Εξαγορά επιχειρήσεων: Ποια είναι η έννοια της και πόσοι τύποι υπάρχουν;

Εξαγορά επιχειρήσεων: Ποια είναι η έννοια της και πόσοι τύποι υπάρχουν;

εξαγορά

Μια εξαγορά είναι ένας κοινός τρόπος για τις εταιρείες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να διαφοροποιήσουν τις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών τους ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές.

Όταν μια εταιρεία αγοράζει μια άλλη, είναι συνήθως επειδή η εξαγοράζουσα εταιρεία βλέπει μια ευκαιρία να αναπτύξει ή να βελτιώσει τη δική της επιχείρηση αποκτώντας τα περιουσιακά στοιχεία, τους πελάτες ή την τεχνολογία της εταιρείας-στόχου.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε:

  • τι είναι μια εξαγορά
  • τύπους εξαγορών επιχειρήσεων

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

Τι είναι η εξαγορά;

Μια εξαγορά είναι όταν μια εταιρεία αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των μετοχών μιας άλλης εταιρείας για να αποκτήσει τον έλεγχο της.

Η αγορά άνω του 50% των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας-στόχου επιτρέπει στον αγοραστή να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα πρόσφατα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία χωρίς την έγκριση των άλλων μετόχων της εταιρείας.

Εξαγορές, οι οποίες είναι πολύ συνηθισμένες στις επιχειρήσεις, μπορεί να πραγματοποιηθούν με την έγκριση της εταιρείας-στόχου.

Με την έγκριση, υπάρχει συχνά μια ρήτρα μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Συνήθως, ακούμε κυρίως για εξαγορές μεγάλων γνωστών εταιρειών γιατί αυτές οι τεράστιες και σημαντικές συμφωνίες τείνουν να κυριαρχούν στις ειδήσεις.

Στην πραγματικότητα όμως, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές συμβαίνουν πιο τακτικά μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρά μεταξύ μεγάλων εταιρειών.

Ποιοι τύποι υπάρχουν;

Οι εξαγορές επιχειρήσεων διακρίνονται σε διάφορους τύπους, τους οποίους θα τους αναλύσουμε παρακάτω.

Πριν τους αναλύσουμε, πάμε να δούμε ονομαστικά ποιοι είναι;

  • Κάθετη εξαγορά
  • Οριζόντια εξαγορά
  • Εξαγορά ομίλου
  • Συγγενής εξαγορά

Κάθετη

Η κάθετη εξαγορά αναφέρεται σε ένα είδος εξαγοράς όπου μια εταιρεία αποκτά μια άλλη επιχείρηση, η οποία εμπλέκεται στην παραγωγή ή διανομή ενός συμπληρωματικού προϊόντος ή υπηρεσίας.

Με άλλα λόγια, η εξαγοραζόμενη επιχείρηση λειτουργεί σε διαφορετικό επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σχετίζονται.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία που παράγει αυτοκίνητα μπορεί να αποκτήσει μια εταιρεία που παράγει ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή μια εταιρεία που λειτουργεί ως καταστήματα λιανικής.

Ο στόχος μιας κάθετης εξαγοράς είναι συχνά να αποκτήσει τον έλεγχο μιας κρίσιμης πτυχής της αλυσίδας εφοδιασμού, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος.

Επιπλέον, μια κάθετη εξαγορά μπορεί επίσης να βοηθήσει την εξαγοράζουσα εταιρεία να εισέλθει σε νέες αγορές ή να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.

Οριζόντια

Η οριζόντια εξαγορά είναι ένα είδος απόκτησης μιας επιχείρησης κατά την οποία μια εταιρεία αποκτά μια άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο και στο ίδιο επίπεδο της αλυσίδας αξίας.

Ο κύριος στόχος μιας οριζόντιας εξαγοράς είναι να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς, τη βάση πελατών ή/και τις προσφορές προϊόντων της εξαγοράζουσας εταιρείας συνδυάζοντας τους πόρους, τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία και των δύο εταιρειών.

Αυτός ο τύπος εξαγοράς μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγχώνευσης ή εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών.

Οι οριζόντιες εξαγορές μπορούν να προσφέρουν σε μια εταιρεία οικονομίες κλίμακας, αυξημένη αποτελεσματικότητα και ισχυρότερη ανταγωνιστική θέση στην αγορά.

Ωστόσο, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αυξημένο ανταγωνισμό και ρυθμιστικό έλεγχο, καθώς και σε πιθανές πολιτισμικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο εταιρειών.

Εξαγορά ομίλου

Η περίπτωση αυτή είναι όταν, μια εταιρεία αποκτά μια άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο ή αγορά.

Αυτός ο τύπος απόκτησης γίνεται συχνά για να διαφοροποιηθεί το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, υπηρεσιών ή αγορών της εξαγοράζουσας εταιρείας.

Οι εξαγορές ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι επωφελείς για την εξαγοράζουσα εταιρεία, καθώς μπορούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από μια ενιαία αγορά ή προϊόν και να τους παρέχουν ένα ευρύτερο φάσμα ροών εσόδων.

Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόκληση για την εξαγοράζουσα εταιρεία να διαχειριστεί και να ενσωματώσει τη νεοαποκτηθείσα επιχείρηση, ειδικά εάν η εξαγοραζόμενη εταιρεία δραστηριοποιείται σε εντελώς διαφορετικό κλάδο ή έχει διαφορετική εταιρική κουλτούρα.

Οι εξαγορές ομίλων πραγματοποιούνται συχνά από μεγάλες, διαφοροποιημένες εταιρείες που διαθέτουν τους πόρους και την τεχνογνωσία για τη διαχείριση πολλών επιχειρήσεων.

Συγγενής εξαγορά

Η συγγενής εξαγορά είναι η απόκτηση μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο ή τομέα με την εξαγοράζουσα εταιρεία, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας αξίας.

Αυτός ο τύπος εξαγοράς επιτρέπει στην εξαγοράζουσα εταιρεία να επεκτείνει τις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών της, να εισέλθει σε νέες αγορές ή να αποκτήσει πρόσβαση σε συμπληρωματικούς πόρους και δυνατότητες.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία που κατασκευάζει υλικό υπολογιστών μπορεί να αποκτήσει μια εταιρεία λογισμικού για να επεκτείνει τις προσφορές προϊόντων της και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Πηγή: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.