Τι είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή;

Τι είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή;

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Στις οικονομικές επιστήμες, υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος ονομάζεται δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ ή αλλιώς γνωστός και ως Τιμάριθμος).

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το κόστος αγοράς ενός καλαθιού αγαθών σε σχέση με το κόστος αγοράς του σε κάποια “περίοδο βάσης”, η οποία είναι ένα έτος το οποίο επιλέγεται από τους στατιστικούς ως η βάση σύγκρισης.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ένα Μέτρο Σύγκρισης

Ο ΔΤΚ μας βοηθάει να βλέπουμε αν ζούμε σε περίοδο όπου επικρατεί πληθωρισμός ή αποπληθωρισμός.

Με λίγα λόγια είναι ο δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής και διαβίωσης που βασίζεται στις μεταβολές των λιανικών τιμών των περισσότερων αγαθών ή υπηρεσιών.

Μετρά τη διακύμανση των τιμών στα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο “καλάθι του καταναλωτή” για ένα τυπικό αστικό νοικοκυριό.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και καλάθι καταναλωτή

Το καλάθι του καταναλωτή αποτελεί το σύνολο αγαθών και υπηρεσιών βάσει των οποίων υπολογίζεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.

Η σύνθεση του καλαθιού, η επιλογή δηλαδή των αγαθών και υπηρεσιών, καθορίζεται από την τελευταία διαθέσιμη Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) και άλλων ερευνών αγοράς και ενημερώνεται ετησίως.

Στην Ελλάδα ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από το έτος 1959.

Από μαθηματική σκοπιά ο ΔΤΚ σε ένα δεδομένο έτος υπολογίζεται ως εξής.

(Κόστος αγοράς καλαθιού σε δεδομένο έτος/Κόστος αγοράς καλαθιού στο έτος βάσης)*100.

Ο ΔΤΚ δεν έχει μονάδες μέτρησης. Είναι απλά ένας αριθμός που χρησιμεύει για συγκρίσεις!

The 8 Major Groups of the Consumer Price Index
Αγαθά που λαμβάνουμε υπόψιν για τον υπολογισμό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Ποια είναι η χρήση του Δείκτη

Ο ΔΤΚ χρησιμοποιείται ευρέως από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό συμβαίνει καθώς έτσι μετράνε τον πληθωρισμό. Επίσης η χρήση του δείκτη γίνεται και από την Federal Reserve για τη βαθμονόμηση της νομισματικής της πολιτικής.

Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές χρησιμοποιούν επίσης τον ΔΤΚ για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις.

Δεδομένου ότι ο ΔΤΚ μετρά την αλλαγή στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, είναι συχνά βασικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές.

Πηγές: Investopedia, Wikipedia, Μακροοικονομική, Αρχές και Πολιτική. Baumol /Blinder

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Γιάννης Κύρτσης

Φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμβουλος ακινήτων στην Liberty Real Estate, αρθρογράφος, Content Creator και δημιουργός της σελίδας Johnny&Books. Αρθρογραφεί στο Business Review Greece για Βιβλία, Αυτοβελτίωση και ορολογίες επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ένας νέος με μεγάλο πάθος για τα βιβλία, καθώς αυτά του άλλαξαν την ζωή, με όνειρο να μεταδώσει αυτή την τρέλα στους ανθρώπους γύρω του κάνοντάς τους καλύτερους!