Τι είναι ένας οικονομικός δείκτης;

Τι είναι ένας οικονομικός δείκτης;

Τι είναι ένας οικονομικός Δείκτης;

Ένας οικονομικός δείκτης είναι ένα κομμάτι οικονομικών δεδομένων, συνήθως μακροοικονομικής κλίμακας, που χρησιμοποιείται από αναλυτές για να ερμηνεύσουν τις τρέχουσες ή μελλοντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες.

Αυτοί οι δείκτες βοηθούν επίσης τους αναλυτές να κρίνουν την συνολική υγεία μιας οικονομίας.

Οικονομικός Δείκτης – Παραδείγματα:

 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
 • Ποσοστό ανεργίας
 • Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
 • Τιμή Πετρελαίου ή Χρυσού

Οικονομικός δείκτης-Παράδειγμα χρήσης:

Ένας αναλυτής, βλέποντας τον οικονομικό δείκτη που σχετίζεται με το ΑΕΠ της χώρας του ή τον δείκτη με το ποσοστό της ανεργίας, μπορεί να μάθει σε γενικές γραμμές πως τα πηγαίνουν οι επιχειρήσεις και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγορά εργασίας.

Κοιτώντας αναλυτικότερα τα στοιχεία, ανά κλάδο, μπορεί να βγάλει ακόμα καλύτερα συμπεράσματα και να πάρει έτσι, καλύτερες και ασφαλέστερες αποφάσεις.

Όπως θα δούμε και παρακάτω, υπάρχουν 3 είδη οικονομικών δεικτών, με μικρές αλλά σημαντικές διαφορές!

Οικονομικοί Δείκτες σε ένα λεπ

Οικονομικοί Δείκτες: 3 είδη

1.Κορυφαίοι δείκτες

Παραδείγματα όπως:

 • Η καμπύλη αποδόσεων
 • Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά
 • Οι καθαροί επιχειρηματικοί σχηματισμοί και
 • Οι τιμές των μετοχών

Χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των μελλοντικών κινήσεων μιας οικονομίας.

Η εξέταση των πληροφοριών από αυτούς τους δείκτες πρέπει να ληφθεί με μεγάλη προσοχή, καθώς μπορεί να είναι λανθασμένες.

Οι αριθμοί ή τα δεδομένα σε αυτούς τους οικονομικούς οδηγούς θα μετακινηθούν ή θα αλλάξουν πριν από την οικονομία.

2. Συμπτωματικοί δείκτες

Περιλαμβάνουν:

 • Το ΑΕΠ*
 • Τα επίπεδα απασχόλησης και
 • Οι λιανικές πωλήσεις

Παρατηρούνται με την εμφάνιση συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων (δείκτες πραγματικού χρόνου).

3. Δείκτες καθυστέρησης

Παραδείγματα όπως:

 • Το ΑΕΕ**
 • Τα ποσοστά ανεργίας και
 • Τα επιτόκια

Εμφανίζονται μόνο μετά την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως υποδηλώνει το όνομα τους, αυτά τα σύνολα δεδομένων εμφανίζουν πληροφορίες μετά το συμβάν.

* ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (είναι η συνολική αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο)

** ΑΕΕ: Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα (είναι το συνολικό εισόδημα που εισπράττει η χώρα από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στη χώρα ή στο εξωτερικό)

Πηγή: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Γιάννης Κύρτσης

Φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμβουλος ακινήτων στην Liberty Real Estate, αρθρογράφος, Content Creator και δημιουργός της σελίδας Johnny&Books. Αρθρογραφεί στο Business Review Greece για Βιβλία, Αυτοβελτίωση και ορολογίες επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ένας νέος με μεγάλο πάθος για τα βιβλία, καθώς αυτά του άλλαξαν την ζωή, με όνειρο να μεταδώσει αυτή την τρέλα στους ανθρώπους γύρω του κάνοντάς τους καλύτερους!