Βιώσιμη Επιχείρηση: Τι είναι και γιατί είναι σημαντική την σημερινή εποχή

Βιώσιμη Επιχείρηση: Τι είναι και γιατί είναι σημαντική την σημερινή εποχή

Βιώσιμη Επιχείρηση

Η Βιώσιμη επιχείρηση δεν έχει σχέση μόνο με το να είναι ο προϋπολογισμός της ισοσκελισμένος.

Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή, που βιώνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Τα πλαστικά σκεύη συσσωρεύονται στις θάλασσες και τα οικοσυστήματα εξαφανίζονται.

Μια Βιώσιμη επιχείρηση συνεπώς λαμβάνει υπ’ όψιν τον αντίκτυπο της στον πλανήτη και την κοινωνία. Πρόκειται για μια συνεχή και δυναμική διαδικασία, που είναι ενσωματωμένη στον πυρήνα σχετικά με ό,τι  πραγματοποιεί μια επιχείρηση.

Τι είναι μια Βιώσιμη επιχείρηση;

Μια Βιώσιμη επιχείρηση σκοπεύει να επηρεάσει θετικά το περιβάλλον και τον πλανήτη.

Ο στόχος της είναι να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο, που έχει, σε αυτό.

Αναλύει κάθε βήμα στις διεργασίες της, όσον αφορά την κατασκευή, τις μεταφορές και τις πωλήσεις.

Σκοπός της είναι να γίνει πιο βιώσιμη, να περιορίσει τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και να ωφελήσει τον πλανήτη.

Έτσι, η κάθε της απόφαση ενισχύεται από την επιθυμία της να βελτιώσει το περιβάλλον.

Είτε μέσω φυσικών υλικών και μέσω πρωτοβουλιών στην κοινότητα, είτε επικεντρωμένη σε μακροπρόθεσμους στόχους που αποσκοπούν στον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Έτσι, η Βιώσιμη επιχείρηση και οι προσπάθειές της επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες:

Τους ανθρώπους, τον πλανήτη και το κέρδος.

Εφόσον το πετύχει με τις κινήσεις της, εξασφαλίζει την ευημερία των υπαλλήλων και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς περιορίζει ή αντιστρέφει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Βιώσιμη Επιχείρηση
Βιώσιμη Επιχείρηση

Είναι το ίδιο με μια φιλική προς το περιβάλλον επιχείρηση;

Οι όροι «φιλική προς το περιβάλλον» και «Βιώσιμη» συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Ενώ υπάρχουν διάφορες ομοιότητες, υπάρχουν λίγες σημαντικές διαφορές επίσης.

Οι Βιώσιμες επιχειρήσεις σκοπεύουν να διατηρήσουν μια ακμαία οικονομία για τις μελλοντικές γενιές.

Κάνουν επιλογές, ώστε να μην εξαντλούν τους φυσικούς πόρους της γης.

Οι φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις αποβλέπουν να περιορίσουν ή να ξεριζώσουν τις επικίνδυνες συνέπειες στο περιβάλλον.

Όσον αφορά τις φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις, καθετί από την παραγωγή στη συσκευασία, πρέπει να είναι ασφαλές για αυτό.

Τι κάνει μια Βιώσιμη επιχείρηση;

Οι βιώσιμες επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές, βασισμένες σε τρεις άξονες, όπως αναφέραμε προηγουμένως:

Τους ανθρώπους, το κέρδος και τον πλανήτη. Αποσκοπούν στη μείωση του αντίκτυπού τους προς το περιβάλλον και την κοινωνία, μέσω των λειτουργιών τους, αντιμετωπίζοντας παγκόσμια ζητήματα όπως:

 • Κλιματική αλλαγή
 • Zητήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Δίκαιες εργασιακές συνθήκες
 • Μόλυνση
 • Ανισότητα, όσον αφορά το εισόδημα
 • Εξάντληση φυσικών πόρων
 • Φυλετική αδικία
 • Ανισότητα των φύλων

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επωνυμία «Nature’s Path», η οποία είναι αφοσιωμένη στην παραγωγή οργανικών προϊόντων χωρίς τοξικά αγροτικά χημικά. Ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να περιορίσουν την κατανάλωσή τους με κάθε πιθανό και δυνατό τρόπο.

Το ίδιο ισχύει και για την επωνυμία Salt Spring Coffee.

Έχει καταστήσει ουδέτερα τα αποτυπώματα διοξειδίου του άνθρακα, μειώνοντας τα φορτηγά μεγάλης εμβέλειας, αναβαθμίζοντας την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού της και χρησιμοποιώντας βιοκαύσιμα στα φορτηγά διανομής.

Βιώσιμη Επιχείρηση
Βιώσιμη Επιχείρηση

Γιατί είναι σημαντική η βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις;

Καθώς ελέγχουμε παγκόσμια ζητήματα, όπως κλιματική αλλαγή και ανισότητα, η βιωσιμότητα οδηγεί την επιχείρηση να επιτυγχάνει με διάφορους τρόπους.

Αυξάνεται η πιθανότητα επένδυσης

Οι επενδυτές συχνά χρησιμοποιούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και μετρήσεις διακυβέρνησης, για να καθορίσουν τον αντίκτυπο μίας εταιρείας.

Αυτοί θα χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, για να αποφασίσουν, αν ή όχι να επενδύσουν και είναι πιο πιθανό να χρηματοδοτήσουν μια επωνυμία με χαμηλότερο αποτύπωμα στο διοξείδιο του άνθρακα.

Βελτιώνεται η οικονομική απόδοση

Σύμφωνα με μια έρευνα της McKinsey, αναδεικνύεται πως επιχειρήσεις με υψηλό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβερνητικό δείκτη αξιολόγησης, είναι πιο πιθανό να έχουν χαμηλό κόστος χρέους.

Η έρευνα επίσης βρήκε επωνυμίες με αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, όσον αφορά τη βιωσιμότητα, να αποδίδουν καλύτερα οικονομικά.

Ικανοποιούνται οι προσδοκίες των πελατών

Οι καταναλωτές προσδοκούν οι επωνυμίες να είναι βιώσιμες και πληρώνουν περισσότερο για αυτό.

Περίπου το 90% των καταναλωτών είναι πρόθυμοι να ξοδεύουν ένα 10% παραπάνω σε περισσότερα βιώσιμα προϊόντα.

Αποκτάται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών και δείχνοντας πως καταλαβαίνουν τις τρέχουσες παγκόσμιες ανησυχίες, τότε οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις.

Μειώνεται το κόστος

Προσανατολισμένη προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, μπορεί πράγματι μια επιχείρηση να εξοικονομήσει χρήματα.

Περίπου το 33% των επιχειρήσεων, που ενσωματώνουν μια στρατηγική βιωσιμότητας, για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, κατορθώνουν να μειώσουν τα έξοδα και να ενισχύουν τα κέρδη σε ποσοστό μέχρι και 60%.

Βιώσιμη Επιχείρηση

Βιώσιμη Επιχείρηση: Παραδείγματα βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις

Οι στρατηγικές βιωσιμότητας, που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση, θα είναι μοναδικές για τις λειτουργίες της, τις αποστολές της και την βιομηχανία.

Αυτό σημαίνει πως η βιωσιμότητα στην επιχείρηση μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές, συμπεριλαμβάνοντας:

 • Την χρήση βιώσιμων υλικών κατά τη διαδικασία της κατασκευής.
 • Την αξιοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων που σκοπεύουν να μειώσουν τις εκπομπές.
 • Την συνεργασία με πρωτοβουλίες της κοινότητας για να μειωθούν τα απόβλητα.
 • Την χορήγηση και παροχή εκπαιδευτικών αναγκών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες.
 • Την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις γραμμές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα παραδείγματα βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις, όπως αυτά που ακολουθούν.

Αρχικά, η Meow Meow Tweet, μια εταιρεία φυσικής vegan περιποίησης δέρματος, με έδρα τη Νέα Υόρκη, πραγματοποιεί μια υπέροχη δουλειά, δουλεύοντας με βιώσιμες συσκευασίες.

H εταιρεία ξεκαθαρίζει στους πελάτες, που θα ανακυκλώνουν κάθε στοιχείο από τη συσκευασία του προϊόντος.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι χάρτινα κουτιά, γυάλινα βάζα και χάρτινοι σωλήνες.

H εταιρεία αυτή έχει έναν τομέα με την ονομασία «Η κατανομή», όπου σε κάθε σελίδα προϊόντος αναδεικνύεται πώς η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί.

Στην χώρα μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Coffe-Eco, που έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να επαναχρησιμοποιήσει το 100% των απορριμμάτων καφέ (προσέγγιση μηδενικών αποβλήτων) και να παράγει διάφορα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Απομονώνει αυτά τα αντιοξειδωτικά από τα υπολείμματα καφέ μετά από διαδικασίες εκχύλισης, τα οποία χρησιμοποιούνται ως φυσικά συστατικά για τη βιομηχανία καλλυντικών.

Παράλληλα, η Coffe-Eco έχει δημιουργήσει και τη δική της σειρά προϊόντων προσωπικής περιποίησης, με την επωνυμία “Aura Skin”. Μέσω το auraskin.gr ο καταναλωτής μπορεί να παραγγείλει τα προϊόντα που επιθυμεί.

Επιπλέον, μια άλλη εταιρεία, η Two Days Off, χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια για τη λειτουργία των γραφείων της.

Πρόκειται για μία ανεξάρτητη επωνυμία, με γυναίκα ιδιοκτήτρια που ο τρόπος ζωής της εστιάζει στην ουδετερότητα άνθρακα, με βάση την Καλιφόρνια.

Όχι μόνο επικεντρώνεται σε προσεκτικά χειροποίητα ρούχα, αλλά θέλει επίσης να καθησυχάζει τους πελάτες, γνωρίζοντας πως η βιώσιμη κατασκευή των ρούχων της δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Βιώσιμη Επιχείρηση

Έτσι, η εταιρεία, μετράει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κάνει βήματα, για να προάγει 100% ανανεώσιμη ενέργεια για τις λειτουργίες των γραφείων, με τη βοήθεια της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Climate Neutral.

Επίσης, δουλεύει με προμηθευτές, για να περιορίσει την χρήση φορτίου αέρα και υποστηρίζει συνεργάτες του εργοστασίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Έπειτα, αυτή η εταιρεία αντισταθμίζει οποιεσδήποτε εναπομείνασες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ακόμη, η εταιρεία Seventh Generation, μια επωνυμία περιποίησης σπιτιού χρησιμοποιεί μη πλαστικές συσκευασίες και μηδενικά πλαστικά διαλύματα, που σκοπεύουν να καταστήσουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τις επόμενες επτά γενιές.

Μαζί με την προμήθεια συστατικών φυτικής προέλευσης να χρησιμοποιεί στα προϊόντα της, η επωνυμία είναι αφοσιωμένη στο να πληρώνει όλους τους εργαζόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα ένα ημερομίσθιο, ανεξάρτητα από τη θέση τους στη δουλειά.

Τέλος, η εταιρεία Patagonia, δεν υποστηρίζει τους γρήγορους της μόδας.

Αντίθετα, κάνει το ακριβώς αντίθετο, ενθαρρύνοντας τους αγοραστές να επιστρέψουν σπασμένα, φορεμένα και παλιά αντικείμενα, ώστε να μπορούν να επισκευαστούν και να αναδιανεμηθούν.

Συμπέρασμα

Γίνεται φανερό πως η Βιώσιμη επιχείρηση στη σύγχρονη εποχή μπορεί να επιτευχθεί, χάρη στην  σωστή χρήση των υλικών συσκευασίας και παραγωγής, τόσο σε επίπεδο ενέργειας, όσο και σε επίπεδο αντικειμένων.

Έτσι, το περιβάλλον θα προστατευθεί και οι επιχειρήσεις, αλλά και οι τοπικές κοινότητες θα αλλάξουν τρόπο σκέψης για την προστασία του.

Πηγή: Shopify

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας