Απόλυτο Πλεονέκτημα: Τι είναι;

Απόλυτο Πλεονέκτημα: Τι είναι;

Απόλυτο Πλεονέκτημα

Το Απόλυτο πλεονέκτημα ως έννοια, αναπτύχθηκε από τον Adam Smith στο έργο του “Ο πλούτος των εθνών”.

Μας δείχνει πώς οι χώρες μπορούν να κερδίσουν με την εξειδίκευση στην παραγωγή και την εξαγωγή των αγαθών που παράγουν πιο αποτελεσματικά από άλλες χώρες και την εισαγωγή αγαθών που παράγουν άλλες χώρες πιο αποτελεσματικά.

Η εξειδίκευση και η εμπορία προϊόντων στα οποία έχουν απόλυτο πλεονέκτημα μπορεί να ωφελήσει και τις χώρες που συναλλάσονται μεταξύ τους.

Εφόσον όμως η καθεμία έχει τουλάχιστον ένα προϊόν για το οποίο έχει απόλυτο πλεονέκτημα έναντι της άλλης.

Την έννοια αυτή την συναντάμε μάλιστα και στην Μικροοικονομική θεωρία, γεγονός που μας βοηθάει να κατανοήσουμε την Μακροοικονομική θεωρία!

Ένας πρώτος ορισμός:

Είναι η ικανότητα:

 • Ενός ατόμου
 • Μιας εταιρείας
 • Μιας περιοχής ή
 • Χώρας

Να παράγει μεγαλύτερη ποσότητα αγαθού ή υπηρεσίας με την ίδια ποσότητα εισροών ανά μονάδα χρόνου.

Είτε μπορεί να παράγει την ίδια ποσότητα αγαθού ή υπηρεσίας ανά μονάδα χρόνου, χρησιμοποιώντας μικρότερη ποσότητα εισροών από τους ανταγωνιστές της.

Comparative Advantage and Trade - Quickonomics
Ποια χώρα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα;

Πως είναι δυνατόν να το αποκτήσουμε;

Μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:

 • Είτε δημιουργώντας το αγαθό ή την υπηρεσία με χαμηλότερο απόλυτο κόστος ανά μονάδα, χρησιμοποιώντας μικρότερο αριθμό εισροών.
 • Είτε με μια πιο αποτελεσματική διαδικασία.

Κατανοώντας το απόλυτο πλεονέκτημα:

Ο Adam Smith στο έργο του “Ο πλούτος των εθνών” υποστήριξε ότι:

 • Η εξειδίκευση στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες (στα οποία το καθένα έχει ένα απόλυτο πλεονέκτημα) και
 • Η εμπορία τους

Μπορεί να κάνει όλες τις χώρες να έχουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Αρκεί η καθεμία να έχει τουλάχιστον ένα προϊόν για το οποίο έχει απόλυτο πλεονέκτημα έναντι άλλων εθνών.

Έτσι μας εξηγεί γιατί είναι λογικό για άτομα, επιχειρήσεις και χώρες να συναλλάσσονται μεταξύ τους.

Δεδομένου ότι το καθένα έχει πλεονεκτήματα στην παραγωγή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, μπορούν να επωφεληθούν από την ανταλλαγή.

Αυτό το αμοιβαίο κέρδος από το εμπόριο αποτελεί τη βάση του επιχειρήματος του Smith.

 • Η εξειδίκευση
 • O καταμερισμός της εργασίας και
 • Tο επακόλουθο εμπόριο

Oδηγούν σε μια συνολική αύξηση της ευημερίας από την οποία όλοι μπορούν να επωφεληθούν.

Απόλυτο vs Συγκριτικό Πλεονέκτημα:

Το απόλυτο πλεονέκτημα μπορεί να αντιπαραβληθεί με το συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι όταν ένας παραγωγός έχει χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας για την παραγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας από έναν άλλο παραγωγό.

Ένα κόστος ευκαιρίας είναι τα πιθανά οφέλη που χάνει ένα άτομο ή μια επιχείρηση όταν επιλέγει μια εναλλακτική από μια άλλη.

Εάν μπορεί να εξειδικεύεται με βάση τα αντίστοιχα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, ο παραγωγός ενδέχεται να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει κέρδη από το εμπόριο.

Εάν όμως, ένας παραγωγός δεν έχει κανένα πλεονέκτημα, τότε το επιχείρημα του Adam Smith δεν θα ισχύει απαραίτητα.

Το απόλυτο πλεονέκτημα διαφέρει από το συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς το πρώτο είναι η ικανότητα μιας οντότητας να παράγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με χαμηλότερο απόλυτο κόστος ανά μονάδα.

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους:

 1. Είτε χρησιμοποιώντας μικρότερο αριθμό εισροών
 2. Είτε μια πιο αποτελεσματική διαδικασία από μια άλλη οντότητα που παράγει το ίδιο αγαθό ή υπηρεσία.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα από την άλλη, αναφέρεται στην ικανότητα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας.

Πηγές: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Γιάννης Κύρτσης

Φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμβουλος ακινήτων στην Liberty Real Estate, αρθρογράφος, Content Creator και δημιουργός της σελίδας Johnny&Books. Αρθρογραφεί στο Business Review Greece για Βιβλία, Αυτοβελτίωση και ορολογίες επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ένας νέος με μεγάλο πάθος για τα βιβλία, καθώς αυτά του άλλαξαν την ζωή, με όνειρο να μεταδώσει αυτή την τρέλα στους ανθρώπους γύρω του κάνοντάς τους καλύτερους!