Τι είναι το επενδυτικό πορτφόλιο και τι πρέπει να γνωρίζετε;

Τι είναι το επενδυτικό πορτφόλιο και τι πρέπει να γνωρίζετε;

επενδυτικό πορτφόλιο

Όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες κι όχι μόνο, επιλέγουν να κερδίζουν επιπρόσθετα χρήματα μέσα από ένα επενδυτικό πορτφόλιο, το λεγόμενο παθητικό εισόδημα.

Το είδος αυτό εισοδήματος περιλαμβάνει αποκόμιση κερδών από την απόδοση τίτλων, όπως μετοχές κι ομόλογα.

Κάθε τίτλος έχει τη δική του ξεχωριστή απόδοση, η οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο μεταβλητή κι αυτό καθορίζει την ανάληψη ρίσκου του εκάστοτε επενδυτή.

Παλιά, η επενδυτική δραστηριότητα άνηκε μονάχα στους μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ πλέον με τη δημιουργία σχετικών πλατφορμών είναι εφικτό για τον οποιονδήποτε να επενδύσει σε ένα χρεόγραφο.

Η έννοια του χαρτοφυλακίου συνοδεύεται από τη μείωση του αναμενόμενου ρίσκου.

Στο άρθρο αυτό, λοιπόν, θα εξηγήσουμε τι είναι το επενδυτικό πορτφόλιο και τι χρειάζετε να γνωρίζετε για να κατέχετε κι εσείς ένα.

Τι είναι ένα επενδυτικό πορτφόλιο;

Είναι ένα σύνολο από τίτλους, στους οποίους επιλέγει να διαθέσει ένα ποσό χρημάτων κάποιος επενδυτής.

Αυτοί οι τίτλοι, συνήθως, διαφέρουν μεταξύ τους κι εδώ “κολλάει” αυτό που αναφέραμε προηγουμένως για μείωση ρίσκου.

Δηλαδή, μπορεί να επιλέξετε να επενδύσετε, για παράδειγμα, σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ και σε μετοχές της Apple, της Volkswagen και της Turkish Airlines.

Στο παράδειγμα αυτό αναφέρθηκαν τέσσερις τίτλοι, οι οποίοι δεν ανήκουν στον ίδιο κλάδο και, μάλιστα, ο ένας δεν αποτελεί καν παρόμοιο είδος.

Επομένως, η ύφεση ενός κλάδου δεν προκαλεί ολική κατάρρευση της συνολικής απόδοσης ενός τέτοιου, διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

επενδυτικό πορτφόλιο
Επενδυτικό πορτφόλιο

Πώς φτιάχνεται ένα επενδυτικό πορτφόλιο με προοπτική;

Η οικοδόμηση ενός πετυχημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι μια επιδίωξη που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, στρατηγική λήψη αποφάσεων και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Σίγουρα δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για όλους, καθώς ο καθένας γίνεται να δημιουργήσει ένα διαφορετικό επενδυτικό πορτφόλιο που να είναι αποδοτικό.

Ωστόσο, πολλές βασικές αρχές και στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο που μεγιστοποιεί τις αποδόσεις διαχειριζόμενο τους κινδύνους.

Ακολουθούν μερικοί από τους καλύτερους τρόπους για να δημιουργήσετε ένα αποδοτικό επενδυτικό πορτφόλιο:

Διαφοροποίηση (θεμέλια επιτυχίας)

Η διαφοροποίηση αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργίας ενός εντυπωσιακού επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Οι επενδυτές χρειάζεται να κατανείμουν τις επενδύσεις σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, βιομηχανίες και γεωγραφικές περιοχές.

Έτσι, θα μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπο των μεμονωμένων επενδυτικών αποτυχιών κι, ενδεχομένως, να βελτιώσουν τις συνολικές αποδόσεις.

Η διαφοροποίηση συμβάλλει στον μετριασμό του κινδύνου και στην προστασία από την αστάθεια της αγοράς.

Ένα καλά διαφοροποιημένο πορτφόλιο περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, εμπορεύματα, ακόμη κι εναλλακτικές επενδύσεις σαν τα κρυπτονομίσματα.

Ο σωστός συνδυασμός περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από την ανοχή κινδύνου του επενδυτή, τους επενδυτικούς στόχους και τον χρονικό ορίζοντα.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων (εξισορρόπηση κινδύνου κι απόδοσης)

Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στη στρατηγική κατανομή των επενδύσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Διαδραματίζει βασικό ρόλο στον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου κι απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου.

Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά την ανοχή κινδύνου και τους οικονομικούς τους στόχους, ώστε να κατανείμουν τα περιουσιακά στοιχεία ανάλογα.

Γενικά, οι νεότεροι επενδυτές με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους και να διαθέσουν μεγαλύτερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους σε μετοχές.

Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι επενδυτές, που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, μπορεί να επιλέξουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση με μεγαλύτερη κατανομή σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

Η τακτική επανεξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της επιθυμητής κατανομής περιουσιακών στοιχείων με την πάροδο του χρόνου.

Εξονυχιστική έρευνα (κλειδιά για τεκμηριωμένες αποφάσεις)

Είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Οι επενδυτές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια για να κατανοήσουν τις εταιρείες, τις βιομηχανίες και τις τάσεις στις οποίες επενδύουν.

Η θεμελιώδης ανάλυση περιλαμβάνει:

  • τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων,
  • την αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων και
  • την αξιολόγηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

Επομένως, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εταιρειών με ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης.

Επιπλέον, η ενημέρωση σχετικά με τις μακροοικονομικές τάσεις, τα γεωπολιτικά γεγονότα και τις κανονιστικές αλλαγές μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το επενδυτικό τοπίο.

Η επένδυση σε αυτό που καταλαβαίνετε κι η διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες λήψης τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.

Υπομονή και πειθαρχία (μακροπρόθεσμες προοπτικές)

Η επιτυχημένη επένδυση απαιτεί υπομονή και πειθαρχία, καθώς οι αγορές μπορεί να είναι απρόβλεπτες κι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις είναι αναπόφευκτες.

Οι επενδυτές θα πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό να κυνηγήσουν γρήγορα κέρδη ή να λάβουν παρορμητικές αποφάσεις με βάση τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς.

Αντίθετα, η υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής επιτρέπει στους επενδυτές να αντιμετωπίσουν την ύφεση της αγοράς και να επωφεληθούν από τις σύνθετες αποδόσεις.

Η τακτική αναθεώρηση και προσαρμογή του χαρτοφυλακίου είναι απαραίτητη, αλλά οι προβλέψιμες αντιδράσεις στη βραχυπρόθεσμη αστάθεια της αγοράς συχνά οδηγούν σε μη βέλτιστα αποτελέσματα.

Η προσήλωση σε μακροπρόθεσμους στόχους κι η τήρηση μιας καλά καθορισμένης επενδυτικής στρατηγικής είναι κρίσιμα στοιχεία για τη δημιουργία ενός καλού χαρτοφυλακίου.

Τρόποι για να επενδύετε όσο το δυνατόν ορθά

επενδυτικό πορτφόλιο
Ένα επενδυτικό πορτφόλιο πρέπει να είναι διαφοροποιημένο

Θέστε σαφείς οικονομικούς στόχους

Καθορίστε τους επενδυτικούς σας στόχους και ευθυγραμμίστε τους με τους γενικούς οικονομικούς σας στόχους.

Αυτό θα σας βοηθήσει να καθορίσετε την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική και χρονικό ορίζοντα.

Διεξάγετε λεπτομερή έρευνα

Πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση, πραγματοποιήστε ολοκληρωμένη έρευνα για το περιουσιακό στοιχείο ή την εταιρεία στην οποία σκοπεύετε να επενδύσετε.

Κατανοήστε τα θεμελιώδη στοιχεία, την οικονομική υγεία, την ανταγωνιστική θέση και τις δυνατότητες ανάπτυξης για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Εξαπλώστε τις επενδύσεις σας σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τομείς και γεωγραφικές περιοχές.

Η διαφοροποίηση συμβάλλει στον μετριασμό των κινδύνων και σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από διάφορες ευκαιρίες της αγοράς.

Ακολουθήστε μια μακροπρόθεσμη προοπτική

Η επιτυχημένη επένδυση απαιτεί μακροπρόθεσμη προοπτική, οπότε αποφύγετε τον βραχυπρόθεσμο θόρυβο της αγοράς κι εστιάστε στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες των επενδύσεών σας.

Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να εξαλείψετε την αστάθεια της αγοράς και να επωφεληθείτε από τις σύνθετες αποδόσεις.

Κατανοήστε την ανοχή κινδύνου

Αξιολογήστε την ανοχή σας στον κίνδυνο και επενδύστε ανάλογα.

Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας σχετικά με τον κίνδυνο που μπορείτε να αντιμετωπίσετε και προσαρμόστε τις επενδύσεις σας, ώστε να ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο άνεσής σας.

Η εξισορρόπηση του κινδύνου και της απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Μείνετε ενημερωμένοι

Μείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις της αγοράς, τους οικονομικούς δείκτες και τις εξελίξεις των βιομηχανιών.

Ενημερωθείτε για τις εταιρείες στις οποίες επενδύετε και παρακολουθείτε τακτικά την απόδοσή τους, διότι η γνώση είναι δύναμη όταν πρόκειται για έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις.

Αποφύγετε τη συναισθηματική λήψη αποφάσεων

Τα συναισθήματα μπορούν να θολώσουν την κρίση και να οδηγήσουν σε παρορμητικές επενδυτικές αποφάσεις.

Αποφύγετε να κάνετε επενδυτικές επιλογές βασισμένες στον φόβο ή την απληστία.

Αντίθετα, βασιστείτε στην έρευνα, την ανάλυση και την προκαθορισμένη επενδυτική σας στρατηγική.

Εξετάστε τον μέσο όρο του κόστους

Επενδύστε ένα σταθερό χρηματικό ποσό σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.

Αυτή η στρατηγική, γνωστή ως μέσος όρος κόστους σε δολάρια, σας επιτρέπει να αγοράζετε περισσότερες μετοχές όταν οι τιμές είναι χαμηλές και λιγότερες μετοχές όταν οι τιμές είναι υψηλές.

Αυτή η κίνηση θα μειώσει, ενδεχομένως, το μέσο κόστος ανά μετοχή με την πάροδο του χρόνου.

Επωφεληθείτε από φορολογικά αποδοτικές στρατηγικές

Να προσέχετε τους φόρους και να σκεφτείτε φορολογικά αποδοτικές επενδυτικές στρατηγικές.

Χρησιμοποιήστε λογαριασμούς με φορολογικά πλεονεκτήματα, όπως IRA ή 401(k) για να ελαχιστοποιήσετε τις φορολογικές υποχρεώσεις (δείτε πηγές για περαιτέρω πληροφορίες).

Επίσης, κατανοήστε τις φορολογικές επιπτώσεις των διαφορετικών επενδυτικών στοιχείων κι αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή, εφόσον είναι αναγκαίο.

Παρακολουθείτε κι εξισορροπηθείτε

Ελέγχετε τακτικά την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Εξισορροπήστε περιοδικά το χαρτοφυλάκιό σας για να διατηρήσετε την επιθυμητή κατανομή περιουσιακών στοιχείων.

Οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ή η οικονομική σας κατάσταση μπορεί να απαιτήσουν ανακατανομή για να ευθυγραμμιστούνοι επενδυτικές επιλογές με τους στόχους σας.

Εξισορρόπηση κινδύνου κι απόδοσης

Εν κατακλείδι…

Οπότε, το επενδυτικό πορτφόλιο είναι συνδυασμός επενδύσεων που αποσκοπεί στη διατήρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα.

Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός ενός πλάνου, όπως και σε πολλές άλλες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Επιπρόσθετα, η διαφοροποίηση κι η μακροχρόνια προσέγγιση είναι στοιχεία ιδιάζουσας σημασίας για την αποκόμιση παθητικού εισοδήματος.

Μια πλατφόρμα που μπορείτε να εμπιστευτείτε είναι η Freedom 24, η οποία αποτελεί και χορηγό της ιστοσελίδας μας.

Πηγή: Entrepreneur, Techtarget, Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας