Ποιότητα κερδών: Γιατί είναι τόσο σημαντική για τις επιχειρήσεις;

Ποιότητα κερδών: Γιατί είναι τόσο σημαντική για τις επιχειρήσεις;

ποιότητα κερδών

Η ποιότητα κερδών είναι μια ζωτικής σημασίας έννοια στον κόσμο των επιχειρήσεων και αναφέρεται στην ακρίβεια των κερδών που αναφέρει μια εταιρεία σε σύγκριση με τις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις της.
Αν και μπορεί να ακούγεται σαν ένας ακόμη λογιστικός όρος, η σημασία της ποιότητας των κερδών δεν μπορεί να μην επισημανθεί.

Πρόκειται για μια κρίσιμη παράμετρο που μπορεί να επηρεάσει το μέλλον μιας εταιρείας και τις αποφάσεις των επενδυτών, των αναλυτών και των δανειστών.

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε γιατί η ποιότητα των κερδών είναι ένα σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Ας ρίξουμε λοιπόν μαζί μια πιο προσεκτική ματιά.

ποιότητα κερδών
ποιότητα κερδών

Τι είναι η ποιότητα κερδών;

Η ποιότητα των κερδών μιας εταιρείας αποκαλύπτεται απορρίπτοντας τυχόν ανωμαλίες και λογιστικά τεχνάσματα.

Έκτακτα γεγονότα επίσης μπορεί να αλλοιώσουν τους πραγματικούς αριθμούς της απόδοσης.

Μόλις αφαιρεθούν αυτά, τα κέρδη που προέρχονται από υψηλότερες πωλήσεις ή χαμηλότερο κόστος μπορούν να φανούν καθαρά.

Ακόμη και παράγοντες εξωτερικοί προς την εταιρεία μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της ποιότητας των κερδών.

Για παράδειγμα, σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, η ποιότητα των κερδών θεωρείται κακή για τις περισσότερες εταιρείες. Τα νούμερα των πωλήσεών τους είναι επίσης διογκωμένα.

Γενικά, τα κέρδη που υπολογίζονται με συντηρητικούς τρόπους θεωρούνται πιο αξιόπιστα από εκείνα που υπολογίζονται με επιθετικές λογιστικές πολιτικές.

Η ποιότητα των κερδών μπορεί να διαβρωθεί από λογιστικές πρακτικές που αποκρύπτουν κακές πωλήσεις ή αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο.

Ευτυχώς, υπάρχουν γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP).

Όσο πιο πιστά τηρεί μια εταιρεία αυτά τα πρότυπα, τόσο υψηλότερη πιθανόν να είναι η ποιότητα των κερδών της.

Αρκετά μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, όπως η Enron και η Worldcom, αποτέλεσαν ακραία παραδείγματα κακής ποιότητας κερδών που παραπλάνησαν τους επενδυτές.

ποιότητα κερδών
(GAAP Acronym)

Κατανοώντας την ποιότητα κερδών

Ένας αριθμός που αρέσει στους αναλυτές να παρακολουθούν είναι το καθαρό εισόδημα.

Παρέχει ένα σημείο αναφοράς για το πόσο καλά τα πάει η εταιρεία από πλευράς κερδών.

Εάν το καθαρό εισόδημα είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν το προηγούμενο τρίμηνο ή το προηγούμενο έτος και εάν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, είναι κέρδος για την εταιρεία.

Αλλά πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι αριθμοί αποδοχών;

Λόγω της πληθώρας των λογιστικών συμβάσεων, οι εταιρείες μπορούν να χειραγωγήσουν τους αριθμούς κερδών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Ορισμένες εταιρείες χειραγωγούν τα κέρδη προς τα κάτω για να μειώσουν τους φόρους που οφείλουν.

Άλλες βρίσκουν τρόπους να διογκώνουν τεχνητά τα κέρδη για να τα κάνουν να φαίνονται καλύτερα στους αναλυτές και τους επενδυτές.

Οι εταιρείες που χειραγωγούν τα κέρδη τους λέμε ότι έχουν κακή ή χαμηλή ποιότητα κερδών.

Οι εταιρείες που δεν χειραγωγούν τα κέρδη τους έχουν υψηλή ποιότητα κερδών.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσο βελτιώνεται η ποιότητα των κερδών μιας εταιρείας, τόσο μειώνεται η ανάγκη χειραγώγησης των κερδών της για να απεικονίσει μια συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες με υψηλή ποιότητα κερδών εξακολουθούν να προσαρμόζουν τις χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες για να ελαχιστοποιήσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Όπως αναφέραμε, οι εταιρείες με υψηλή ποιότητα κερδών τηρούν τα πρότυπα GAAP. Οι θεμελιώδεις ιδιότητες αυτών των προτύπων είναι η αξιοπιστία και η συνάφεια.

Δηλαδή:

Αξιοπιστία: H μέτρηση είναι επαληθεύσιμη, απαλλαγμένη από σφάλματα ή μεροληψίες και αντιπροσωπεύει με ακρίβεια τη συναλλαγή.

Συνάφεια: Μια συναφής μέτρηση είναι μια μέτρηση που είναι έγκαιρη και έχει την ικανότητα να προβλέπει μελλοντικά αποτελέσματα ή να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει προηγούμενες προβλέψεις.

Πως ακριβώς λειτουργεί;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μετρήσετε την ποιότητα των κερδών μελετώντας τον ετήσιο απολογισμό μιας εταιρείας.

Οι αναλυτές συνήθως ξεκινούν από την κορυφή της κατάστασης αποτελεσμάτων και προχωρούν προς τα κάτω.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες που αναφέρουν υψηλή αύξηση των πωλήσεων μπορεί επίσης να παρουσιάζουν υψηλή αύξηση των πιστωτικών πωλήσεων.

Οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί με τις πωλήσεις που οφείλονται μόνο σε χαλαρούς πιστωτικούς όρους. (Οι μεταβολές στις πιστωτικές πωλήσεις, ή στους λογαριασμούς εισπρακτέους, μπορούν να βρεθούν στον ισολογισμό και στην κατάσταση ταμειακών ροών).

Εξετάζοντας την κατάσταση εσόδων και εξόδων, οι αναλυτές θα μπορούσαν στη συνέχεια να αναζητήσουν διακυμάνσεις μεταξύ των λειτουργικών ταμειακών ροών και του καθαρού εισοδήματος.

Μια εταιρεία που έχει υψηλό καθαρό εισόδημα αλλά αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες επιτυγχάνει αυτά τα φαινομενικά κέρδη κάπου αλλού εκτός από τις πωλήσεις.

(14 Worst Earnings Quality Firms)

Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα κερδών

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Emory, το 94,7% των οικονομικών διευθυντών πιστεύει ότι τα κέρδη είναι είτε πολύ σημαντικά είτε απαραίτητα για τους επενδυτές στην αποτίμηση της εταιρείας.

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να καθοριστεί η ποιότητα της αναφοράς κερδών.

Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγησή της, ένας κατάλογος ελέγχου της ποιότητας των κερδών μπορεί να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των κερδών.

  • Συνοπτικά, μπορεί να περιγραφεί ως ο βαθμός στον οποίο τα κέρδη είναι ταμειακά ή μη ταμειακά, επαναλαμβανόμενα ή μη επαναλαμβανόμενα και βασίζονται σε ακριβείς μετρήσεις ή εκτιμήσεις που ενδέχεται να μεταβληθούν.
  • Εάν μια εταιρεία έχει αυξήσει τα κέρδη της κάθε χρόνο βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του κόστους ή τις πωλήσεις που προκύπτουν απο μια εκστρατεία μάρκετινγκ τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει εισόδημα υψηλής ποιότητας.
  • Εάν τα κέρδη μιας εταιρείας συνδέονται με εξωτερικές πηγές, όπως η αύξηση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, η εταιρεία θα θεωρηθεί ότι έχει χαμηλής ποιότητας κέρδη.
  • Επίσης, όπως είπαμε και πιο πάνω μια εταιρεία μπορεί να αναφέρει αύξηση των πωλήσεων, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται στην αύξηση των πιστωτικών πωλήσεων.

Συνήθως, οι αναλυτές δεν συμπαθούν τις χαλαρές πιστωτικές πολιτικές και προτιμούν την οργανική αύξηση των πωλήσεων.

Μια εταιρεία μπορεί να έχει υψηλό καθαρό εισόδημα αλλά, ταυτόχρονα, αρνητικές ταμειακές ροές από εργασίες. Αυτό μπορεί να γίνει με την χρήση τεχνητών μέσων.

Παράδειγμα

Μια εταιρεία μπορεί να χειραγωγήσει δημοφιλείς δείκτες κερδών, όπως τα κέρδη ανά μετοχή και τον συντελεστή τιμής προς κέρδη, αγοράζοντας ίδιες μετοχές της, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία.

Με αυτόν τον τρόπο, μια εταιρεία με μειωμένα καθαρά κέρδη μπορεί να είναι σε θέση να παρουσιάσει αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

Όταν τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται, ο δείκτης τιμής προς κέρδη μειώνεται.

Αυτό θα πρέπει να σηματοδοτεί ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη.

Δεν το κάνει, όμως, αν η εταιρεία άλλαξε τον αριθμό με απλή επαναγορά μετοχών.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν μια εταιρεία αναλαμβάνει πρόσθετο χρέος για να χρηματοδοτήσει τις επαναγορές μετοχών.

Οι εταιρείες μπορεί να το κάνουν αυτό για να διογκώσουν τεχνητά την τιμή ανά τίτλο της μετοχής τους μειώνοντας τον αριθμό των μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ελεύθερη αγορά, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι η αξία της μετοχής έχει αυξηθεί.

Πηγές: Investopedia Wallstreetmojo

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας