Startups: Πως μπορούν να ξεπεράσουν την οικονομική αβεβαιότητα;

Startups: Πως μπορούν να ξεπεράσουν την οικονομική αβεβαιότητα;

Startups: Πως μπορούν να ξεπεράσουν την οικονομική αβεβαιότητα;

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, οι startups αντιμετωπίζουν ένα οικονομικό τοπίο με βασικό του χαρακτηριστικό την οικονομική αβεβαιότητα.

Η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων που είχε διαρκέσει από τον απόηχο της οικονομικής κρίσης του 2008, άνοιξε τις πόρτες για τις startups. Τους παρέχει άφθονη πρόσβαση σε κεφάλαια ενώ προάγει ένα ήθος που υπερασπιζόταν την ανάπτυξη πάνω από όλα.

Τώρα, η εποχή της “εύκολης” νομισματικής πολιτικής έχει τελειώσει και ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων που ξεκίνησε το 2022, έχει δημιουργήσει μια μυριάδα αντίξοων οικονομικών συνθηκών για τις startups.

Αυτή η αλλαγή ήταν πιο εμφανής στη συγκέντρωση κεφαλαίων. Σε γενικές γραμμές, τόσο οι συμφωνίες, όσο και οι πιστώσεις έχουν μειωθεί και έχουν γεμίσει με περιορισμούς. Αυτό επηρεάζει τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές αγορές.

Σήμερα, οι startups δυσκολεύονται σημαντικά να βρουν επενδυτές, καθώς εξισορροπούν τις προσδοκίες για την επίτευξη ανάπτυξης, με μια σαφή πορεία προς θετικές ταμειακές ροές.

Οι startups είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να παραχωρήσουν περισσότερα σε δανειστές με υψηλότερο επιτόκιο και περιοριστικές συμβάσεις. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις μεταξύ χρηματοδότησης μέσω χρέους ή μετοχικού κεφαλαίου έχουν γίνει πιο περίπλοκες.

Σε αυτές τις περιπλοκές προστίθεται ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον, με πολλές νέες νομοθετικές προσπάθειες που επιδιώκουν να περιορίσουν τις εκτιμήσεις των θεσμικών επενδυτών σε αποκλειστικά χρηματικούς παράγοντες κατά τη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης.

Σε αυτές τις περιόδους, οι startups πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τα εξής:

  • Τους παράγοντες εσόδων
  • Το κόστος αυτών των παραγόντων
  • Στοιχεία όπως οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και η διαχείριση κεφαλαίου κίνησης

Πάμε να δούμε αναλυτικά 3 τρόπους με τους οποίους μπορούν οι startups να αξιοποιήσουν την οικονομική αβεβαιότητα προς όφελός τους.

Ποια οφέλη προσφέρει η οικονομική αβεβαιότητα; / Foundr

1. Βασιστείτε σε δεδομένα κόστους

Οι startups βασίζονταν πάντα σε δεδομένα. Χωρίς αυτά, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, δόθηκε περισσότερη έμφαση στα δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες αύξησης των εσόδων.

Στη σημερινή οικονομική αβεβαιότητα, οι startups πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην έρευνα και την ανάλυση των επιχειρηματικών τους δεδομένων έτσι ώστε να ανταγωνιστούν για κεφάλαιο και μερίδιο αγοράς.

Τον τελευταίο χρόνο, η εστίαση στο κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά. Οποιαδήποτε εταιρεία δεν βελτιστοποιεί τις δραστηριότητές της μέσω προληπτικών ελέγχων κόστους θα δυσκολευτεί να συγκεντρώσει κεφάλαια και να αναπτυχθεί.

Οποιαδήποτε εταιρική πρωτοβουλία θα πρέπει να αξιολογείται υπολογίζοντας τον αντίκτυπο των αυξημένων ταμειακών ροών. Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και έξοδα, και όχι μόνο την προοπτική των αυξημένων εσόδων.

Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν πώς το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την παραγωγή βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιβάλλον υψηλού επιτοκίου.

Το οριακό κόστος των κεφαλαίων έχει αυξηθεί δραματικά το τελευταίο έτος. Ο πληθωρισμός έχει επίσης αυξήσει το κόστος των εισροών.

Οι αγορές εργασίας, ιδίως για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, παραμένουν σφιχτές. Επομένως, το κόστος εργασίας θα είναι υψηλότερο στο άμεσο μέλλον.

Για ορισμένες (αλλά όχι όλες) startups, μπορεί να είναι πιο κερδοφόρο να επικεντρωθούν σε μια πιο αργή, “οργανική” ανάπτυξη.

Ένα αδικαιολόγητα υψηλό κόστος κεφαλαίου θα διαβρώσει τελικά την κερδοφορία, συμπιέζοντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Για να αποφασίσετε εάν (και κατά πόσο) θα αυξήσετε την παραγωγή για να επιτύχετε τους στόχους εσόδων, απαιτεί γνώση του κόστους και των δεδομένων ταμειακών ροών. Έχει γίνει εξαιρετικά σημαντικό σε αυτό το μακροοικονομικό περιβάλλον.

2. Πως συνδέονται οι ταμειακές ροές με την οικονομική αβεβαιότητα;

Μόλις μια επιχείρηση κατανοήσει πώς το κόστος επηρεάζει τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους της, μπορεί να επικεντρωθεί στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την μεγιστοποίηση των ταμειακών της ροών.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής αποτελεί η Amazon.

Η Amazon συνήθως πληρώνει τους εμπόρους σε 60 έως 90 ημέρες, ακόμα κι αν εισπράττει τα χρήματα από τους πελάτες προκαταβολικά μέσω πιστωτικών καρτών.

Αυτό της έδωσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην επιτυχή διαχείριση και αξιοποίηση των ταμειακών της ροών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η PayPal, το οποίο έχει σημαντικό τμήμα του όγκου επεξεργασίας πληρωμών του μέσω ACH.

Αυτή η μέθοδος κοστίζει γενικά 0,3 δολάρια για την εκτέλεση, αλλά το PayPal χρεώνει περίπου 2,9% + 0,3 δολάρια για την επεξεργασία της συναλλαγής σύμφωνα με άλλους επεξεργαστές πληρωμών.

Αυτό δίνει στην PayPal ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο λειτουργικό περιθώριο με προβλέψιμες ταμειακές ροές.

Για τη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και ταμειακών ροών, οι startups θα πρέπει να “αγκαλιάζουν” τα δεδομένα που τους παρέχονται.

Κάθε λειτουργία και επιχειρηματική διαδικασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα πλαίσιο οικονομικών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό έχει συχνά τα εξής οφέλη:

  • Οδηγεί σε αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών και βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας
  • Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό νέων τομέων για ανάπτυξη
  • Οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις με στόχο να αντιμετωπιστεί η οικονομική αβεβαιότητα
  • Συμβάλλει στο κλείσιμο μη κερδοφόρων επιχειρήσεων και την επένδυση σε αναδυόμενους μοχλούς ανάπτυξης.
οικονομική αβεβαιότητα
Γράφημα που απεικονίζει το πως έχει διαμορφωθεί η οικονομική αβεβαιότητα τα τελευταία 50 χρόνια

3. Δημιουργήστε μια κουλτούρα εστιασμένη στα δεδομένα

Πολλές επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, παράγουν τεράστιες ποσότητες χρήσιμων δεδομένων.

Όμως, χωρίς μια κουλτούρα συνεργασίας, πολλά από αυτά τα δεδομένα παραμένουν ανεπαρκώς αξιοποιημένα. Οι startups έχουν ένα εγγενές πλεονέκτημα εδώ.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως υπόκεινται στη δική τους ριζωμένη κουλτούρα και ένα σύνολο συστημάτων και διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες φάσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι startups έχουν μια κουλτούρα που εξακολουθεί να αναπτύσσεται και μπορούν εύκολα να επηρεαστούν από τους αναδυόμενους ηγέτες εντός του οργανισμού.

Τα περισσότερα στελέχη κατανοούν τη σημασία της επένδυσης σε ταλέντα και της οικοδόμησης ισχυρών ομάδων. Στον αντίποδα, η ηγεσία στις startups, κατά τη δημιουργία των ομάδων και των διαδικασιών τους, πρέπει να καλλιεργήσει μια κουλτούρα συνεργασίας.

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις startups. Δημιουργούν διαδικασίες ελέγχων, αξιολογούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και βοηθούν τα στελέχη στην λήψη αποφάσεων.

Η δημιουργία ομάδων με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στις startups να αυξήσουν σημαντικά τα κέρδη τους.

Αναλύοντας τη συμπεριφορά των πελατών, τις τάσεις της αγοράς και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, μπορούν να εντοπίσουν τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Ως αποτέλεσμα, μπορούν να επενδύουν με στρατηγικό τρόπο και να αναπτύσσουν στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων για να αυξήσουν την κερδοφορία. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την δημιουργία ακριβών και αξιόπιστων μοντέλων προβλέψεων.

Μια κουλτούρα που βασίζεται σε δεδομένα ενσωματώνει επίσης συστήματα για την αμφισβήτηση των υποθέσεων στα οποία βασίζονται τα μοντέλα χρηματοοικονομικών προβλέψεων.

Αυτό περιλαμβάνει μοντέλα προσομοίωσης ακραίων περιπτώσεων σε διάφορα σενάρια, όπως απροσδόκητες διακυμάνσεις επιτοκίων ή οικονομική ύφεση.

Υποβάλλοντας τα μοντέλα σε αυστηρά “stress tests”, οι startups μπορούν να αξιολογήσουν την ανθεκτικότητά τους και να εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες.

Αυτή η προληπτική προσέγγιση βοηθά στον μετριασμό των κινδύνων. Επιπλέον, επιτρέπει στις ομάδες χρηματοδότησης να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα.

Εν ολίγοις…

Σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομική αβεβαιότητα είναι ο πρωταγωνιστής, οι startups που δίνουν προτεραιότητα στην επιστήμη, την συλλογή και ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων θα είναι πιο ανταγωνιστικές.

Με την ενσωμάτωση οικονομικών γνώσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μπορούν να αντιμετωπίσουν το εξελισσόμενο οικονομικό τοπίο με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αλλά και ανθεκτικότητα.

Αγκαλιάζοντας στρατηγικές που βασίζονται σε δεδομένα, οι startups μπορούν να χαράξουν μια πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κερδοφορία εν μέσω των ευρειών προκλήσεων και ευκαιριών της επόμενης οικονομικής εποχής.

Πηγή: IBT

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.