Τι είναι το Risk management και γιατί είναι σημαντικό;

Τι είναι το Risk management και γιατί είναι σημαντικό;

Risk management

Μια διαδικασία που παίζει σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία ενός οργανισμού είναι αυτό που ονομάζουμε Risk management.

Όπως είναι γνωστό, κάθε επενδυτική δραστηριότητα εμπεριέχει λίγο-πολύ κίνδυνο για μια επιχείρηση, είτε ως προς την κερδοφορία της είτε τη γενικότερη επιβίωσή της.

Οπότε, καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση κι ο περιορισμός του όποιου κινδύνου αποτελεί κεφάλαιο ζωτικής σημασίας.

Γι’αυτό στο παρόν άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι το risk management, ποια η σημασία του για τις επιχειρήσεις, καθώς και τα θετικά κι αρνητικά του στοιχεία.

Ένας ορισμός για αρχή:

Risk Management
Risk management

Τι είναι το Risk management;

Είναι η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης κι ελέγχου απειλών για το κεφάλαιο και τα κέρδη ενός οργανισμού.

Αυτές οι απειλές προέρχονται από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων:

 • οικονομικών αβεβαιοτήτων,
 • νομικών υποχρεώσεων,
 • τεχνολογικών ζητημάτων,
 • σφαλμάτων στρατηγικής διαχείρισης,
 • ατυχημάτων και
 • φυσικών καταστροφών

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα risk management βοηθά έναν οργανισμό να εξετάσει το πλήρες φάσμα των κινδύνων που αντιμετωπίζει.

Η διαχείριση κινδύνων εξετάζει, επίσης, τη σχέση μεταξύ των κινδύνων και της διαδοχικής επίδρασης που θα μπορούσαν να έχουν στους στρατηγικούς του στόχους.

Αυτή η γενική προσέγγιση του risk management, μερικές φορές, περιγράφεται ως διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου λόγω της έμφασης που δίνει στην πρόβλεψη και την κατανόηση του κινδύνου σε έναν οργανισμό.

Εκτός από την εστίαση σε εσωτερικές κι εξωτερικές απειλές, η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου (ERM) τονίζει τη σημασία της διαχείρισης θετικού κινδύνου.

Οι θετικοί κίνδυνοι είναι ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την επιχειρηματική αξία ή, αντίθετα, να βλάψουν έναν οργανισμό, εάν δε ληφθούν υπόψη.

Πράγματι, ο στόχος οποιουδήποτε προγράμματος risk management δεν είναι η εξάλειψη όλων των κινδύνων.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη διατήρηση και προσθήκη στην εταιρική αξία με τη λήψη έξυπνων αποφάσεων κινδύνου.

“Δεν διαχειριζόμαστε κινδύνους, ώστε να μην έχουμε κανένα ρίσκο αλλά για να γνωρίζουμε ποιoυς κινδύνους αξίζει να αναλάβουμε, ποιοι θα μας οδηγήσουν στον στόχο μας, ποιοι έχουν αρκετή απόδοση για να τους αναλάβουμε”.

Τα ανωτέρω ήταν τα λόγια της senior analyst του Forrester Research, Alla Valente, ειδικού στη διακυβέρνηση, τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση.

Έτσι, ένα πρόγραμμα risk management θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την οργανωτική στρατηγική.

Για να τα συνδέσουν, οι ηγέτες διαχείρισης κινδύνου πρέπει, πρώτα, να καθορίσουν τη διάθεση για κινδύνους του οργανισμού.

Δηλαδή το μέγεθος του κινδύνου που είναι διατεθειμένοι να δεχτούν για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

Risk Management
Risk Management

Γιατί είναι σημαντικό το Risk management;

Η διαχείριση κινδύνου δεν ήταν, ίσως, ποτέ τόσο σημαντική όσο είναι τώρα.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουν γίνει πιο περίπλοκοι, τροφοδοτούμενοι από τον γρήγορο ρυθμό της παγκοσμιοποίησης.

Νέοι κίνδυνοι αναδύονται συνεχώς, που συχνά σχετίζονται και δημιουργούνται από τη διάχυτη πλέον χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η κλιματική αλλαγή έχει χαρακτηριστεί «πολλαπλασιαστής απειλών» από τους ειδικούς που ασχολούνται με τον κίνδυνο.

Ένας πρόσφατος εξωτερικός κίνδυνος που εκδηλώθηκε ως ζήτημα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολλές εταιρείες (η πανδημία του κορωνοϊού) εξελίχθηκε γρήγορα σε υπαρξιακή απειλή.

Συγκεκριμένα, επηρέασε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, τα μέσα επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους πελάτες κι εταιρική φήμη.

Οι επιχειρήσεις έκαναν γρήγορες προσαρμογές στις απειλές που έθεσε η πανδημία.

Ωστόσο, στο μέλλον, αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του:

 • πώς ή αν θα επαναφέρουν τους υπαλλήλους στο γραφείο,
 • τι πρέπει να γίνει για να καταστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού τους λιγότερο ευάλωτες,
 • η απειλή της ύφεσης κι
 • ο πόλεμος στην Ουκρανία

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτές τις κρίσεις, οι εταιρείες και τα διοικητικά συμβούλια τους ρίχνουν μια νέα ματιά στα προγράμματα διαχείρισης κινδύνων τους.

Επαναξιολογούν την έκθεσή τους σε κίνδυνο, εξετάζουν τις διαδικασίες κινδύνου κι επανεξετάζουν ποιοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση κινδύνων.

Οι εταιρείες που υιοθετούν αυτήν τη στιγμή μια αντιδραστική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου (προφυλάσσοντας τους προηγούμενους κινδύνους κι αλλάζοντας πρακτικές αφού ένας νέος κίνδυνος προκαλεί βλάβη) εξετάζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας πιο προληπτικής προσέγγισης.

Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την υποστήριξη της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες διερευνούν, ακόμη, πώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης κι οι εξελιγμένες πλατφόρμες διακυβέρνησης, κινδύνου και συμμόρφωσης (GRC) μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου.

Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του Risk management;

Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό ή θετικό αντίκτυπο στο κεφάλαιο και στα κέρδη αποφέρει πολλά οφέλη.

Παρουσιάζει, ισοδύναμα, προκλήσεις, ακόμη και για εταιρείες με ώριμες στρατηγικές GRC.

Τα οφέλη της διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • αυξημένη επίγνωση του κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό
 • περισσότερη εμπιστοσύνη στους οργανωτικούς στόχους, επειδή ο κίνδυνος συνυπολογίζεται στη στρατηγική
 • καλύτερη κι αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με κανονιστικές κι εσωτερικές εντολές συμμόρφωσης, διότι η συμμόρφωση είναι συντονισμένη
 • βελτιωμένη, λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσω πιο συνεπούς εφαρμογής των διαδικασιών κινδύνου και του ελέγχου
 • βελτιωμένη ασφάλεια στον χώρο εργασίας για υπαλλήλους και πελάτες
 • ανταγωνιστικό παράγοντα διαφοροποίησης στην αγορά

Risk Management
Risk Management

Ακολουθούν ορισμένες από τις προκλήσεις που θα πρέπει να αναμένουν να αντιμετωπίσουν οι ομάδες risk management:

 • Οι δαπάνες, αρχικά, αυξάνονται, καθώς τα προγράμματα διαχείρισης κινδύνου μπορεί να απαιτούν ακριβό λογισμικό και υπηρεσίες.
 • Η αυξημένη έμφαση στη διακυβέρνηση απαιτεί, επίσης, από τις επιχειρηματικές μονάδες να επενδύσουν χρόνο και χρήμα για να συμμορφωθούν.
 • Η επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τη σοβαρότητα του κινδύνου και τον τρόπο αντιμετώπισής του μπορεί να είναι μια δύσκολη κι αμφιλεγόμενη πρακτική και μερικές φορές να οδηγήσει σε παράλυση της ανάλυσης κινδύνου.
 • Η επίδειξη της αξίας της διαχείρισης κινδύνου στα στελέχη χωρίς την αναφορά συγκεκριμένων αριθμών είναι δύσκολη.

Συμπερασματικά…

Κάθε “υγιής” εταιρεία πραγματοποιεί risk management ως μέρος του οργανωτικού της πλάνου.

Δηλαδή, δεν είναι σοφό να επιδιώκει να εξαλείψει τον κίνδυνο αλλά να τον διατηρήσει σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Εξάλλου, η αποκόμιση περισσότερων εσόδων κι η βελτίωση του περιθωρίου κέρδους απαιτούν και ριψοκίνδυνες κινήσεις που να έχουν μελετηθεί όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά.

Μάλιστα, σε μια εποχή όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται ταχέως κι η τεχνολογία με την κλιματική αλλαγή δυσχεραίνουν την κατάσταση, η διαχείριση κινδύνου αποτελεί μονόδρομο.

Πηγή: Techtarget

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας