Τι είναι η Μερισματική Απόδοση;

Τι είναι η Μερισματική Απόδοση;

Μερισματική απόδοση

Η μερισματική απόδοση είναι το μέρισμα/μετοχή διαιρεμένο με την αγοραία τιμή/μετοχή. Κάποιες εταιρείες εκεί έξω κάθε χρόνο δίνουν ένα μέρος των κερδών τους (μερίσματα) στους μετόχους τους και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια “επιβράβευση” για την επιλογή της κατοχής της μετοχής της εταιρείας!

Ένας πρώτος ορισμός:

Η μερισματική απόδοση είναι ο χρηματοοικονομικός λόγος που μετρά το ποσό των μερισμάτων σε μετρητά που καταβάλλονται στους μετόχους σε σχέση με την αγοραία αξία ανά μετοχή.

Υπολογίζεται διαιρώντας το μέρισμα ανά μετοχή με την αγοραία τιμή ανά μετοχή και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα επί 100.

Μια εταιρεία με υψηλή μερισματική απόδοση καταβάλλει σημαντικό μερίδιο των κερδών της με τη μορφή μερισμάτων. Η απόδοση αυτή μιας εταιρείας συγκρίνεται πάντα με τον μέσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει η εταιρεία.

Μερισματική απόδοση – Animated

Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να έχουν κατά νου ότι οι υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις δεν υποδηλώνουν πάντα ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Αυτό συμβαίνει γιατί η μερισματική απόδοση μιας μετοχής μπορεί να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής της μετοχής.

Επειδή οι μερισματικές αποδόσεις αλλάζουν σε σχέση με την τιμή της μετοχής, μπορεί συχνά να φαίνονται ασυνήθιστα υψηλές για μετοχές που πέφτουν σε αξία γρήγορα.

Πόσο ώριμη είναι η επιχείρηση και πως επηρεάζει αυτό την μερισματική απόδοση;

Οι νέες εταιρείες που είναι σχετικά μικρές, αλλά εξακολουθούν να αναπτύσσονται γρήγορα, ενδέχεται να πληρώνουν χαμηλότερο μέσο μέρισμα από τις ώριμες εταιρείες στους ίδιους τομείς.

Γενικά, οι ώριμες εταιρείες που δεν αναπτύσσονται πολύ γρήγορα πληρώνουν τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις.

Αυτό συμβαίνει συνήθως, διότι οι νέες μικρές εταιρείες προτιμούν να επανεπενδύουν ένα μεγάλο ποσό των κερδών τους ξανά πίσω στην επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί γρηγορότερα.

Τρόπος Μέτρησης μερισματικής απόδοσης:

Dividend yield = annual dividends per share divided by the price per share
Τρόπος μέτρησης Μερισματικής Απόδοσης

Τα μερίσματα και η μερισματική απόδοση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των επενδύσεων.

Κάθε μεγάλος και μικρός επενδυτής θα έπρεπε να τα λαμβάνει υπόψιν του και να ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους πως μια υψηλότερη απόδοση, δεν κάνει ταυτόχρονα μια μετοχή καλύτερη και πιο κερδοφόρα!

Πηγές: economictimes, investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Γιάννης Κύρτσης

Φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμβουλος ακινήτων στην Liberty Real Estate, αρθρογράφος, Content Creator και δημιουργός της σελίδας Johnny&Books. Αρθρογραφεί στο Business Review Greece για Βιβλία, Αυτοβελτίωση και ορολογίες επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ένας νέος με μεγάλο πάθος για τα βιβλία, καθώς αυτά του άλλαξαν την ζωή, με όνειρο να μεταδώσει αυτή την τρέλα στους ανθρώπους γύρω του κάνοντάς τους καλύτερους!