Τι είναι τα Hard Skills;

Τι είναι τα Hard Skills;

Η αξία των hard skills στον επιχειρηματικό χώρο

Τα hard skills είναι αντικειμενικές, μετρήσιμες δεξιότητες που αποκτώνται μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, ή του σχολείου.

Είναι συνήθως δεξιότητες που μπορούν να διδαχθούν και να εξελιχθούν.

Για αυτόν τον λόγο, μπορούν συνήθως να αποδειχθούν στους εργοδότες εύκολα με πιστοποιήσεις, πτυχία ή licenses ότι τις έχετε.

Τα περισσότερα hard skills είναι περιζήτητα. Μάλιστα, μια έρευνα του 2022 από την Εθνική Ένωση Κολλεγίων και Εργοδοτών των ΗΠΑ (NACE) διαπίστωσε ότι το 64,9% των εταιρειών αναζητούν hard skills στα βιογραφικά των φοιτητών.

Οι εργοδότες θέλουν να βλέπουν μετρήσιμες δεξιότητες, όπως συγγραφή κειμένων, user interface designing ή επάρκεια σε μια δεύτερη ή τρίτη γλώσσα.

Τύποι Hard Skills

Δεξιότητες Πληροφορικής

Οι περισσότερες δεξιότητες πληροφορικής περιλαμβάνουν τη γνώση χρήσης ενός συγκεκριμένου λογισμικού ή εξοπλισμού.

Απαιτούνται αρκετά συχνά για θέσεις εργασίας που αφορούν την αξιοποίηση δεδομένων, την μηχανική και τον επιστημονικό τομέα.

Παρόλο αυτά, μπορούν να φανούν χρήσιμες και σε άλλες δουλειές.

Παραδείγματα δεξιοτήτων πληροφορικής:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης Email, Excel, PowerPoint και Word
 • UI design
 • Γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI)
 • Κωδικοποίηση και προγραμματισμός (πχ. JavaScript, Cascading Style Sheets)

Δεξιότητες Αναλυτικής

Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων είναι η βασική λειτουργία πολλών αναλυτικών δεξιοτήτων.

Η ικανότητα κατανόησης και εξαγωγής συμπερασμάτων από δεδομένα είναι μια σημαντική δεξιότητα για πολλούς χώρους εργασίας.

Παραδείγματα δεξιοτήτων αναλυτικής:

 • Google Analytics
 • Οπτικοποίηση και παρουσίαση δεδομένων
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Data Mining

Δεξιότητες Μάρκετινγκ

Οι δεξιότητες μάρκετινγκ μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα προγράμματα και πλατφόρμες που απαιτούνται για την παρακολούθηση ή τη δημιουργία διαφόρων υλικών μάρκετινγκ.

Ωστόσο, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας γραπτώς.

Παραδείγματα δεξιοτήτων μάρκετινγκ:

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα να δείχνεις και να μεταφέρεις αποτελεσματικά πληροφορίες και ιδέες σε άλλους.

Αυτό μπορεί να είναι τόσο απλό όσο η σύνταξη επαγγελματικών email σε συναδέλφους ή τόσο περίπλοκο όσο η δημιουργία γραφημάτων (charts) και εικόνων για να εξηγηθούν συγκεκριμένες έννοιες.

Παραδείγματα επικοινωνιακών δεξιοτήτων:

 • Graphic design
 • Γνώση του WordPress
 • Ικανότητα writing και editing
 • Γνώσεις ξένων γλωσσών

Επιχειρηματικές και διοικητικές δεξιότητες

Οι επιχειρηματικές και διοικητικές δεξιότητες είναι συγκεκριμένες ικανότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη ρύθμιση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων προγραμμάτων, όπως το Quickbooks ή το ADP, για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Παραδείγματα επιχειρηματικών και διοικητικών δεξιοτήτων:

Με την κατάλληλη προώθηση των hard skills σας στο βιογραφικό σας, θα αποδείξετε στους εργοδότες ότι έχετε τις απαραίτητες ικανότητες, καθώς και τις διαπροσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες για να εργαστείτε αποτελεσματικά στην εταιρεία τους.

Πηγή: TheForage

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.