Τι είναι το Outsourcing και πώς λειτουργεί;

Τι είναι το Outsourcing και πώς λειτουργεί;

outsourcing

Επιδιώκοντας να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, διάφορες επιχειρήσεις εφαρμόζουν το outsourcing.

Αυτή η πρακτική περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων και βασίζεται στις έννοιες του καταμερισμού της εργασίας και, ακολούθως, της εξειδίκευσης.

Στο άρθρο αυτό θα εξηγήσουμε τι σημαίνει ο όρος outsourcing, πώς λειτουργεί, τα θετικά που αποφέρει στις εταιρείες και θα απλοποιήσουμε την επεξήγηση με αναφορά σχετικών παραδειγμάτων.

Αρχικά, πάμε να δούμε:

Τι είναι το Outsourcing;

Είναι μια επιχειρηματική πρακτική κατά την οποία μια εταιρεία προσλαμβάνει μια άλλη για να εκτελέσει εργασίες, να χειριστεί λειτουργίες ή να παρέχει υπηρεσίες για εκείνη.

Η εξωτερική εταιρεία, η οποία είναι γνωστή ως πάροχος υπηρεσιών ή third-party πάροχος, φροντίζει για τους δικούς της εργαζομένους ή συστήματα υπολογιστών να εκτελούν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες είτε εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας-πελάτη είτε σε εξωτερικές τοποθεσίες.

Οι οργανισμοί σήμερα μπορούν να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες μια σειρά υπηρεσιών όπως:

  • υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού και της ανάπτυξης εφαρμογών
  • υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
  • υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και κλήσεων

Outsourcing μπορεί να ανατεθεί και για άλλους τύπους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παραγωγής, των tasks ανθρώπινων πόρων και των οικονομικών λειτουργιών, όπως η τήρηση βιβλίων και η διαδικασία μισθοδοσίας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναθέσουν σε παρόχους υπηρεσιών ολόκληρα τμήματα, όπως ολόκληρο το τμήμα πληροφορικής τους ή απλώς μέρη ενός συγκεκριμένου τμήματος.

Outsourcing
Outsourcing

Πώς λειτουργεί;

Προκειμένου μια εταιρεία να εφαρμόσει αποτελεσματικά το outsourcing, είναι σημαντικό να επικεντρωθεί στην επιχειρηματική συνεργασία όσο και στα logistics.

Η ανάθεση εργασιών σε third-party παρόχους αφορά τη διαχείριση σχέσεων, όχι απλά τις συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών, και είναι περισσότερο μια συνεργασία, παρά μια παροχή υπηρεσιών.

Η διατήρηση και διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη στην προσπάθεια για outsourcing και είναι πιο περίπλοκη από τη δημιουργία αυτών των σχέσεων.

Ορισμένοι ειδικοί συνιστούν να δίνεται επιπλέον έμφαση στη ρήτρα εξόδου από μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό για τις εταιρείες να γνωρίζουν πότε αναπόφευκτα λήγει η συμβατική συμφωνία.

Έτσι, θα διασφαλίσουν ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Για ποιους λόγους οι εταιρείες επιλέγουν το outsourcing;

Οι εταιρείες συνήθως το χρησιμοποιούν ως τρόπο:

  • μείωσης του κόστους
  • βελτίωσης της αποδοτικότητας και
  • αύξησης της ταχύτητας των δραστηριοτήτων

Βασίζονται στην τεχνογνωσία τρίτων παρόχων για την εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερα οφέλη.

Η βασική αρχή είναι ότι επειδή ο τρίτος πάροχος εστιάζει σε αυτήν τη συγκεκριμένη εργασία, είναι σε θέση να την κάνει καλύτερα, γρηγορότερα και φθηνότερα από ό,τι θα μπορούσε η εταιρεία-πελάτης.

Δεδομένων των παραπάνω πλεονεκτημάτων, οι εταιρείες συχνά αποφασίζουν να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες υποστηρικτικές λειτουργίες εντός των επιχειρήσεών τους.

Επομένως, μπορούν να διαθέσουν και να κατανείμουν τους πόρους τους στοχευμένα στις βασικές τους ικανότητες, αποκτώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά.

Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες επιλέγουν το outsourcing για άλλους λόγους.

Για παράδειγμα, αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Κι αυτό επειδή δεν μπορούν να προσλάβουν υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης με τις εξειδικευμένες δεξιότητες και την απαιτούμενη εμπειρία.

Μερικές φορές οι εταιρείες επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση ως τρόπο για να μεταφέρουν την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων στον τρίτο πάροχο.

Επιπλέον, οι εταιρείες προσβλέπουν σε εξωτερικούς παρόχους ως κέντρα καινοτομίας.

Outsourcing
Outsourcing

Μερικά παραδείγματα

Η αυξανόμενη χρήση εικονικών βοηθών είναι μια τάση όπου το outsourcing θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Όλο και περισσότερο, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εικονικούς βοηθούς σε επιχειρηματικό επίπεδο για να αυτοματοποιήσουν ορισμένες διαδικασίες.

Αυτό σημαίνει αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένες εφαρμογές φωνητικού βοηθού.

Πολλές εταιρείες μπορεί να επιλέξουν να αναθέσουν σε τρίτους αυτό το αναπτυξιακό έργο για λόγους κόστους και δεξιοτήτων.

Εάν η εταιρεία είναι αμερικανική και επιλέξει να αναθέσει αυτό το έργο σε πάροχο υπηρεσιών, μπορεί να προσλάβει μια εταιρεία ανάπτυξης στην Ινδία ή την Αγγλία, για παράδειγμα.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε offshoring, διότι ο πάροχος υπηρεσιών είναι μια εταιρεία του εξωτερικού.

Αν η συνεργαζόμενη εταιρεία εδρεύει σε χώρα που συνορεύει με τις Η.Π.Α. όπως το Μεξικό ή ο Καναδάς, τότε μιλάμε για nearshoring τύπο outsourcing.

Υπάρχει, όμως, κι η δυνατότητα επικοινωνίας με μια κοντινή επιχείρηση εγκατεστημένη σε περιοχή με χαμηλότερο κόστος ή πρόσληψης ανεξάρτητων εργολάβων.

Εν προκειμένω, η εκάστοτε αμερικανική εταιρεία χρησιμοποιεί onshoring.

Όσο πιο κοντά είναι ο πάροχος στην εταιρεία-πελάτη, τόσο λιγότερο αντίκτυπο θα έχουν ο χρόνος και οι πολιτιστικές διαφορές.

Επειδή η ανάπτυξη εφαρμογών είναι συχνά μια ασύγχρονη διαδικασία, ο αυστηρός προγραμματισμός δεν είναι η βασική προτεραιότητα.

Οπότε, οι πελάτες που αναζητούν αυτήν την εργασία μπορεί να προτιμούν το offshoring από το onshoring.

Πηγή: techtarget

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας