Cardano: Οδηγώντας την Επόμενη Επανάσταση στο Blockchain

Cardano: Οδηγώντας την Επόμενη Επανάσταση στο Blockchain

Cardano: Οδηγώντας την Επόμενη Επανάσταση στο Blockchain

Το Cardano αποτελεί από το 2017, όταν και λειτούργησε για πρώτη φορά δημόσια ,ένα από τα εντυπωσιακότερα και πιο καινοτόμα project στον χώρο του Blockchain.

Το κρυπτονόμισμα του, το ADA βρίσκεται ανάμεσα στα δέκα σημαντικότερα κρυπτονομίσματα της αγοράς, βάση κεφαλαιοποίησης.

Η δημοτικότητα του Cardano στον χώρο των κρυπτονομισμάτων οφείλεται κατά βάση στη πρωτοποριακή του τεχνολογία, τον απώτερο σκοπό του project και τις ιδιότητες του ADA,τα οποία και θα αναλύσουμε στο παρακάτω άρθρο.

Τι είναι το Cardano;

Το Cardano είναι ένα decentralized blockchain τρίτης γενιάς το οποίο χρησιμοποιεί τον μηχανισμό συναίνεσης Proof-of-Stake (PoS) και έχει σχεδιαστεί ως μια εναλλακτική, πιο αποτελεσματική λύση απέναντι στα δίκτυα που χρησιμοποιούν το Proof-of-Work (PoW).

Συνδυάζει πρωτοποριακές τεχνολογίες για να παρέχει ασφάλεια και βιωσιμότητα σε αποκεντρωμένες εφαρμογές, συστήματα και κοινωνίες μέσα από οικοσύστημά του.

Ο σκοπός του Cardano

Το Cardano αποσκοπεί στην επίλυση ορισμένων βασικών ζητημάτων στο χώρο του Blockchain.

Η επεκτασιμότητα (scalability), η διαλειτουργικότητα με άλλα blockchains (interoperability) και η βιωσιμότητα (sustainability) στα δίκτυα PoW περιορίζονται λόγω υποδομής, καθώς έχουν αυξανόμενο κόστος, μεγαλύτερη χρήση ενέργειας και μέτρια ταχύτητα συναλλαγών.

Μέσα από την επίτευξη των παραπάνω διαδικασιών το Cardano στοχεύει στην δημιουργία ενός αποκεντρωμένου και αυτοδιοικούμενου οικοσυστήματος, χωρίς μεσάζοντες, στο οποίο οι κάτοχοι ADA κατέχουν την εξουσία κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μέσω της διεκπεραίωσης των παραπάνω στόχων,τα άτομα διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται.

Το ιστορικό της ονομασίας Cardano

Το Cardano ιδρύθηκε το 2017 και πήρε το όνομά του από τον Ιταλό πολυμαθή του 16ου αιώνα Gerolamo Cardano.

Το νόμισμα ADA πήρε το όνομά του από τη μαθηματικό του 19ου αιώνα Ada Lovelace, η οποία θεωρείται ως η πρώτη προγραμματίστρια υπολογιστών στον κόσμο.

Η Ada Lovelace είναι κόρη του ποιητή Λόρδου Byron.

Ο ιδρυτής του Cardano

Το Cardano ιδρύθηκε από τον Charles Hoskinson, ο οποίος ήταν επίσης ένας από τους συνιδρυτές του δικτύου Ethereum.

Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της IOHK, της εταιρείας που δημιούργησε το blockchain του Cardano.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει την ίδρυση τριών start ups που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα – Invictus Innovations, Ethereum και IOHK.

Ήταν επίσης ο ιδρυτικός πρόεδρος της εκπαιδευτικής επιτροπής του Bitcoin Foundation και ίδρυσε το Cryptocurrency Research Group το 2013.

Οι εταίροι του Cardano

Η εποπτεία της προόδου του οικοσυστήματος του πρωτοκόλλου του Cardano είναι αποκεντρωμένη και οι ευθύνες μοιράζονται στους εταίρους του Cardano, στα Cardano Foundation, IOHK και EMURGO.

Cardano: Οδηγώντας την Επόμενη Επανάσταση στο Blockchain
Cryptocurrency

Η τεχνολογία του Cardano

To Cardano έχει ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα Project που εμφανίζονται κατά καιρούς εξαιτίας της καινοτόμας τεχνολογίας του και της εφαρμογής της για την μέγιστη αξιοποίηση της πλατφόρμας.

Η χρησιμότητα του Cardano

Η πλατφόρμα του Cardano χρησιμοποιείται για εφαρμογές Smart Contracts, ενώ έχει επίσης ως στόχο την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές (πολλές Αφρικανικές χώρες).

Οι κύριες εφαρμογές του Cardano επικεντρώνονται στη διαχείριση της ταυτότητας και την ιχνηλασιμότητα.

Η πρώτη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούν τη συλλογή των δεδομένων από πολλές πηγές.

Η δεύτερη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής ενός προϊόντος από την προέλευση του,ως τα τελικά προϊόντα.

Η λειτουργία αυτή, ενδεχομένως να αποτελέσει ορόσημο για την εξάλειψη της αγοράς των παραποιημένων προϊόντων.

Εισαγωγή του Proof of Stake

Η πλατφόρμα του Cardano λειτουργεί με το πρωτόκολλο συναίνεσης που λέγεται Ouroboros.

Το Ouroboros, που δημιουργήθηκε από το Cardano, είναι το πρώτο πρωτόκολλο PoS (Proof of Stake) που όχι μόνο αποδείχθηκε ασφαλές, αλλά ήταν και το πρώτο που πέρασε από ακαδημαϊκή έρευνα.

Το Ouroboros μειώνει το ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με το Proof of Work (PoW), ενώ παρέχει αποδεδειγμένες εγγυήσεις ασφάλειας.

Κάθε περίοδος ή εποχή ανάπτυξης, στο roadmap του Cardano, ορίζεται από ένα πλαίσιο που βασίζεται στην έρευνα, ενσωματώνοντας τεκμηριωμένες γνώσεις και λύσεις των χρηστών.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή της απαραίτητης προόδου και την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων που έχουν τεθεί σχετικά με τις μελλοντικές κατευθύνσεις των εφαρμογών χρήσης του blockchain και του ADA.

Liquid Democracy

Το νόμισμα ADA έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι του μπορούν να συμμετέχουν στη λειτουργία του δικτύου.

Όσοι λοιπόν κατέχουν το κρυπτονόμισμα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν για οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές στο λογισμικό.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια διαδικασία κατάθεσης απόψεων και έπειτα σχετικής ψηφοφορίας μεταξύ αυτών.

Όλοι οι κάτοχοι ADA έχουν δικαίωμα ψήφου και κατάθεσης προτάσεων σχετικά με την λειτουργία του δικτύου.

Ένα μικρό μέρος από τα τέλη κάθε ADA συναλλαγής πηγαίνει σε μια ειδική ADA διεύθυνση, η οποία λειτουργεί ως το θησαυροφυλάκιο χρηματοδότησης του Cardano Project.

Όταν ψηφιστεί μια πρόταση,πραγματοποιείται η μεταφορά κεφαλαίων από τα αποθέματα χρηματοδότησης, στην διεύθυνση υλοποίησης της εκάστοτε αναβάθμισης.

Η ομάδα του Cardano υποστηρίζει πως η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο δίκτυο του συνδυάζει στοιχεία της Αντιπροσωπευτικής και της Άμεσης Δημοκρατίας, σε έναν όρο που καταγράφεται ως Liquid Democracy.

Cardano: Οδηγώντας την Επόμενη Επανάσταση στο Blockchain
Cryptocurrency

Οι 5 ”Εποχές” του Cardano

Η ανάπτυξη του Cardano χωρίζεται σε πέντε στάδια τα οποία επικεντρώνονται στην επίτευξη του στόχου ανάπτυξης του δικτύου σε μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών (DApp), με ένα ledger που θα υποστηρίζει πολλά περιουσιακά στοιχεία και επαληθεύσιμα smart contracts(”έξυπνα συμβόλαια”).

Κάθε στάδιο επικεντρώνεται στην επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου.

Οι πέντε φάσεις οι οποίες αλλιώς ονομάζονται “Εποχές” αναφέρονται παρακάτω:

1. Byron

Ορίζει τον θεμελιώδη κώδικα του δικτύου.

Επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν και συνεισφέρουν στην παραγωγή του ADA χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό συναίνεσης Proof-of-Stake.

2. Shelley

Επικεντρώνεται στην αποκέντρωση του δικτύου δημιουργώντας κίνητρα για τους χρήστες να φιλοξενούν τους δικούς τους κόμβους (nodes).

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης εποχής αποτελεί η επιβεβαίωση ότι οι κόμβοι λειτουργούν από διαφορετικούς συμμετέχοντες και ξεχωριστές ομάδες ατόμων στο δίκτυο και όχι από μια μικρή ομάδα χρηστών.

3. Goguen

Εισάγει δυνατότητες να υπάρξουν smart contracts στο δίκτυο, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να δημιουργούν αποκεντρωμένες εφαρμογές πάνω στο Cardano.

4. Basho

Βελτιώνει την υποκείμενη απόδοση του δικτύου, για να μπορεί να επεξεργάζεται περισσότερες συναλλαγές και να αναπτύσσεται χωρίς πρόβλημα.

Αυτή η εποχή εισάγει επίσης τις πλευρικές αλυσίδες, γνωστές ως side chains.

Τα Side Chains συνεισφέρουν στην βελτίωση της κλιμακωσιμότητας και διαλειτουργικότητας του δικτύου χρησιμοποιώντας πολλαπλά blockchains.

5. Voltaire

Προσθέτει ένα σύστημα ψηφοφορίας και θησαυροφυλακίου για την υλοποίηση της αυτοσυντηρούμενης διακυβέρνησης.

Οι χρήστες οι οποίοι κάνουν stake τα ADA που έχουν στην κατοχή τους, θα έχουν την ευθύνη για την μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου και θα συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων.

Ταχύτητα συναλλαγών

Η ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών έχει αποτελέσει για χρόνια βασικό ζήτημα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με τα διαφορετικά project να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να επιτύχουν μεγαλύτερο αριθμό TPS (Transactions Per Second).

Το Cardano φαίνεται να είχε μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι συγκριτικά με τον ανταγωνισμό του και άλλα Layer 1 Blockchains, όπως το Solana, το Avalanche κ.α.

Η ομάδα του Cardano ευελπιστεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση μέσω του Hydra Update και υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη αναβάθμιση θα καθιερώσει το Cardano ως το ταχύτερο δίκτυο συναλλαγών.

Cardano: Οδηγώντας την Επόμενη Επανάσταση στο Blockchain
Cryptocurrency

Τα Tokenomics του ADA

Υπάρχει μέγιστο επίπεδο προσφοράς 45 δισεκατομμυρίων ADA (Max Supply)

Κατά τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος, υπάρχουν σε κυκλοφορία περίπου 35.4 δισεκατομμύρια ADA (Circulating Supply).

Και το Inflation Rate (ρυθμός πληθωρισμού) του κρυπτονομίσματος επί του παρόντος είναι περίπου 2.5% και είναι ο ρυθμός παραγωγής του είναι προγραμματισμένος ώστε να μειώνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει το Max Supply.

Η έναρξη λειτουργίας του δικτύου Cardano

Το δίκτυο Cardano ξεκίνησε τη δημόσια λειτουργία του έπειτα απο την ICO (Initial Coin Offering) που οργάνωσε η ομάδα του.

Κατά την αρχική πώληση ADA συγκεντρώθηκαν 62.2 εκατομμύρια δολλάρια, με τιμή πώλησης ανά ADA, 0.0024$

Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ADA διατέθηκαν στον IOHK μόλις το δίκτυο ξεκίνησε να λειτουργεί.

Παράλληλα, 2,1 δισεκατομμύρια ADA μεταβιβάστηκαν στην Emurgo, μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας blockchain που λειτουργεί ως ιδρυτική οντότητα του πρωτοκόλλου Cardano.

Τέλος, 648 εκατομμύρια ADA δόθηκαν στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Cardano Foundation, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της πλατφόρμας και την αύξηση των επιπέδων υιοθέτησης.

Συνολικά, περίπου το 16% της συνολικής προσφοράς ADA πήγε στους ιδρυτές του έργου, ενώ το υπόλοιπο 84% μοιράστηκε μεταξύ των επενδυτών.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Αναστάσης Κιώτης

Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον χώρο της Λογιστικής και Συμβουλευτικής και πιστοποιημένη εξειδίκευση στον κλάδο Cryptocurrency and Blockchain , όπου δραστηριοποιείται ενεργά. Μέσω της αρθογραφίας αποσκοπεί να παρέχει εποικοδομητικό περιεχόμενο σχετικά με τα χρηματοοικονομικά, τις επενδύσεις και την αγορά κρυπτονομισμάτων.