Πώς να δημιουργήσεις ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό

Πώς να δημιουργήσεις ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό

Επαγγελματικό Βιογραφικό

Ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό είναι απαραίτητο σήμερα για την εξεύρεση μίας θέσης εργασίας σε μία επιχείρηση.

Δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να αξιολογήσουν τους υποψήφιους εργαζόμενους σε επίπεδο πεπραγμένων τους.

Για αυτό και είναι σημαντικό για έναν εν δυνάμει εργαζόμενο σε μία επιχείρηση, ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό να είναι ακριβές, άμεσο και αξέχαστο στα μάτια του εργοδότη, που ενδιαφέρεσαι να ασχοληθείς.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε:

  •  Το πώς δημιουργείται ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό.
  •  Τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του, καθώς και τις τέσσερις καλύτερες πρακτικές δημιουργίας ενός επαγγελματικού βιογραφικού.

Τι είναι ένα επαγγελματικό βιογραφικό;

Ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό συνοψίζει τα πεπραγμένα σου σε επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας, δεξιοτήτων και επιτευγμάτων.

Η έκταση του κυμαίνεται συνήθως μεταξύ μίας και δύο παραγράφων. Ωστόσο, μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, λόγω του επαγγέλματος του καθενός και της προϋπηρεσίας πάνω στο αντικείμενο.

Ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό είναι σαν να συστήνεις τον εαυτό σου, όσον αφορά την επαγγελματική σου ταυτότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία ενός Επαγγελματικού Βιογραφικού σε μία εταιρική ιστοσελίδα ή σε μία επιχειρηματική σελίδα στο Facebook.

Απώτερος στόχος είναι η ενδεχόμενη προοπτική προσέλκυσης πελατών και η εξειδίκευσή σου σε μία ειδική περιοχή.

Συνοψίζοντας, ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό εδραιώνει την γνώση σου σε μία ειδική περιοχή. Αναδεικνύει τα προσόντα σου και υπογραμμίζει τα επιτεύγματά και την εμπειρία σου.

 Επαγγελματικό Βιογραφικό
Επαγγελματικό Βιογραφικό

Τι περιλαμβάνει ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό;

Ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό τυπικά ξεκινά με το όνομα του αντικειμένου, που έχεις σπουδάσει και τα σχετικά επιτεύγματά σου.

Αυτό συμβαίνει, προτού τονίσεις το επαγγελματικό σου υπόβαθρο και εμπειρία. Τελειώνει με λίγα προσωπικά στοιχεία και λεπτομέρειες, Έχε υπ’ όψιν σου όμως το εξής.

Τα δυνατά επαγγελματικά βιογραφικά προσαρμόζουν αυτά τα στοιχεία και τη χρονολογία βασισμένα στη μοναδική επαγγελματική ζωή του αντικειμένου, τους στόχους και το επιδιωκόμενο κοινό.

Με αυτό τον τρόπο, θα ήταν χρήσιμο να έχεις υπ’ όψιν οκτώ στοιχεία, που περιλαμβάνονται σε ένα επαγγελματικό βιογραφικό, σε τυπική σειρά:

1. Όνομα.

2. Πιο πρόσφατη σχετική εμπειρία, επαγγελματικός τίτλος ή επαγγελματικοί στόχοι.

3. Τωρινή θέση, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της δουλειάς και τις κύριες ευθύνες και αρμοδιότητες, αν είναι σχετική με το αντικείμενο.

4. Επαγγελματικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβάνοντας προηγούμενους επαγγελματικούς τίτλους.

5. Επαγγελματικά επιτεύγματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διακρίσεων, επιτευγμάτων ή δημοσιεύσεων.

6. Επαγγελματικές δεξιότητες.

7. Ιστορικό εκπαιδευτικής πορείας, συμπεριλαμβανόμενων των τίτλων σπουδών, που ήδη έχεις αποκτήσει.

8. Προσωπικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των χόμπι ή ενδιαφερόντων, πληροφορίες για την κατάσταση της οικογενειακής σου ζωής, καθώς και πόλη ή τόπος κατοικίας.

 Επαγγελματικό Βιογραφικό
Επαγγελματικό Βιογραφικό

Πώς να κάνεις ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Το πιο σημαντικό στάδιο, όταν δημιουργείς ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό, είναι όταν έχεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, όχι μόνο σε επίπεδο προφορικό, αλλά και σε επίπεδο γραπτό.

Χρειάζεται να είσαι πολύ προσεκτικός το τι θα περιλάβεις και θα γράψεις σε ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Είναι μία διαδικασία, που χωρίζεται σε πολλά στάδια και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Προσδιόρισε τους στόχους σου σε ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό.

Οι στόχοι ενός Επαγγελματικού σου Βιογραφικού σχετίζονται με το πού θα δημοσιεύσεις το επαγγελματικό σου βιογραφικό, το ποιο κοινό στοχεύεις και ποιοι είναι οι στόχοι σου για το κομμάτι.

Αυτές οι πληροφορίες θα σε βοηθήσουν να καθορίσεις την έκταση του βιογραφικού σου, τις απόψεις σου, τον τόνο και το περιεχόμενό σου.

Για παράδειγμα, αν ο επαγγελματικός οργανισμός, στον οποίο ανήκεις, σχεδιάζει να δημοσιεύει τα βιογραφικά των συνεργατών του σε μία ιστοσελίδα, ο στόχος σου ίσως είναι να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε ένα κοινό με ομότιμους συναδέλφους.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείς ίσως να επιλέξεις την οπτική ενός τρίτου προσώπου και να υιοθετήσεις έναν πιο επίσημο τόνο.

Επίσης, μπορείς να επικεντρωθείς στον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική σου  εμπειρία υποστηρίζει την αποστολή της εταιρείας.

Μπορείς ίσως να γράψεις μία απόδοση σε πρώτο πρόσωπο, για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα σου και να δημιουργήσεις ένα μικρότερο βιογραφικό στο LinkedIn και στο Twitter.

2. Κατάγραψε βασικά στοιχεία σε ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό.

Σε αυτό το στάδιο, ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό θα ήταν χρήσιμο ίσως να περιλαμβάνει επαγγελματικά επιτεύγματα, βραβεία, σχετικές δεξιότητες και εμπειρία, είτε σε προηγούμενο είτε σε τωρινό εργοδότη.

Ακόμη, μπορεί να περιλαμβάνει την τωρινή θέση εργασίας και σχετικά προσωπικά ενδιαφέροντα.

Λάβε υπ’ όψιν παρόμοια επαγγελματικά βιογραφικά για έμπνευση. Σε αυτό το στάδιο, τα στοιχεία δεν χρειάζονται να είναι καταχωρισμένα σε κάποια ειδική σειρά.

Χρησιμοποίησε το προσδιοριζόμενο επιδιωκόμενο κοινό και τους στόχους, για να καθορίσεις τι είδους πληροφορίες θα συμπεριλάβεις.

Δες ξανά το Βιογραφικό σου Σημείωμα, ώστε να επιβεβαιωθείς πως δεν έχεις παραλείψει βασικά στοιχεία ή εμπειρίες.

3. Σύνταξε το Επαγγελματικό σου Βιογραφικό.

Τώρα είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις το γράψιμο. Πέρνα από υπόβαθρο και εμπειρία και τελείωσε με λίγες προσωπικές λεπτομέρειες.

Αν κολλήσεις, χρησιμοποίησε αυτό το πλαίσιο ως οδηγό.

Αν και δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας για την τοποθέτηση του περιεχομένου, υπάρχουν φόρμες για ένα επαγγελματικό βιογραφικό, που υπογραμμίζουν τις τωρινές σου επαγγελματικές δραστηριότητες και οποιαδήποτε σχετικά επιτεύγματα στην πρώτη πρόταση.

4. Λάβε ανατροφοδότηση από ένα επαγγελματία.

Λίγοι επαγγελματίες προσλαμβάνουν αρθρογράφους να αξιολογήσουν τα σχέδια τους ή να δημιουργήσουν τα επαγγελματικά τους βιογραφικά από την αρχή.

Aν σχεδιάζεις να αναθέσεις την ολόκληρη διαδικασία, μπορείς να παρέχεις έναν αρθρογράφο για να συντάξει το Βιογραφικό σου Σημείωμα, μία λίστα από βασικά στοιχεία και οποιαδήποτε πρότυπα βιογραφικών επέλεξες.

Αν ψάχνεις ανατροφοδότηση πάνω σε ένα έργο, παράδωσε τα βασικά στοιχεία ενός Επαγγελματικού Βιογραφικού, καθώς και την πρόχειρη εκδοχή σου.

 Επαγγελματικό Βιογραφικό
Επαγγελματικό Βιογραφικό

5. Αναθεώρησε και διόρθωσε το.

Αν έγραψες το Επαγγελματικό σου Βιογραφικό, παραμέρισε το έργο σου για μισή ώρα ή ένα ξημέρωμα.

Διάβασε το με μία φρέσκια ματιά, ρωτώντας τον εαυτό σου αν η ιστορία, που λες για τις επιτυχίες και τις εμπειρίες σου, συμβαδίζει με τους στόχους σου για το Επαγγελματικό σου Βιογραφικό.

Αν όχι, ρύθμισε και προσάρμοσε τις σχετικές λεπτομέρειες και το πλαίσιο.

Αν τα καταφέρεις, είσαι έτοιμος να διορθώσεις. Μπορείς να διπλοτσεκάρεις τη δουλειά σου με ένα ψηφιακό εργαλείο ελέγχου γραφής και γραμματικής.

Επίσης, μπορείς να διαβάσεις μεγαλόφωνα το βιογραφικό σου στον εαυτό σου ή σε έναν συνάδελφο, για να το ελέγξεις για σαφήνεια και κατανόηση.

Η να ρωτήσεις έναν φίλο ή μέλος της ομάδας να αξιολογήσει τη δουλειά σου.

Επαγγελματικό Βιογραφικό

4 βέλτιστες πρακτικές

Το Επαγγελματικό Βιογραφικό περιέχει μια σχετικά καθορισμένη μορφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να είναι έτσι γενικά.

Για αυτό, υπάρχουν 4 βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις ένα ελκυστικό βιογραφικό, που να αντιπροσωπεύει εσένα.

1. Δείξε αποτελέσματα, όχι μόνο λόγια.

Αυτό το ρητό εστιάζει την προσοχή σε μία συγκεκριμένη περιγραφή και σε υποστηρικτικά στοιχεία, που περιβάλλουν και τα Επαγγελματικά Βιογραφικά επίσης.

Για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση ενός υποψήφιου υπαλλήλου, του Αλί. Αντί να πεις πως ειδικεύεται στη στρατηγική marketing μέσω των Social Media, μπορείς να πεις πως η στρατηγική του Αλί βοήθησε την εταιρεία να προσελκύσει πάνω από 200.000 ακολούθους και να αυξήσει το εισόδημα από τα κανάλια της επιχείρησης στα Social Media κατά 75%.

2. Δημιούργησε πολλαπλές εκδοχές.

Ανάλογα με τα κοινά, στο οποία στοχεύεις και τις πωλήσεις, μπορείς να δημιουργήσεις πολλαπλές εκδοχές ενός Επαγγελματικού Βιογραφικού.

Ο λόγος είναι πως ο τόνος και το περιεχόμενο διαφέρουν. Άρα, για παράδειγμα θα χρησιμοποιήσεις πρώτο πρόσωπο, με σκοπό την προσέλκυση εν δυνάμει πελατών. Πώς θα το καταφέρεις; Υπογραμμίζοντας τους προσωπικούς στόχους, ενδιαφέροντα. για να ενθαρρύνεις τα κοινά σου να νιώσουν μία ανθρώπινη σύνδεση με την επωνυμία σου.

Επίσης, ίσως έπειτα χρησιμοποιήσεις ένα πιο επίσημο βιογραφικό, γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο, όταν απευθύνεσαι σε επικείμενους επενδυτές. Πώς θα το καταφέρεις;

Δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική σου εμπειρία και στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, για να εδραιώσεις την αξιοπιστία σου.

3. Αφηγήσου μία ιστορία.

Οι ιστορίες μένουν στη μνήμη παραπάνω από τα τυχαία γεγονότα.

Τα δυνατά επαγγελματικά βιογραφικά επιμελούνται και τοποθετούν πληροφορίες σχετικές με έναν συγκεκριμένο στόχο ή θέμα, για να δημιουργήσεις μία αίσθηση σκοπού και προόδου.

Αν ο στόχος σου είναι η εύρεση εργασίας, ίσως πεις την ιστορία σχετικά με το πώς απέκτησες και βελτίωσες τις δεξιότητές σου, όπου έφτασες να  γίνεις ο επιτυχημένος επαγγελματίας σήμερα.

Αν ο στόχος σου είναι να επιδείξεις την γνώση σου σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, η αφήγηση ίσως το πώς έχτισες την εμπειρία πάνω σε αυτό, δοκιμάζοντας τη γνώση σου και αποκτώντας αναγνώριση για τη δουλειά σου.

Επαγγελματικό Βιογραφικό

4. Σκέψου την έκκληση σου για δράση.

Τα Επαγγελματικά Βιογραφικά δεν διαθέτουν μία παραδοσιακή έκκληση για δράση, αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν τι θα ήθελε ο αναγνώστης να αποκομίσει, μπορεί να βοηθήσει να δημιουργήσεις ένα βιογραφικό που υποστηρίζει τους στόχους σου.

Για παράδειγμα, αν θα ήθελες ένας αναγνώστης να επισκεφθεί το διαδικτυακό σου κατάστημα, ανάφερε το όνομα αυτού και τι μπορεί να βρει ο αναγνώστης.

Αν ψάχνεις προγραμματισμένες ομιλίες, συμπερίλαβε αρκετές λεπτομέρειες, όπου ένας αναγνώστης θα ήταν ικανός να σε εντοπίσει ή να επικοινωνήσει μαζί σου, όπως οργανωτικά μέλη ή τόπο κατοικίας.

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείς ίσως να συμπεριλάβεις και τη διεύθυνση του email σου ή έναν υπερσύνδεσμο για το διαδικτυακό σου κατάστημα.

Αυτή η στρατηγική ενδείκνυται για βιογραφικά σε πρώτο πρόσωπο σε λιγότερο επίσημα σημεία πώλησης, όπως σε μία προσωπική σελίδα στα social media.

Συμπερασματικά, οι ευκαιρίες και οι περιστάσεις, που ανοίγονται με τη δημιουργία ενός Επαγγελματικού Βιογραφικού, είναι πολλές, αρκεί να ξέρεις προς τα ποια κατεύθυνση θέλεις να κινηθείς. Τότε, εφόσον υπάρχει υπομονή, επιμονή και θέληση, όλα μπορούν να συμβούν.

Πηγή: Shopify

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας