Εξερευνώντας τις αρμοδιότητες και τις δεξιότητες ενός Design Thinking Leader 

Εξερευνώντας τις αρμοδιότητες και τις δεξιότητες ενός Design Thinking Leader 

Design Thinking Leader

Το Design Τhinking ή αλλιώς σχεδιαστική σκέψη περιλαμβάνει την αναγνώριση προβλημάτων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για αυτά, τα οποία γίνονται από τον Design Thinking Leader.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μια εταιρεία μπορεί να αυξήσει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα ενώ παράλληλα βελτιώνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες της. 

Η σχεδιαστική σκέψη μπορεί αργότερα να παρουσιάσει ευκαιρίες για καινοτομία και συνεργασία του προσωπικού. 

Αυτό το άρθρο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις περισσότερα για τους ρόλους και τις ευθύνες ενός Design Thinking Leader.

Design Thinking

Τι είναι το Design Thinking?

To Design Thinking είναι η πρακτική χρήσης πρωτοτυπίας για την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν με τη χρήση ενός προιόντος ή μιας υπηρεσίας

Περιλαμβάνει την αντιμετώπιση ενός προβλήματος μεθοδικά και έξυπνα, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης, ουσιαστικής αλλαγής. 

Αυτή η τακτική συνήθως αφορά τις δραστηριότητες των project που είναι προσανατολισμένα στον πελάτη. 

Design Thinking

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν τα project, να δημιουργούν και να εξειδικεύουν προϊόντα και υπηρεσίες, να βελτιώνουν τη διαδικασία ροής εργασιών και να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη χάρη στη σχεδιαστική σκέψη.

Η ικανοποίηση του χρήστη είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Design Thinking για την ανάπτυξη και βελτιώση ενός προιόντος, μιας υπηρεσίας ή διαδικασίας

Λαμβάνεται επίσης υπόψην η οικονομική και τεχνολογική βιωσιμότητα ενός project. 

Τα μέλη της ομάδας διαρκώς εξερευνούν και αναπτύσσουν νέες τεχνικές χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αυτή.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινού τους με το να επαναλαμβάνουν και να δοκιμάζουν το project.

Design Thinking Leader
Design Thinking

Design Thinking Leader: Ρόλοι και Αρμοδιότητες

 • Οι περισσσότερες πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν Design Thinking θα ξεκινήσουν μια φάση έρευνας. Η σχεδιαστική έρευνα μπορεί να επηρεάσει τον ιδεασμό, να βοηθήσει τη φάση δοκιμής και να συνεισφέρει στη φάση του ορισμού.
 • Τα καθήκοντα του Design Thinking Leader για τις πρωτοβουλίες του design thinking εκτείνονται πέρα από την επίβλεψη του προυπολογισμού και του χρονικού προγραμματισμού και οργάνωσης των παραδοτέων εργασιών.
 • Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στο να βοηθήσει την ομάδα να αναπτύξει ενσυναίσθηση για τα ενδιαφερόμενα μέλη τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και φιλοδοξίες.
 • Να είναι αυτός που σταματά και προλαμβάνει την ομάδα από το να παίρνει σχεδιαστικές αποφάσεις χωρίς να έχει πρώτα σκεφτεί όλες τις επιλογές είναι επίσης άλλη μια πρόκληση. Αυτό συμβαίνει συχνά επειδή ο καθένας μέσα και έξω από την ομάδα βρίσκεται υπό πίεση να “προχωρήσουν τα πράγματα”. Η ομάδα χρειάζεται να προστατευτεί από αυτές τις πιέσεις από τον Design Thinking Leader, ο οποίος πρέπει επίσης να βεβαιωθεί οτι δημιουργούνται και εξετάζονται επιλογές. 
 • Ο Design Thinking Leader είναι επίσης υπεύθυνος να καθορίζει πότε είναι απαραίτητη η δημιουργία προτύπων και δοκιμών μετά τη φάση της ανακάλυψης. Κάποιος μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει για καιρό στη φάση της έρευνας. Όταν συμβαίνει αυτό, ο Design Thinking Leader πρέπει να βρει στρατηγικές για να προχωρήσουν ξανά τα πράγματα. Παρότι αυτό είναι ένα σημαντικό ταλέντο, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί σαν στάδιο αλλά ούτε και ο τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο. 

Design Thinking Leader
Design Thinking

Ποιες οι δεξιότητες ενός Design Thinking Leader

 1. Ενεργητική Ακρόαση
 2. Χαρτογράφηση του ταξιδιού του πελάτη
 3. Σχεδιασμός Μοτίβων
 4. Σχεδιασμός Διαδικασίας
 5. Ενσυναίσθηση
 6. Συνέντευξη
 7. Έρευνα Αποτελεσμάτων
 8. Διαχείρηση project
 9. Ανάλυση έρευνας
 10. Ικανότητες User Testing
 11. Κατανόηση των πελατών
Design Thinking Leader
Design Thinking

Γιατί το Design Thinking είναι σημαντικό;

Το Design Thinking επιχειρεί να κατανοήσει και να αξιολογήσει το πώς οι πελάτες εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες για να κατανοήσουν καλύτερα το πώς λειτουργεί η σχέση καταναλωτή-προϊόντος.

Η σχεδιαστική σκέψη προκαλεί τις συμβατικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων όταν γεννιούνται οι ιδέες, αναπτύσσονται τα σχέδια και παράγονται τα προϊόντα.

Όταν εφαρμοστούν οι μέθοδοι για τη βελτίωση των αγαθών και των υπηρεσιών καθώς και των εταιρικών λειτουργιών, η χρήση αυτής της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής λύσεως προβλημάτων μπορεί να συγκεντρωθεί σε απαντήσεις που μπορεί να μην είναι πάντα προφανείς.

Πηγή: Emeritus.org

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας