημερίδων για 10,50 $ ανά μετοχή με 73.500 διαθέσιμες, προσφέροντας το 17,5% της εταιρείας.

Η βάση των πιστών θαυμαστών τους στο Βερμόντ εκμεταλλεύτηκε την προσφορά κι η εταιρεία, Ben & Jerry’s Ice Cream, συγκέντρωσε τα απαραίτητα κεφάλαια σε λίγους μήνες.

Slack Technologies

Στις 20 Ιουνίου 2019, η εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού Slack έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) μέσω DPO.

Η μετοχή της άνοιξε με τιμή μετοχής 38,50 $, περισσότερο από 48% πάνω από την τιμή αναφοράς των 26 $ ανά μετοχή που όρισε το NYSE.

Η Slack αγοράστηκε από τη Salesforce τον Ιούλιο του 2021 και δεν είναι πλέον εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Η Άμεση Δημόσια Προσφορά βοηθά τις μικρές εταιρείες να εισέλθουν στο χρηματιστήριο

Εν κατακλείδι…

Ένας οργανισμός που στοχεύει να τονώσει την κεφαλαιοποίησή του με άντληση ξένων κεφαλαίων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δύο ειδών Δημόσιας Προσφοράς.

Η Άμεση Δημόσια Προσφορά, ειδικά, δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες μικρότερου κεφαλαίου να αναζητήσουν χρηματοδότηση και να εισέλθουν στο χρηματιστήριο.

Χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά αναθέτοντας τη διαδικασία της προσφοράς σε διαμεσολαβητές.

Για τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας, οφείλετε να οργανώσετε έναν στρατηγικό σχεδιασμό, για να προσδιορίσετε τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σας.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη την οικονομική κατάσταση στην οποία “βαδίζετε”.

Αυτό θα ωφελήσει να αποφασίσετε ορθά τόσο για την προσφορά που σας συμφέρει, όσο και για την είσοδο ή μη στο χρηματιστήριο, που ενέχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Πηγή: Investopedia, Corporate Finance Institute

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας