Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: Ορισμός, σκοπός και παραδείγματα

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: Ορισμός, σκοπός και παραδείγματα

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Στην παγκόσμια αγορά, εκτός απ’ τις γνωστές κατηγορίες επιχειρήσεων, είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού.

Όπως μαρτυρά και το όνομά τους, αποτελούν ένα είδος εταιρείας που ιδρύεται με συγκεκριμένο σκοπό λειτουργίας.

Οι διάφοροι οργανισμοί αναλαμβάνουν την ίδρυσή τους, ώστε να διευκολύνουν τη δική τους δραστηριότητα.

Στο παρόν άρθρο, θα εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, ποιος ο σκοπός ίδρυσής τους και θα σας δωθεί μια σειρά παραδειγμάτων.

Επιπλέον, θα αναφέρουμε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους που τις ακολουθούν.

Ας ξεκινήσουμε με το τον ορισμό:

Τι είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού;

Μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV) είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα που δημιουργείται από έναν οργανισμό.

Είναι μια ξεχωριστή εταιρεία με δικά της περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, καθώς και το δικό της νομικό καθεστώς.

Συνήθως, δημιουργούνται για έναν συγκεκριμένο στόχο, με συχνότερο την απομόνωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Καθώς είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, εάν η μητρική εταιρεία πτωχεύσει η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Μπορεί να είναι μια “bankruptcy-remote entity”, επειδή οι δραστηριότητές της περιορίζονται στην αγορά και τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων ή projects.

Οι τυπικές νομικές μορφές της είναι οι εταιρικές συνεργασίες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες ή οι κοινοπραξίες.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού να μην ανήκει στην εταιρεία για λογαριασμό της οποίας δημιουργείται η οντότητα.

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Ποιος είναι ο σκοπός της;

Οι παρακάτω είναι οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τη δημιουργία Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPV):

Μείωση κινδύνου

Κάθε εταιρεία ενέχει σημαντικό κίνδυνο στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που ιδρύθηκαν βοηθούν τη μητρική εταιρεία να απομονώσει νομίμως τους κινδύνους που ενέχονται σε projects ή λειτουργίες.

Τιτλοποίηση Δανείων/Απαιτήσεων

Η τιτλοποίηση δανείων και άλλων απαιτήσεων είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τη δημιουργία SPV.

Ας πάρουμε την περίπτωση τίτλων που εξασφαλίζονται με υποθήκη.

Εν προκειμένω, η τράπεζα μπορεί να διαχωρίσει τα δάνεια από τις άλλες υποχρεώσεις που έχει δημιουργώντας απλώς μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού.

Έτσι, δύναται οι επενδυτές της να λάβουν τυχόν χρηματικά οφέλη πριν από οποιονδήποτε άλλο χρεώστη ή ενδιαφερόμενο μέρος της εταιρείας.

Εύκολη μεταφορά μη μεταβιβάσιμων περιουσιακών στοιχείων

Ένας άλλος λόγος που δημιουργείται μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού είναι για να κατέχει τέτοια περιουσιακά στοιχεία.

Εάν η μητρική εταιρεία θέλει να μεταβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία, ούτε τα χωρίζει ούτε κατέχει διάφορες άδειες.

Αντίθετα, προτιμά να πουλήσει την SPV ως αυτοτελές πακέτο.

Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και εξαγορών .

Κατοχή βασικών περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας

Μερικές φορές δημιουργείται μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για να κατέχει την ιδιοκτησία μιας εταιρείας.

Σε περιπτώσεις που οι πωλήσεις ακινήτων είναι πολύ υψηλότερες από τα κέρδη κεφαλαίου για την εταιρεία, θα επιλέξει να πουλήσει την SPV παρά τα ακίνητα.

Αυτό θα βοηθήσει τη μητρική εταιρεία να πληρώσει τον φόρο επί των κεφαλαιουχικών κερδών της αντί για τα έσοδα από την πώληση του ακινήτου.

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: Παραδείγματα

Enron

Μέχρι το 2000, η ​​ENRON ήταν γνωστό ότι δημιουργούσε εκατοντάδες Εταιρείες Ειδικού Σκοπού.

Θα τους μετέφερε τα χρήματα που κερδίζονταν γρήγορα με τη μορφή κέρδους από την ανερχόμενη μετοχή και θα λάμβανε μετρητά σε αντάλλαγμα.

Ωστόσο, είχε δημιουργήσει αυτές τις SPV ως επί το πλείστον για να κρύψει αυτά τα δισεκατομμύρια δολάρια χρέους, τα οποία προέκυψαν από αποτυχημένα projects και συμφωνίες.

Το 2001, όταν η πραγματικότητα ήρθε στο φως και τα χρέη αποκαλύφθηκαν, η τιμή της μετοχής έπεσε από $90 σε λιγότερο από $1 σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Οι μέτοχοι έπρεπε να υποστούν ζημιά περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2011, η Enron έκλεισε τις SPV της και υπέβαλε αίτηση πτώχευσης Κεφαλαίου 11, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο πτώχευσης.

Λειτουργεί επιτρέποντας στον οφειλέτη (κυρίως εταιρεία) να αναδιαρθρώσει τα χρέη του για να πληρώσει τους πιστωτές του.

Η αναδιάρθρωση του χρέους μπορεί να σημαίνει επαναδιαπραγμάτευση όρων όπως τα επιτόκια ή ακόμη και το ποσό που πρέπει να αποπληρωθεί.

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Bear Sterns

Η Bear Stearns είχε δημιουργήσει πολλές SPV με σκοπό να αντλήσει τιτλοποιημένα δάνεια, χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία που βοηθήθηκαν από αυτές.

Ωστόσο, συνέχισε να έχει σημαντική ζημία και τελικά κατέρρευσε.

Κι αυτό, διότι δεν μπόρεσε να επαναφέρει την εταιρεία ακόμη και μετά το κλείσιμο όλων των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού.

Συνεπώς, η Bear Stearns κατέληξε να πουληθεί στην JP Morgan Chase το 2008.

Lehman Brothers

Η ιστορία της Lehman Brothers και η αποτυχία της το 2008 δεν είναι κρυφά αλλά ούτε κι η αφερεγγυότητά της.

Η τελευταία αποτελεί απόδειξη των αδυναμιών στη διατήρηση των SPV που δημιουργήθηκαν και της τεκμηρίωσής τους, όπου η Lehman Brothers ενεργούσε ως swap counterparty.

Οι περισσότερες από τις SPV είτε δεν ήταν εγγεγραμμένες είτε δεν είχαν σωστή διαδικασία τεκμηρίωσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση απρόβλεπτων υποχρεώσεων, οι οποίες δεν μπορούσαν ποτέ να επιλυθούν.

Έτσι, η Lehman Brothers έπρεπε να ανακοινώσει την πτώχευση το 2008.

Οφέλοι και κίνδυνοι των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού

Οφέλη:

  • Ειδικά φορολογικά οφέλη: Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία των SPV απαλλάσσονται από άμεσους φόρους εάν είναι εγκατεστημένα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές τοποθεσίες που αποτελούν “φορολογικούς παραδείσους”, όπως τα νησιά Κέιμαν.
  • Διάδωση του κινδύνου μεταξύ πολλών επενδυτών: Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σε μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού χρηματοδοτούνται από επενδύσεις χρέους και μετοχών, κατανέμοντας τον κίνδυνο των περιουσιακών στοιχείων σε πολλούς επενδυτές και περιορίζοντας τον κίνδυνο σε καθέναν από αυτούς.
  • Εύκολη εγκατάσταση: Ανάλογα με το πού εγκαθίσταται η SPV, συχνά απαιτεί πολύ μικρό κόστος και μπορεί να γίνει εντός 24 ωρών σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, απαιτείται ελάχιστη έως μηδενική κυβερνητική εξουσιοδότηση για την ίδρυση της οντότητας.
  • Δυνατότητα απομόνωσης κινδύνων από τη μητρική εταιρεία: Οι εταιρείες επωφελούνται από την απομόνωση ορισμένων κινδύνων από τη μητρική εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν τα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάσουν σημαντική απώλεια στην αξία, αυτό δε θα επηρεάσει άμεσα τη μητρική εταιρεία.

Κίνδυνοι:

  • Έλλειψη διαφάνειας: Ορισμένες SPV μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες, με πολλά επίπεδα τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να καταστήσει πολύ δύσκολη την παρακολούθηση του επιπέδου του κινδύνου.
  • Έλλειψη ρύθμισης: Τα ρυθμιστικά πρότυπα που ισχύουν για τη μητρική εταιρεία δεν ισχύουν απαραίτητα για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, θέτοντας έμμεσο κίνδυνο για την εταιρεία και τους επενδυτές.
  • Κίνδυνος φήμης για τη μητρική εταιρεία: Εάν η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων εντός της SPV είναι χειρότερη από την αναμενόμενη, θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της μητρικής εταιρείας.
  • Κίνδυνοι ρευστότητας: Εάν τα περιουσιακά στοιχεία της SPV δεν έχουν καλή απόδοση, θα είναι δύσκολο για τους επενδυτές και τη μητρική εταιρεία να τα πουλήσουν πίσω στην ανοιχτή αγορά, δημιουργώντας κίνδυνο για τη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων.
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Μια ανακεφαλαίωση…

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η ίδρυση μιας Εταιρείας Ειδικού Σκοπού είναι ένα νομικό κόλπο.

Δηλαδή, οι οργανισμοί αξιοποιούν ή εκμεταλλεύονται τη βάσει νόμου ανεξαρτησία των SPV.

Κι αυτό προκειμένου να γλιτώσουν από οποιοδήποτε είδος οικονομικής επιβάρυνσης αναφορικά με κάποιο περιουσιακό τους στοιχείο.

Πηγή: Corporate Finance Institute, The Balance Money, Wallstreetmojo, Finance Strategists

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας