DeFi: Τι είναι το Decentralized Finance;

DeFi: Τι είναι το Decentralized Finance;

DeFi: Τι είναι το Decentralized Finance;

Η άνοδος και η δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων ανέδειξε το ζήτημα της αποκέντρωσης στην παγκόσμια οικονομία που καλείται να καλύψει το DeFi καθώς και οι εφαρμογές χρηματοδότησης που αναπτύσσονται στον συγκεκριμένο χώρο.

Το έντονο ενδιαφέρον που παρατηρείται προς το DeFi τα τελευταία χρόνια λοιπόν, καθιστά εξαιρετικά κομβική την κατανόηση του.

Παρακάτω αναλύεται η βασική ιδέα γύρω από τα Αποκεντρωμένα Χρηματοοικονομικά, πως λειτουργούν, ποιές ανάγκες και σκοπούς εξυπηρετούν αλλά και τι είδους ρίσκα και κίνδυνοι ελλοχεύουν κατά την χρήση των εφαρμογών του.

Τι είναι τα Αποκεντρωμένα Χρηματοοικονομικά (DeFi);

To DeFi (Decentralized Finance), αποτελεί μια αναδυόμενη εναλλακτική του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Βασικό γνώρισμα του DeFi αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας των κρυπτονομισμάτων και του Blockchain για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών συναλλαγών και εφαρμογών.

Το DeFi θέτει ως θεμελιώδη στόχο του τον εκδημοκρατισμό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αντικαθιστώντας τα κεντρικά οικονομικά ιδρύματα με peer-to-peer σχέσεις.

Μέσα απο τις peer-to-peer διαδικασίες διαπραγματεύσεις δύναται να πραγματοποιηθεί ένα πλήρες πλέγμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο οποίο εκτός απο απλές διατραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβάνονται λειτουργίες δανεισμού, ασφάλειας, υποθήκης, καθώς και σύνθετα συμβόλαια, αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων κ.α.

Peer-to-peer (P2P)

Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές peer-to-peer (P2P) είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις πίσω από το DeFi και έχουν αναδειχθεί ως ένα εξέχον μοντέλο αποκεντρωμένων ανταλλαγών.

Κατά τις P2P συναλλαγές πραγματοποιούνται άμεσες ανταλλαγές μεταξύ ομότιμων ατόμων, παρακάπτοντας τους κεντρικούς μεσάζοντες.

Η συσχέτιση με την ανάδειξη του χρυσού

Για να αναδειχθεί πλήρως ο χρυσός, ως μέσω ανταλλαγής αξίας χρειάστηκε να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν οι πρώτες τράπεζες.

Η χρήση του μέχρι τότε περιοριζόταν σε συναλλαγές τοπικού εμπορικού δικτύου.

Η ριζική του ανάδειξη όμως σε παγκόσμιο μέσω αποθήκευσης αξίας και συναλλαγματικού προιόντος επιτεύχθηκε με την ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου και των υπηρεσιών του.

Η έκδοση τραπεζογραμματίων έναντι του χρυσού, η θεσμοθέτηση του ως σταθερή εγγύηση για την προσφορά δανειων, η μετέπειτα δημιουργία χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσα από τα οποία αντανακλάται η χρηματιστηριακή του αξία κ.α., συνιστούν τα θεμέλια που χρειάστηκαν ώστε να λάβει ο χρυσός την σημερινή του υπόσταση.

Αντίστοιχα για να αναδειχθεί ο χώρος των κρυπτονομισμάτων και να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών καθίσταται πρώτα απαραίτητη η ανάδειξη των DeFi εφαρμογών.

Ο εκδημοκρατισμός των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η αποκέντρωση και η απομάκρυνση του μεσάζοντα,σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την οικονομία με μηδενικά λειτουργικά έξοδα, ενώ τα κέρδη θα μοιράζονται μεταξύ των χρηστών.

Centralized Finance (CeFi)

Στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα όλες οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες και εφαρμογές αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης μιας κεντρικής οντότητας η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα κυβερνητικών και ρυθμιστικών αρχών.

Οι χρήστες του τραπεζικού δικτύου και καταναλωτές των προϊόντων του βρίσκονται αντιμέτωποι με πληθώρα οικονομικών μεσαζόντων (τράπεζες, χρηματιστήρια, δανειστές).

Αυτόματα η προσβασιμότητα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθίσταται απρόσιτη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ειδικότερα αν υπολογίσουμε και τα διογκωμένα λειτουργικά έξοδα, τα οποία μεταφράζονται σε χρεώσεις που επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Decentralized Finance (DeFi)

To DeFi αποτελεί μια μέγιστη αμφισβήτηση του παραδοσιακού κεντρωποιημένου τραπεζικού συστήματος και του τρόπου λειτουργίας του.

Ουσιαστικά στα αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά αποδυναμώνονται οι μεσάζοντες και ενδυναμώνεται η διαδικασία των peer-to-peer ανταλλαγών.

Όταν τοποθετεί κανείς τις αποταμιεύσεις του σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου και εξασφαλίζει απόδοση επιτοκίου 1%, η τράπεζα πραγματοποιεί δανεισμό χρησιμοποιώντας τα ίδια χρήματα με επιτόκιο 4%, επιτυγχάνοντας κέρδη ύψους 3% επί των αρχικών καταθέσεων.

Στο DeFi οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να δανείσουν τις αποταμιεύσεις τους απευθείας σε άλλους μειώνοντας την απώλεια κέρδους και εξασφαλίζοντας την πλήρη απόδοση των χρημάτων τους.

Blockchain και DeFi

Η τεχνολογία του Blockchain συνιστά έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με το DeFi και μέσω αυτού η λειτουργία και χρήση του καθίσταται εφικτή.

Το Blockchain είναι ένα αποκεντρωμένο δημόσιο Ledger στο οποίο καταγράφεται το ιστορικό των οικονομικών συναλλαγών. 

Οι χρήστες μιας DeFi εφαρμογής κατέχουν το ίδιο αντίγραφο του δημόσιου Ledger στο οποίο υπάρχει καταγεγραμένη κάθε συναλλαγή.

Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η διασφάλιση της ανωνυμίας των χρηστών, η επαλήθευση των συναλλαγών και η καταγραφή αρχείου ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων.

Η εξασφάλιση επαλήθευσης και καταγραφής των συναλλαγών επιτυγχάνεται μέσω χρηστών του ίδιου Blockchain, από μια διαδικασία επίλυσης πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων και προσθήκης νέων block συναλλαγών στο Blockchain.

Μειονεκτήματα του DeFi

Το DeFi αποτελεί μια καινοτόμα εναλλακτική του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, η χρήση του όμως παρουσιάζει πληθώρα κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια και λειτουργικότητα της χρήσης του.

Η εφαρμογή του δεν έχει δοκιμαστεί με επάρκεια σε μακροχρόνιο και ευρύ πλαίσιο.

Προστασία:

Το ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τις DeFi εφαρμογές δεν είναι ακόμα αρκετά ξεκάθαρο ως προς την εφαρμογή του.

Οι χρήστες του Decentralized Finance λαμβάνουν υποστήριξη μείζονος σημασίας σε περίπτωση κάποιου λάθος κατά την διεκπεραίωση συναλλαγών.

Στο παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα υπάρχει ένα ευρύ ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα από το οποίο εξασφαλίζεται η ασφαλής αξιοποίηση των παροχών του απο τους χρήστες του.

Hacking και υποκλοπές: 

Η τεχνολογία του Blockchain σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Υπάρχουν ωστόσο άλλες πτυχές των DeFi εφαρμογών που διατρέχουν ισχυρό κίνδυνο παραβίασης, γεγονός που ενδεχομένως να μεταφράζεται σε απώλειες κεφαλαίων.

Collateralization (εγγύηση):

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι απαιτήσεις των DeFi εφαρμογών δανεισμού απαιτούν εξαιρετικά υψηλές εγγυήσεις σε βαθμό που περιορίζουν σημαντικά την κλίμακα καταλληλότητας ως προς την δανειοληπτική ικανότητα.

HyFi: Hybrid Finance

Οι καινοτομίες των DeFi εφαρμογών φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν καθώς εξυπηρετούν τον σκοπό της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης με τεχνολογική υποστήριξη βέλτιστου επιπέδου.

Παρόλα αυτά,η μαζική υιοθέτηση του DeFi δεν φαίνεται να είναι άμεσα εφικτή, κυρίως λόγω των ζητημάτων ασφαλείας και προστασίας των χρηστών.

Το επόμενο στάδιο φαίνεται να είναι το HyFi (Hybrid Finance), κατά το οποίο χρηματοοικονομικές εταιρείες με υβριδική υπόσταση θα γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στις DeFi εφαρμογές και το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Συμπεράσματα

Τα αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά αποτελούν μια εναλλακτική του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Οι DeFi εφαρμογές συνιστούν μια καινοτόμα και δυνητικά επικερδής εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain.

Εξυπηρετούν παράλληλα τον απώτερο σκοπό της αποκέντρωσης στα συστήματα χρηματοδότησης και απομάκρυνσης των οικονομικών μεσαζόντων.

Μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες επιτυγχάνονται οικονομικότερες και ταχύτερες λειτουργίες χρηματοδότησης, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό, ενώ ακόμη εξασφαλίζουν την κυριότητα της ιδιοκτησίας απέναντι στα αποθεματικά κεφάλαια.

Παρόλα αυτά το Decentralized Finance βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο ανάπτυξης και λειτουργίας, παρουσιάζοντας σημαντικά ρίσκα σχετικά με την ενδεχόμενη ελλειμματική ασφάλεια και προστασία του χρήστη.

Η εφαρμογή του και η επικείμενη ευρεία υιοθέτηση, του αποτελεί άμεση απειλή απέναντι στο τραπεζικό κατεστημένο.

Τα επόμενα χρόνια λοιπόν εμπεριέχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ανάπτυξη του DeFi και την ανταπόκριση του κόσμου προς τις εφαρμογές του.

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Αναστάσης Κιώτης

Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον χώρο της Λογιστικής και Συμβουλευτικής και πιστοποιημένη εξειδίκευση στον κλάδο Cryptocurrency and Blockchain , όπου δραστηριοποιείται ενεργά. Μέσω της αρθογραφίας αποσκοπεί να παρέχει εποικοδομητικό περιεχόμενο σχετικά με τα χρηματοοικονομικά, τις επενδύσεις και την αγορά κρυπτονομισμάτων.