5 βασικοί τρόποι για να δημιουργήσετε μια κουλτούρα καινοτομίας

5 βασικοί τρόποι για να δημιουργήσετε μια κουλτούρα καινοτομίας

κουλτούρα καινοτομίας

Στο σημερινό επιχειρηματικό κλίμα, η καινοτομία είναι μια αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, για αυτό και ένας βασικός τους σκοπός είναι να δημιουργήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας.

Σε μια έκθεση του Ιουνίου 2020 για την «καινοτομία σε μια κρίση», η McKinsey διαπίστωσε ότι το 90% των στελεχών πίστευε ότι η κρίση του COVID-19 θα άλλαζε θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ωστόσο, μόνο το 21% ανέφερε ότι έχει την τεχνογνωσία, τη δέσμευση και τους πόρους για να επιτύχει τις απαραίτητες αλλαγές.

Αν και έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την εποχή αυτή, οι προνοητικοί ηγέτες πρέπει να κατανοήσουν πως να προετοιμαστούν για την επόμενη κρίση, ενσωματώνοντας την καινοτομία στην εταιρική τους κουλτούρα σήμερα.

Έτσι λοιπόν, σε αυτό το άρθρο θα δούμε:

  • τι είναι η κουλτούρα καινοτομίας
  • 5 τρόπους δημιουργίας κουλτούρας καινοτομίας σε μια επιχείρηση

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

Τι είναι η κουλτούρα καινοτομίας;

Η κουλτούρα καινοτομίας είναι το σύνολο των αξιών, των πεποιθήσεων και των πρακτικών που προωθεί μια εταιρεία προκειμένου να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ιδεών και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

Χαρακτηρίζεται από προθυμία ανάληψης κινδύνων, εστίαση στον πειραματισμό και την επανάληψη και μια ισχυρή δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

Οι εργαζόμενοι σε μια κουλτούρα καινοτομίας ενθαρρύνονται να σκέφτονται έξω από το κουτί, να αμφισβητούν το status quo και να προτείνουν νέες και αντισυμβατικές λύσεις στα προβλήματα.

Μια τέτοια κουλτούρα, περιλαμβάνει επίσης ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς που εκτιμά τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πως γίνεται αυτό.

Κουλτούρα καινοτομίας: 5 τρόποι δημιουργίας και ενσωμάτωσης της, στην επιχείρησή σας.

Η γνώση δημιουργίας και ενσωμάτωσης μιας τέτοιας κουτλούρας, μπορεί να αποφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα και να βοηθήσει την επιχείρηση σας να εκσυχρονιστεί.

1. Ενδυνάμωση προσωπικού

Σε μια καινοτόμο κουλτούρα, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι όλες οι ιδέες έχουν σημασία και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από την ηγεσία.

Για να δημιουργηθεί αυτού του είδους η κουλτούρα, η διοίκηση πρέπει να είναι προορατική.

Οι κουλτούρες που ενδυναμώνουν τους εργαζομένους, θα αναγνωρίζουν τις συνεισφορές, ακόμη και για απλές ιδέες. Θα καλωσορίζουν τη συμβολή τους στο κατάλληλο περιβάλλον και θα ανταμείβουν την ανάληψη κινδύνων, ακόμα κι αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Έτσι λοιπόν, η ενδυνάμωση του προσωπικού, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι δεν θα εκφράσουν καινοτόμες ιδέες και θα φοβούνται την αποτυχία ή την αντίδραση από τον επικεφαλή της ομάδας τους.

2. Υποστήριξη της αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling)

Δεδομένου ότι η μάθηση και η καινοτομία πάνε χέρι χέρι, η διδασκαλία των εργαζομένων σε νέους τρόπους ολοκλήρωσης των καθηκόντων τους, ενθαρρύνει την καινοτομία.

Η έννοια της αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) περιγράφει μια κουλτούρα που αναπτύσσει τις ικανότητες των εργαζομένων και την απασχολησιμότητα ενσταλάσσοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη στάση που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να βελτιώσουν την απόδοση της εργασίας τους.

Ένας manager λοιπόν, μπορεί να καθορίσει τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να παραμείνουν ανταγωνιστικο. Μπορεί επίσης, να δημιουργήσει προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης των εργαζομένων.

3. Γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές

Για να καινοτομήσουν με επιτυχία, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές.

Αν και η τήρηση πολιτικών και διαδικασιών παραμένει το κλειδί για τις αξίες της εταιρείας, οι ηγέτες πρέπει να αντιδρούν προσεκτικά αλλά να ενεργούν γρήγορα ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Είτε αυτή η αλλαγή είναι μια νέα ιδέα από έναν εργαζόμενο είτε ένα σημαντικό παγκόσμιο γεγονός, η καινοτομία ευδοκιμεί σε μια κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ο οργανισμός τους μπορεί να εξελιχθεί.

Πέρα από τις οικονομικές τάσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ενισχύσει τη σημασία της προσαρμογής σε νέες δεξιότητες και τεχνολογίες.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο τους και να ενεργούν γρήγορα για να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία αιχμής για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Οι εργαζόμενοι που αυτοματοποιούν χρονοβόρες εργασίες κερδίζουν περισσότερο χρόνο για καταιγισμό ιδεών, συνεργασία και καινοτομία.

4. Παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (feedback)

Η ανατροφοδότηση (feedback) είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία μιας επιχείρησης, καθώς επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση, την αποτελεσματική επικοινωνία και την ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς.

Όταν δίνεται feedback, τότε αυτό λειτουργεί ως καθοδηγητική γραμμή, η οποία μας δείχνει τι έχουμε κάνει λάθος και τι σωστό, αλλά και πως μπορούμε να το διορθώσουμε.

Για να δωθεί λοιπόν, ένα σωστό feedback, ο manager πρέπει να επικεντρωθεί στην ιδέα και όχι στο άτομο που την παρουσιάζει. Χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος και να αποφεύγει να είναι υποκειμενικός.

5. Ενθάρυνση ανοιχτής επικοινωνίας

Για να ανταλλάξουν ιδέες οι εργαζόμενοι, οι γραμμές επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές, τόσο μεταξύ ηγεσίας και εργατικού δυναμικού όσο και μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων.

Είναι πολύ σημαντικό, η εσωτερική και η εξωτερική επικοινωνία, να έχουν έναν συνεπή τόνο που να εξυμνεί την πρωτοβουλία και την καινοτομία.

Ομοίως, η ηγεσία θα πρέπει να μιλάει με διαφάνεια για επιτυχημένες ιδέες και απογοητεύσεις.

Για τους εργαζόμενους, τα workshpos επικοινωνίας μπορούν να διευκολύνουν καλύτερες συνομιλίες και να διδάξουν στις ομάδες πώς να επιλύουν προβλήματα συστημικά.

Η ανοιχτή επικοινωνία αυξάνει επίσης την πιθανότητα επιτυχημένων ιδεών. Μετά από μια αλλαγή, οι managers πρέπει να συγκαλέσουν ομάδες για να αξιολογήσουν τι πήγε καλά και τι θα μπορούσε να κυλήσει πιο ομαλά.

Όσο πιο άνετα νιώθουν οι εργαζόμενοι στην επικοινωνία, τόσο πιο ειλικρινής και αποτελεσματική είναι η ανάλυση.

Εφαρμόζοντας αυτήν την ανάλυση, μπορεί να βελτιωθεί και η μελλοντική καινοτομία.

Συμπέρασμα για την κουλτούρα καινοτομίας

Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας, είναι απαραίτητη για τις εταιρείες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς.

Απαιτεί έναν συνδυασμό υποστηρικτικής ηγεσίας, εστίασης στον πειραματισμό και τη συνεχή βελτίωση, και ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ποικιλομορφία.

Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην κουλτούρα της καινοτομίας θα είναι σε καλή θέση για να προσαρμοστούν και να ευδοκιμήσουν.

Πηγή: Entrepreneur

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.