4 Οργανωτικές Στρατηγικές και ποια η σημασία τους

4 Οργανωτικές Στρατηγικές και ποια η σημασία τους

οργανωτικές στρατηγικές

Οι οργανωτικές στρατηγικές είναι μια κριτική μορφή σχεδιασμού και διαχείρισης κάθε επιχείρησης.

Βοηθούν τις εταιρείες να αναγνωρίσουν το σκοπό τους, να δημιουργήσουν ένα πλάνο και να το υλοποιήσουν.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε 4 οργανωτικές στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία κάθε επιχείρησης καθώς και το γιατί είναι τελικά τόσο σημαντικές.

Μια οργανωτική στρατηγική είναι σαν ένα αποτύπωμα που κατευθύνει μια επιχείρηση και καθορίζει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι της.

Είναι ένα απαραίτητο κομμάτι κάθε πετυχημένης επιχείρησης καθώς μπορεί να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι όλοι στην επιχείρηση καταλαβαίνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί και πώς πρέπει να διεξαχθεί το κατάλληλο πλάνο για την επιτυχία.

Το να γίνουν κατανοητές οι στρατηγικές αυτές είναι σημαντικό για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης και για την επίτευξη των στόχων της. 

Οργανωτική Στρατηγική

Τι είναι μια Οργανωτική Στρατηγική

Είναι ένα περιεκτικό σχέδιο που θέτει την κατεύθυνση και τους σκοπούς μιας επιχείρησης.

Αυτό το πλάνο βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι είναι μέλη της επιχείρησης δουλεύουν μαζί για να πετύχουν τον ίδιο σκοπό.

Οι οργανωτικές στρατηγικές μπορούν να χωριστούν σε 4 κύριες κατηγορίες: την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τους στόχους.

Η δήλωση αποστολής είναι αυτό που η επιχείρηση φιλοδοξεί να πετύχει και συνήθως είναι σχετικά σύντομο και εύκολο να το θυμηθεί κάποιος. Βοηθά να συγκεντρωθεί η ενέργεια όλων των εργαζόμενων προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Το όραμα περιγράφει πού θέλει να πάει η επιχείρηση στο μέλλον και πρέπει να αντικατοπτρίζει τις κύριες αξίες της κάθε επιχείρησης.

Οργανωτική Στρατηγική
Οργανωτική Στρατηγική

Οργανωτικές Στρατηγικές: Οφέλη

 • Μια οργανωτική στρατηγική βοηθά να διασφαλίσουμε ότι όλοι μέσα στην επιχείρηση εργάζονται προς τον ίδιο στόχο και το κάνουν όλοι μαζί σαν ομάδα.
 • Οι οργανωτικές στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες όλων προς κρίσιμους στόχους που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.
 • Μια ξεκάθαρη οργανωτική στρατηγική μπορεί να βοηθήσει να μειώσει τα κόστη και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων επιτρέποντας σε όλους να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά.
 • Οι οργανωτικές στρατηγικές παρέχουν επίσης μια διαύγεια για τους εργαζόμενους επιτρέποντας τους να καταννοήσουν τους ρόλους τους και τις αρμοδιότητες τους πιο ξεκάθαρα.
 • Οι οργανωτικές στρατηγικές είναι σημαντικές για τη διασφάλιση μιας μακρόχρονης επιτυχίας και ανάπτυξης του οργανισμού. Καθορίζουν το πώς ο οργανισμός πρέπει να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. 
 • Τέλος, οι οργανωτικές στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν να παρέχουν στους εργαζόμενους μια ξεκάθαρη αίσθηση κατεύθυνσης επιτρέποντας τους να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στο έργο της επιχείρησης.

Οργανωτική Στρατηγική
Οργανωτική Στρατηγική

Οργανωτικές Στρατηγικές: Ποιος είναι ο σκοπός τους;

 • Οι οργανωτικές στρατηγικές παρέχουν ένα πλαίσιο για να επιτευχθεί η επιτυχία και να βοηθήσουν τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους του. 
 • Βοηθούν να επιτευχθεί μια κοινή πορεία ως προς τους στόχους της επιχείρησης, έτσι ώστε όλοι να συγκεντρώσουν τις προσπάθειες τους ως προς την επίτευξη τους.
 • Παρέχουν διαύγεια και κατεύθυνση, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να καταλάβουν τους ρόλους τους πιο αποτελεσματικά και να συνεισφέρουν ουσιαστικά.
 • Οι Οργανωτικές Στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα συγκεντρώνοντας τους εργαζόμενους σε κρίσιμες περιοχές όπου μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση.
 • Τέλος, οι Οργανωτικές Στρατηγικές είναι σημαντικές για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την ανάπτυξη της. Καθορίζουν το πώς θα διοικηθεί μια επιχείρηση και τι αποφάσεις θα ληφθούν μακροπρόθεσμα.

Οργανωτικές Στρατηγικές: Η σημασία τους

 1. Οι Οργανωτικές Στρατηγικές είναι ουσιαστικές για να εξασφαλίσουν την επιτυχία του οργανισμού.

 1. Βοηθούν να φέρουν όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση πιο κοντά και να εξασφαλίσουν ότι όλοι εργάζονται προς τον ίδιο στόχο.

 1. Οι Οργανωτικές Στρατηγικές παρέχουν διαύγεια και κατεύθυνση στους εργαζόμενους επιτρέποντας τους να κατανοήσουν τους ρόλους τους και τις αρμοδιότητες τους πιο αποτελεσματικά.

 1. Οι οργανωτικές Στρατηγικές βοηθούν να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες στους κριτικούς σκοπούς που θα οδηγήσουν τον οργανισμό μακροπρόθεσμα σε μια επιτυχημένη πορεία.

 1. Τέλος, οι Οργανωτικές Στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν να μειωθούν τα κόστη και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης επιτρέποντας σε όλους να δουλεούν μαζί πιο αποτελεσματικά.
Οργανωτική Στρατηγική
Οργανωτική Στρατηγική

Ποια είναι τα 4 είδη Οργανωτικών Στρατηγικών;

Ακολουθούν τα 4 είδη των Οργανωτικών Στρατηγικών που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση.

Στρατηγική Διαφοροποίησης

Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στο να παρέχει η επιχείρηση ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Επιτρέπει έτσι στην επιχείρηση να διαφοροποιηθεί και να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Πλεονεκτήματα

 1. Οι στρατηγικές διαφοροποίησης μπορούν να βοηθήσουν στην προσέλκυση πελατών που ψάχνουν κάτι μοναδικό και διαφορετικό από τον ανταγωνισμό.
 2. Επιτρέπει στην επιχείρηση να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό κάνοντας την πρωτοπόρα στην αγορά.

Μειονεκτήματα

 1. Οι Στρατηγικές Διαφοροποίησης μπορεί να έχουν ένα κόστος χρονικά και να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω έλλειψης χρόνου.
 2. Το να διατηρήσει μια επιχείρηση μια μοναδική προσφορά μπορεί να αποβεί δύσκολο εγχείρημα καθώς ο ανταγωνισμός συνεχώς προσαρμόζεται και αλλάζουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους

Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στο να παρέχεται ένα προϊόν ή υπηρεσία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, επιτρέποντας στον οργανισμό να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσφέροντας χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πλεονεκτήματα

 1. Η Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους επιτρέπει στην επιχείρηση να προσελκύσει πελάτες πιο ευαισθητοποιημένους ως προς την τιμή, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αγοράσουν λόγω χαμηλότερης τιμολόγησης.
 2. Βοηθά τον οργανισμό να μεγιστοποιήσει τα κέρδη μειώνοντας το κόστος εφόσον περνά τα κέρδη του στον καταναλωτή μέσω χαμηλότερης τιμολόγησης. Είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί συγκριτικά με τις άλλες οργανωτικές στρατηγικές. Περιλαμβάνει λιγότερα ρίσκα και μικρότερο κόστος υλοποίησης.

Μειονεκτήματα

 1. Οι Στρατηγικές Ηγεσίας Κόστους μπορεί να προσελκύσουν πελάτες που αδιαφορούν για την αξία ή την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών καθώς αυτές παραβλέπονται για να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές.
 1. Το να διατηρηθεί μια Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι κάτι δύσκολο καθώς οι ανταγωνιστές μπορεί παρομοίως να αρχίσουν να προσφέρουν χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες.

Οργανωτική Στρατηγική

Στρατηγική Καινοτομίας

Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στη δημιουργία και εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που διαφέρουν από τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά, επιτρέποντας στην επιχείρηση να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Πλεονεκτήματα

 1. Οι Στρατηγικές Καινοτομίας μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση να είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό εισάγοντας προϊόντα ή υπηρεσίες που κανείς δεν είχε σκεφτεί νωρίτερα.
 1. Επιτρέπει στην επιχείρηση να εισχωρήσει σε νέες αγορές στις οποίες μπορεί να μην έχουν υπάρξει προηγουμένως, προσφέροντας τους πλεονέκτημα συγκριτικά με τον ανταγωνισμό.

Μειονεκτήματα

 1. Οι Στρατηγικές Καινοτομίας μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν καθώς απαιτούν μεγαλύτερο κόστος και επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη και χρόνο για τη σωστή εφαρμογή τους.
 2. Μπορεί να αποτελεί πρόκληση το να διατηρηθεί καινοτόμα προσέγγιση σε βάθος χρόνου καθώς ο ανταγωνισμός συνεχώς προσαρμόζεται και αλλάζει για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Στρατηγική Ανάπτυξης

Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στην επέκταση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς, λανσάροντας νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και εισχωρώντας σε νέες αγορές.

Πλεονεκτήματα

 1. Οι στρατηγικές ανάπτυξης μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αυξήσουν τα κέρδη τους εισχωρώντας σε νέες αγορές που μπορεί να μην είχαν εισχωρήσει προηγουμένως.
 2. Επιτρέπει στην επιχείρηση να επεκτείνει τη βάση πελατών της και να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων .

Μειονεκτήματα

 1. Οι στρατηγικές ανάπτυξης απαιτούν σημαντικά χρηματικά αποθέματα για να είναι αποδοτικές και πετυχημένες και μπορεί να είναι ακριβές να εφαρμοστούν.
 2. Μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθεί μια στρατηγική ανάπτυξης σε βάθος χρόνου καθώς ο ανταγωνισμός συνεχώς αλλάζει την προσέγγιση για πρωτοπορία.

Οργανωτική Στρατηγική

Οργανωτικές Τεχνικές: Παραδείγματα

Μια οργανωτική τεχνική μπορεί να αποδειχτεί ένα σημαντικό εργαλείο για επιχειρήσεις που αναζητούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψην τόσο τα οφέλη όσο και τα μειονεκτήματα κάθε στρατηγικής πριν την εφαρμογή της.

Με το να κατανοήσουν τις διάφορες οργανωτικές τεχνικές που υπάρχουν διαθέσιμες, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική που ταιριάζει καλύτερα στους σκοπούς και τους στόχους τους. 

Τέλος, οι πιο πετυχημένες εταιρείες επιλέγουν μια στρατηγική που ταιριάζει με το γενικό business plan και τους επιτρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά.

Η οργανωτική στρατηγική παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας επιχείρησης.

Τη βοηθά να καθορίσει πως θα λειτουργήσει, ποια προϊόντα ή ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει και το πώς θα ανταγωνιστεί με άλλες επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας.

Επίλογος

Μια Οργανωτική Στρατηγική είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τις λάβουν υπόψην και να είναι ενήμερες για τα υπέρ και τα κατά τις καθεμίας.

Η σωστή ενημέρωση μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Emeritus.org

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας