Τι είναι ο learning and development manager και τι απαιτεί η θέση αυτή;

Τι είναι ο learning and development manager και τι απαιτεί η θέση αυτή;

learning and development manager

Μια σημαντική, εσωτερική λειτουργία για τις επιχειρήσεις είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων της κι υπεύθυνος γι’αυτό είναι ο learning and development manager.

Σίγουρα, όλοι οι εργοδότες εστιάζουν την προσοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους και την κερδοφορία.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω βασίζονται εν πολλοίς στον ανθρώπινο παράγοντα που είναι οι εργαζόμενοι.

Η απόλυση δεν αποτελεί λύση, διότι οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι δεν υπολείπονται απαραίτητα σε ικανότητα.

Τους λείπει η εκμάθηση, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν στη συνέχεια για να επιφέρουν τις διπλάσιες αρμοδιότητες, ενώ παράλληλα θα εργάζονται με ζήλο όντας ευγνώμονες για την ευκαιρία για ανέλιξη που τους προσφέρθηκε.

Οπότε, στο παρόν άρθρο θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα τι είναι ο learning and development manager και πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με αυτό.

Αρχικά, θα δώσουμε έναν ορισμό:

Τι είναι ο learning and development manager;

O συγκεκριμένος manager επιβλέπει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη όλων των εργαζομένων σε έναν οργανισμό.

Παράλληλα, αναπτύσσει τα ταλέντα των εργαζομένων στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, εστιάζοντας σε ατομικές κι οργανωτικές ανάγκες.

Οι μεγάλες εταιρείες έχουν συνήθως τμήμα εκμάθησης κι ανάπτυξης, ενώ οι μικρότερες εταιρείες αναθέτουν αυτά τα καθήκοντα σε έναν HR manager.

Ο learning and development manager χρειάζεται να έχει γνώση των λειτουργιών της εκάστοτε εταιρείας.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να έχει κατανοήσει πλήρως τόσο την αποστολή όσο και το πλάνο που ακολουθείται.

learning and development manager

Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του;

Είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των αναγκών εκμάθησης κι ανάπτυξης σε έναν οργανισμό.

Συνεργάζεται στενά με διευθυντές επιχειρήσεων και τμήματα ανθρώπινου δυναμικού (HR) για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει προγράμματα κατάρτισης κι ανάπτυξης.

Ακολουθούν μερικοί από τους ηγετικούς ρόλους ενός learning and development manager:

1. Ανάπτυξη κι εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Χρησιμοποιεί την κατανόηση των στόχων ενός οργανισμού και των τμημάτων του για να δημιουργήσει ένα ιδανικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους.

Η στρατηγική εκμάθησης εξαρτάται από τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών της εκάστοτε εταιρείας.

2. Υιοθέτηση κι εφαρμογή διαφορετικών στυλ εκπαίδευσης

Ο learning and development manager κατανοεί ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες.

Καθήκον του είναι να ενστερνιστεί διαφορετικές τεχνικές εκπαίδευσης, όπως:

 • το e-learning,
 • το coaching,
 • το mentoring,
 • η εκπαίδευση και
 • τα εργαστήρια (workshops)

3. Παρακολούθηση προϋπολογισμών και διαπραγμάτευση συμβάσεων

Λαμβάνει, συνήθως, προγράμματα κατάρτισης και προσωπικό με συμβάσεις από τρίτους παρόχους με τη μέθοδο του outsourcing.

Επομένως, λειτουργεί σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς του οργανισμού, όπου εργάζεται.

Διαπραγματεύεται τις καλύτερες συμφωνίες, ώστε να διασφαλίσει ότι μπορεί να εργαστεί εντός του προϋπολογισμού και να προσφέρει ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

4. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, το πιο κοινό εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι το e-learning.

Ο learning and development manager, συχνά, σχεδιάζει και παραδίδει διαδικτυακά μαθήματα, ενώ εξετάζει πώς το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλα στυλ εκπαίδευσης, όπως σε εργαστήρια.

5. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης

Βοηθά τους υπαλλήλους να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες μάθησης και βελτιστοποιεί τα προγράμματα εκμάθησης.

6. Επίβλεψη κι ανάπτυξη της ομάδας HR

Τo τμήμα εκμάθησης κι ανάπτυξης και HR επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εργαζομένων, όπως και το τμήμα HR.

Γι’αυτό ο learning and development manager εποπτεύει τις ομάδες HR, ανάλογα με τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πώς μπορείτε να γίνετε learning and development manager;

Οι περισσότεροι managers αυτού του είδους χρειάζονται ορισμένα εκπαιδευτικά προσόντα κι εργασιακή εμπειρία για να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Ακολουθούν τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να γίνετε κι εσείς learning and development manager:

1. Ερευνήστε την αγορά

Κάντε έρευνα σε βάθος για να προετοιμαστείτε για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν.

Αν κι ορισμένες ευθύνες ποικίλλουν μεταξύ των οργανισμών, η έρευνα για τα κύρια καθήκοντα και τις σχετικές δεξιότητες του κλάδου είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη καριέρα.

Για καλύτερη κατανόηση της αγοράς, πραγματοποιήστε έρευνα στο Διαδίκτυο κι επικοινωνήστε με επαγγελματίες του χώρου για συμβουλές σχετικά με το τι να αναμένετε.

2. Χτίστε τις δεξιότητές σας

Εάν αλλάζετε καριέρα για να γίνετε learning and development manager, μπορείτε να μεταφέρετε τις τρέχουσες σχετικές δεξιότητές σας στη νέα θέση.

Για παράδειγμα, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση πολλών άλλων εργασιών ισχύουν και για την κατάρτιση ανάπτυξης.

Άλλοι τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσετε περιλαμβάνουν:

 • Ικανότητα έρευνας κι αξιολόγησης αποτελεσματικών επιλογών εκπαίδευσης
 • Ικανότητα σε διάφορες πλατφόρμες και τεχνικές εκπαίδευσης
 • Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Δεξιότητες παρουσίασης

Μπορείτε να κερδίσετε αυτές τις δεξιότητες μέσω εκπαίδευσης ή στην τρέχουσα εργασία σας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να γίνετε εθελοντής για projects εκμάθησης κι ανάπτυξης με τον τρέχοντα εργοδότη σας για να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας.

Στη συνέχεια, αναζητήστε σχόλια από τους προϊσταμένους ή τους συναδέλφους σας για να εντοπίσετε τομείς που απαιτούν ανάπτυξη και να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας.

3. Αποκτήστε πτυχίο ή μεταπτυχιακό

Αποκτήστε πτυχίο για να γίνετε learning and development manager.

Αυτοί έχουν ποικίλα εκπαιδευτικά υπόβαθρα, αλλά τα εμπορεύσιμα πτυχία περιλαμβάνουν διοίκηση επιχειρήσεων, ανθρώπινο δυναμικό κι εκπαίδευση.

Τα μαθήματα εδώ περιλαμβάνουν επικοινωνία, διαχείριση κι επιχειρήσεις.

Μπορείτε, ακόμη, να αναζητήσετε μεταπτυχιακό με επίκεντρο τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την οργανωτική ανάπτυξη ή την κατάρτιση κι ανάπτυξη.

Εξετάστε κι άλλα σχετικά μαθήματα, όπως η εκπαιδευτική ψυχολογία, η συμπεριφορική ψυχολογία κι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός.

learning and development manager

4. Λάβετε άδειες και πιστοποιήσεις

Αν και δεν απαιτείται πιστοποίηση, μπορεί να δείξει στους πιθανούς εργοδότες την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία σας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς για πιστοποίηση, όπως το Association for Talent Development (ATD).

Παραδείγματα πιστοποιήσεων περιλαμβάνουν:

 • το Certified Professional in Learning and Performance (CPLP),
 • το Senior Certified Professional (SHRM-SCP) και
 • το Certified Professional (SHRM CP)

5. Δημιουργήστε το βιογραφικό σας

Όταν δημιουργείτε το βιογραφικό σας, εστιάστε στην αναφορά των προσόντων και των δεξιοτήτων που μπορούν να σας κάνουν έναν επιτυχημένο learning and development manager.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας, προκειμένου να ταιριάζει με αυτό που αναζητούν οι πιθανοί εργοδότες, ειδικά εάν σκοπεύετε να υποβάλετε πολλές αιτήσεις.

Όταν ψάχνετε για δουλειά, σκεφτείτε πέρα ​​από την παραδοσιακή προσέγγιση της αποστολής βιογραφικού και της αναμονής για απάντηση.

Σκεφτείτε να δημιουργήσετε το δίκτυό σας με το να συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες της εκμάθησης κι ανάπτυξης, που μπορούν να σας συστήσουν σε διευθυντές προσλήψεων.

Ποιος είναι ο μισθός αυτής της θέσης εργασίας;

Ο αναμενόμενος μισθός ποικίλλει όσο μεγαλώνει κι η εμπειρία του manager αυτού:

 • Οι νέοι, εκπαιδευμένοι μπορούν να κερδίσουν £20.000 – £25.000
 • Οι εκπαιδευμένοι με κάποια εμπειρία μπορούν να κερδίσουν £25.000 – £40.000
 • Οι ανώτεροι μπορούν να κερδίσουν £40.000 – £65.000

Τα ανωτέρω στοιχεία όπως μπορείτε να δείτε είναι εκφρασμένα σε βρετανικές λίρες.

Οι ώρες κι ο μισθός εξαρτώνται από την τοποθεσία, τον εργοδότη και τυχόν υπερωρίες που μπορεί να κάνουν.

learning and development manager
learning and development manager

Συμπερασματικά…

Οι διάφορες εταιρείες στην προσπάθεια για βελτιστοποίηση πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν και το ανθρώπινο δυναμικό τους εκτός των λειτουργιών και των διαδικασιών αυτές καθεαυτές.

Εξάλλου, οι εργαζόμενοι είναι που καταβάλλουν την προσπάθεια, ώστε αυτές να αποβούν καρποφόρες.

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να γίνει κανόνας η εκπαίδευση των εργαζομένων, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να υιοθετήσουν τις αρχές του όποιου οργανισμού.

Επομένως, η ένταξη της εκμάθησης κι ανάπτυξης στη στρατηγική μιας επιχείρησης είναι μια επένδυση στα δικά της άτομα.

Αντιλαμβανόμαστε, τελικά, πόσο δύσκολο αλλά συνάμα σπουδαίο έργο διατελεί ο learning and development manager.

Πηγή: Goconstruct, Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας